دریافت مشاوره تلفنی از متخصص
0 امتیاز
92 بازدید
قبل در شورای حل اختلاف توسط (20,190 امتیاز)
با سلام

 لیست آدرس و تلفن و ساعت کاری شورای حل اختلاف در گلستان را می خواستم ؟

ممنون از شما
دریافت مشاوره تخصصی >>

1 پاسخ

0 امتیاز
قبل توسط (126,730 امتیاز)
ویرایش شده قبل توسط

با سلام

آدرس شورای حل اختلاف گرگان : استان گلستان - شهرستان گرگان - خيابان جمهوری- روبروی جمهوری 18 - كد پستی: 4919654361 - تلفن: 01714422341 و 01714422522


آدرس شورای حل اختلاف گرگان : استان گلستان – شهرستان گرگان - خيابان شهيد بهشتی- نبش بهشت 16 - كد پستی: 4915659333 - تلفن:01732148858 - 01732137177


آدرس شورای حل اختلاف گرگان : استان گلستان - شهرستان گرگان- ميدان شهيد قندهاری- ابتدای جاده آق قلا- روبروی ترمينال – تلفن: 01732627971 الی 4


آدرس شورای حل اختلاف گرگان : استان گلستان – شهرستان گرگان – خيابان شهيد مطهری جنوبی- مطهری جنوبی 30 - كد پستی: 4915633581 - تلفن: 01732170291


آدرس شورای حل اختلاف گاليكش : استان گلستان - شهرستان گاليكش-خيابان ميرزاكوچک خان-ميرزاكوچک خان سوم – تلفن: 01735837017- كد پستی: 4983135955


آدرس شورای حل اختلاف آزادشهر : استان گلستان – شهرستان آزادشهر – خيابان شهيد رجايی – ميدان امام علي (ع) - كد پستی:4961789933- تلفن: 01746722533


آدرس شورای حل اختلاف گنبدكاووس : استان گلستان - شهرستان گنبدكاووس- خيابان طالقانی شرقی - خيابان شكوفه - جنب جايگاه سوخت معصومی كد پستی:4979163768 - تلفن: 01725581610


آدرس شورای حل اختلاف مينودشت : استان گلستان – شهرستان مينودشت - خيابان وليعصر عج - جنب مهديه - كد پستی: 4981637569 - تلفن : 01735226583


آدرس شورای حل اختلاف اينچه برون : استان گلستان - شهر اينچه برون - خيابان امام خمينی - دادگاه عمومی بخش داشلی برون


آدرس شورای حل اختلاف راميان : استان گلستان - شهرستان راميان-شهردلند-خيابان شهيد كمالی -درمانگاه سابق-شورای حل اختلاف دلند-كدپستی:4954119374-تلفن :01735891851


آدرس شورای حل اختلاف علی آباد : استان گلستان – شهرستان علی آباد كتول


آدرس شورای حل اختلاف آق قلا : گرگان - جاده آق قلا - جنب روستای اميرآباد - زندان مركزی گرگان -دفتر شعبه زندان شورای حل اختلاف گرگان - تلفن تماس 32642414- 017 - كدپستی 4933159455


آدرس شورای حل اختلاف گنبدكاووس : استان گلستان - شهرستان گنبدكاووس


آدرس شورای حل اختلاف خان ببين : استان گلستان - خان ببين - روستای داركلاته


مشاوره های مشابه

دریافت مشاوره خصوصی از متخصص
تماس با بیدبرگ    درباره بیدبرگ    قوانین بیدبرگ
مشاور و وکیل بیمه. خرید بیمه عمر و سرمایه گذاری

.
.