دریافت مشاوره تلفنی از متخصص
0 امتیاز
5,120 بازدید
قبل در دیه توسط (110 امتیاز)

در تصادف رانندگی در ماه صفر با خانواده تصادف نموده و شرح موارد به صورت زیر است

 • پدرم :
 1.  سیاه شدگی تورم اطراف هر دو چشم
 2. جراحت حارصه ناحیه فوقانی ناحیه سمت راست پیشانی
 3. تورم و کبودی و جراحت حارصه زانوی راست
 4. شکستگی کف استخوان جمجمه هاشمه .
 • خودم
 1. جراحت حارصه زانوی چپ و قدام ساق پای چپ
 2. جراحت حارصه سطح خارجی تحتانی زانو راست
 • خواهرم:
 1. شکستگی دنده پنجم سمت راست غیر محیط بر قلب
 2. شکستگی طتون فقرات در تنه مهره چهارم کمری
 • مادرم :
 1. شکستگی قسمت میانی استخوان ران راست
 2. سیاه شدگی قدام ساق چپ

در صورت امکان درصد دیه را بفرمایید

دریافت مشاوره تخصصی >>

1 پاسخ

0 امتیاز
قبل توسط (420 امتیاز)
با سلام

دیه به ترتیب به شرح ذیل می باشد:

پدر 1" سیاه شدگی اطراف دو چشم (۶ هزارم دیه کامل)

2"حارصه  پیشانی (یک درصد)

3" تورم(ارش دارد) کبودی زانو (1/5هزارم) حارصه نیم درصد)

۴" شکستگی جمجمه ( ده درصد)

خودتان 1" جراحت حارصه زانو و قدام پای چپ( یک درصد)

۲"جراحت حارصه زانو (نیم درصد)

خواهر 1" شکستگی دنده پنجم (یک درصد)

2" شکستگی ستون فقرات ( ده درصد)

مادر 1" شکستگی استخوان راست (هشت درصد)

۲" سیاه شدگی ساق پا ( سه هزارم)

مشاوره های مشابه

دریافت مشاوره خصوصی از متخصص
تماس با بیدبرگ    درباره بیدبرگ    قوانین بیدبرگ
مشاور و وکیل بیمه. خرید بیمه عمر و سرمایه گذاری

.
.