خدمات تامین اجتماعی بیدبرگ - بیدبرگ
تلفن پشتیبانی
021-91023784
واتساپ

خدمات بیدبرگ در حوزه تامین اجتماعی و امور کار:


مزایای دریافت خدمات بیمه یا اداره کار از بیدبرگ

  • پیگیری در کلیه امور بیمه ای و اداره کار (شکایت کارگر یا کارفرما، مفاصاحساب بیمه و…)
  • تنظیم یا بررسی انواع قرارداد از بعد بیمه تامین اجتماعی
  • پیگیری توسط متخصص باتجربه در حوزه بیمه و اداره کار
  • حصول اطمینان از پاسخگویی متخصص به شما
  • پیگیری اجرای تعهدات متخصص به شما
  • کاهش مشکلات آتی برای شما به دلیل انجام امور توسط متخصص
  • انجام امور شما در سراسر کشور
  • امکان ثبت ۲۴ ساعته درخواست در ۷ روز هفته

 

اسکرول به بالا