دریافت مشاوره تلفنی از متخصص
0 امتیاز
6,190 بازدید
قبل در نفقه و تمکین توسط (100 امتیاز)
دوباره دسته بندی کردن قبل توسط
با سلام
زوجه دادخواست مطالبه نفقه نموده و با توجه به اینکه در شکایت ترک انفاق عدم تمکین زوجه اثبات شده، البته در قرار صادره ذکر شده این امر مشهود نیست و قرار منع تعقیب برای من صادر شده است، من هم دادخواست الزام به تمکین را مطرح کرده ام ولی برای قضاوت در دادگاه تعیین وقت نشده است چطور میتوانم عدم تمکین زوجه را اثبات کنم؟
دریافت مشاوره تخصصی >>

1 پاسخ

0 امتیاز
قبل توسط (26,260 امتیاز)
با سلام

اگر همسر شما در منزلی غیر از منزل مشترک زندگی میکنند ،صرف زندگی مستقل ایشان اماره بر عدم تمکین ایشان است.میتوانید از طریق دادگاه الزام ایشان به بازگشت به منزل مشترک و تمکین از همسر را درخواست نمایید.اگر حسب فرمایش جنابعالی، شکایت ترک انفاق همسرتان به دلیل عدم تمکین ایشان منجر به صدور قرار منع تعقیب شده،میتوانید از این قرار صادره نیز به عنوان ادله استفاده کنید.

مشاوره های مشابه

دریافت مشاوره خصوصی از متخصص
تماس با بیدبرگ    درباره بیدبرگ    قوانین بیدبرگ

.
.
...