لیست گپ و گفت های اخیر

نکات حقوقی مهریه و طلاق

نکات حقوقی مهریه و طلاق

هزینه حضور و پذیرایی: ۲۰ هزار تومان
زمان: دوشنبه, ۳۱ تیر ماه ۱۳۹۸، ساعت ۱۶ تا ۱۸

مکان: کافه ایونت

نکات حقوقی جذب سرمایه برای کسب و کارهای نوپا و استارتاپ ها

نکات حقوقی جذب سرمایه برای کسب و کارهای نوپا و استارتاپ ها

هزینه حضور و پذیرایی: ۲۰ هزار تومان
زمان: سه شنبه, ۱ مرداد ماه ۱۳۹۸، ساعت ۱۵ تا ۱۷

مکان: کارمانا

فرآیند رسیدگی و دادرسی مالیاتی شرکت های نوپا و استارتاپ ها

فرآیند رسیدگی و دادرسی مالیاتی شرکت های نوپا و استارتاپ ها

هزینه حضور و پذیرایی: ۲۰ هزار تومان
زمان: یکشنبه, ۶ مرداد ماه ۱۳۹۸، ساعت ۱۴ تا ۱۶

مکان: پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس

لیست گپ و گفت ها به ترتیب زمان

نکات حقوقی مهریه و طلاق

نکات حقوقی مهریه و طلاق

هزینه حضور و پذیرایی: ۲۰ هزار تومان
زمان: دوشنبه, ۳۱ تیر ماه ۱۳۹۸، ساعت ۱۶ تا ۱۸

مکان: کافه ایونت

نکات حقوقی جذب سرمایه برای کسب و کارهای نوپا و استارتاپ ها

نکات حقوقی جذب سرمایه برای کسب و کارهای نوپا و استارتاپ ها

هزینه حضور و پذیرایی: ۲۰ هزار تومان
زمان: سه شنبه, ۱ مرداد ماه ۱۳۹۸، ساعت ۱۵ تا ۱۷

مکان: کارمانا

فرآیند رسیدگی و دادرسی مالیاتی شرکت های نوپا و استارتاپ ها

فرآیند رسیدگی و دادرسی مالیاتی شرکت های نوپا و استارتاپ ها

هزینه حضور و پذیرایی: ۲۰ هزار تومان
زمان: یکشنبه, ۶ مرداد ماه ۱۳۹۸، ساعت ۱۴ تا ۱۶

مکان: پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس

نکات حقوقی قرارداد سرمایه گذاری در استارتاپ ها و شرکت های نوپا

نکات حقوقی قرارداد سرمایه گذاری در استارتاپ ها و شرکت های نوپا

هزینه حضور و پذیرایی: ۲۰ هزار تومان
زمان: سه شنبه, ۸ مرداد ماه ۱۳۹۸، ساعت ۱۵ تا ۱۷

مکان: خانه نوآوری

بیمه پرسنل و مدیران استارتاپ ها و شرکت های نوپا

بیمه پرسنل و مدیران استارتاپ ها و شرکت های نوپا

هزینه حضور و پذیرایی: ۲۰ هزار تومان
زمان: چهارشنبه, ۹ مرداد ماه ۱۳۹۸، ساعت ۱۵ تا ۱۷

مکان: پارادایس هاب

اصول برنامه ریزی و مدیریت مالی برای کسب و کارهای نوپا و استارتاپ ها

اصول برنامه ریزی و مدیریت مالی برای کسب و کارهای نوپا و استارتاپ ها

هزینه حضور و پذیرایی: ۲۰ هزار تومان
زمان: شنبه, ۱۲ مرداد ماه ۱۳۹۸، ساعت ۱۴ تا ۱۶

مکان: پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس

نکات حقوقی قرارداد با هم بنیانگذاران و سرمایه گذاران

نکات حقوقی قرارداد با هم بنیانگذاران و سرمایه گذاران

هزینه حضور و پذیرایی: ۲۰ هزار تومان
زمان: یکشنبه, ۱۳ مرداد ماه ۱۳۹۸، ساعت ۱۵ تا ۱۷

مکان: مرکز رشد فناوری اطلاعات و ارتباطات جهاد دانشگاهی (رویش)

نکات حقوقی عقد ازدواج و مهریه

نکات حقوقی عقد ازدواج و مهریه

ثبت نام در این گپ و گفت رایگان می باشدزمان: دوشنبه, ۱۴ مرداد ماه ۱۳۹۸، ساعت ۱۶ تا ۱۸

مکان: کافه ایونت

نکات حقوقی ثبت شرکت و برند

نکات حقوقی ثبت شرکت و برند

هزینه حضور و پذیرایی: ۲۰ هزار تومان
زمان: سه شنبه, ۱۵ مرداد ماه ۱۳۹۸، ساعت ۱۵ تا ۱۷

مکان: فینووا

مالیات شرکت های نوپا و استارتاپ ها

مالیات شرکت های نوپا و استارتاپ ها

هزینه حضور و پذیرایی: ۲۰ هزار تومان
زمان: چهارشنبه, ۱۶ مرداد ماه ۱۳۹۸، ساعت ۱۴ تا ۱۶

مکان: دانشگاه صنعتی امیرکبیر

فرایند رسیدگی و دادرسی مالیاتی شرکت ها

فرایند رسیدگی و دادرسی مالیاتی شرکت ها

هزینه حضور و پذیرایی: ۲۰ هزار تومان
زمان: چهارشنبه, ۱۶ مرداد ماه ۱۳۹۸، ساعت ۱۵ تا ۱۷

مکان: انجمن زنان کارآفرین

قوانین مالیاتی برای اتباع افغانستان در ایران

قوانین مالیاتی برای اتباع افغانستان در ایران

هزینه حضور و پذیرایی: ۲۰ هزار تومان
زمان: سه شنبه, ۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۸، ساعت ۱۵ تا ۱۷

مکان: کارآفرینی ارزش آفرینان افغانستان

مالیات ارزش افزوده و اصول صدور فاکتور رسمی

مالیات ارزش افزوده و اصول صدور فاکتور رسمی

هزینه حضور و پذیرایی: ۲۰ هزار تومان
زمان: چهارشنبه, ۲۳ مرداد ماه ۱۳۹۸، ساعت ۱۵ تا ۱۷

مکان: شتابدهنده فارابی

نکات حقوقی قوانین سایت

نکات حقوقی قوانین سایت

هزینه حضور و پذیرایی: ۲۰ هزار تومان
زمان: یکشنبه, ۲۷ مرداد ماه ۱۳۹۸، ساعت ۱۵ تا ۱۷

مکان: شتابدهنده جهش

نکات حقوقی قرارداد کار

نکات حقوقی قرارداد کار

هزینه حضور و پذیرایی: ۲۰ هزار تومان
زمان: دوشنبه, ۲۸ مرداد ماه ۱۳۹۸، ساعت ۱۵ تا ۱۷

مکان: پارک علم و فناوری دانشگاه تهران

نکات حقوقی چک و سفته

نکات حقوقی چک و سفته

ثبت نام در این گپ و گفت رایگان می باشدزمان: دوشنبه, ۲۸ مرداد ماه ۱۳۹۸، ساعت ۱۶ تا ۱۸

مکان: کافه ایونت

بیمه و مالیات کسب و کارهای اینترنتی واسط و پلتفرمی

بیمه و مالیات کسب و کارهای اینترنتی واسط و پلتفرمی

هزینه حضور و پذیرایی: ۲۰ هزار تومان
زمان: دوشنبه, ۲۸ مرداد ماه ۱۳۹۸، ساعت ۱۶ تا ۱۸

مکان: باشگاه کارآفرینی تیوان


برگزارکنندگان و حامیان

بیدبرگ مشاوره بیمه مالیات امور حقوقی

بیدبرگ: مشاور بیمه، مالیات و امور حقوقی
طنین
موسسه حقوقی طنین
موسسه حقوقی امید رحمت حق
موسسه حقوقی امید رحمت حق
محفل
محفل مدیران روزنامه آسیا

آلبوم تصاویر گپ و گفت

گپ و گفت بیدبرگ
گپ و گفت بیدبرگ
گپ و گفت بیدبرگ

مشکلات بیمه، مالیات و امور حقوقی از جمله دغدغه های شرکت های تجاری و عموم مردم می باشد. موضوعاتی مانند: بیمه تامین اجتماعی، اعتراض به جریمه های مالیاتی و شکایت های مختلف حقوقی و کیفری حوزه های تخصصی می باشند که همواره شرکت ها و آحاد مردم با این مشکلات درگیر می باشند.

گپ و گفت در یک فضای صمیمی و دوستانه در مرکز رشد، شتابدهنده، پارک علم و فناوری، اتحادیه صنفی، انجمن های صنفی و دیگر سازمان ها برگزار می شود. نحوه برگزاری گپ و گفت به گونه ایست تا حاضرین بتوانند نسبت به یادگیری در مورد مباحث بیمه، مالیات و امور حقوقی به نحوه ای تعاملی بپردازند و در مورد راهکارهای مربوط به موضوع مورد علاقه خود در حوزه بیمه، مالیات و امور حقوقی گفت و گو کنند.


در صورتی که تمایل دارید تا گپ و گفت بیدبرگ برای مخاطبین شما اجرا شود درخواست خود را از طریق دکمه زیر ثبت نمایید: