دریافت مشاوره تلفنی از متخصص
0 امتیاز
33 بازدید
قبل در امور اداری و دولتی توسط (20,190 امتیاز)
سلام

آیا معتادانی که ترک اعتیاد کرده اند وباز خرید یا بازنشسته شده اند می توانند درخواست برگشت به کاردهند؟
دریافت مشاوره تخصصی >>

1 پاسخ

0 امتیاز
قبل توسط (126,730 امتیاز)
 
بهترین پاسخ
سلام

برابر تبصره 4 ماده 22قانون : در مورد معتادان به مواد مخـدر که براساس آرای قطعی هیاتهای رسیدگی به تـخلفات اداری به مجازاتهای بازخریـد و یا بازنشسـتگی با تقلیل گروه ، یا اخراج وانفـصال دائم از خدمات دولتی مــحکوم شـده یا می شوند،

در صورت ترک اعتیاد در مدت شش ماه از تاریخ ابلاغ رای ، به تشخیص هیات تجدیدنظرموضـوع براساس ماده 24 این قانون به هیات عالی نظارت ارجاع می شود.

مشاوره های مشابه

0 امتیاز
1 پاسخ 44 بازدید
سوال شده 3 سال قبل در سایر توسط احمد رضا عابدزاده
دریافت مشاوره خصوصی از متخصص
تماس با بیدبرگ    درباره بیدبرگ    قوانین بیدبرگ
مشاور و وکیل بیمه. خرید بیمه عمر و سرمایه گذاری

.
.