برای دریافت مشاوره و خدمات حقوقی کلیک کنید
مشاوره حقوقی
021-91023784
0 امتیاز
8,145 بازدید
در طلاق توسط
دوباره دسته بندی کردن توسط
باسلام

بارها کتکم زده فقط بارآخرچون درانظارعمومی ومحل کارم کتکم زدشکایت کردم و دیگر بخاطر امنیت نداشتن درخانه ایشان نیستم چهارماهه خانه پدریم هستم وخانم دکتری ک نزدشان کارمیکردم نیز برای اثبات حرف من به دادگاه آمدن ودرآن لحظه که مرا زد و به زورمرا سوارماشین کرد وبرد نیز کل آدمهاوکارمندان آن درمانگاه نیزصورتجلسه پاسگاه راامضاکردن حال میتوانم بخاطرامنیت نداشتن درکنارهمسرم حق طلاق بگیرم؟؟
2 پاسخ
0 امتیاز
توسط (35,460 امتیاز)
سلام

چنانچه حکم ضرب و جرح در خصوص همسر شما صادر شود با استناد به این حکم و این نکته که شما از ادامه زندگی مشترک به عسر و حرج می افتید می توانید تقاضای طلاق یک طرفه نمایید. برای این منظور کلیه مدارک مرتبط دیگری که در اثبات ادعای خود می توانید بیاورید را جمع آوری کنید
0 امتیاز
توسط (35,460 امتیاز)
سلام

چنانچه حکم ضرب و جرح در خصوص همسر شما صادر شود با استناد به این حکم و این نکته که شما از ادامه زندگی مشترک به عسر و حرج می افتید می توانید تقاضای طلاق یک طرفه نمایید. برای این منظور کلیه مدارک مرتبط دیگری که در اثبات ادعای خود می توانید بیاورید را جمع آوری کنید

مشاوره های مشابه

مشاوره رایگان
0 امتیاز
1 پاسخ 2,128 بازدید
تماس با بیدبرگ
درباره بیدبرگ
قوانین بیدبرگ

.
.
...