لیست گپ و گفت ها اخیر

مسائل حقوقی استارتاپ ها

مسائل حقوقی استارتاپ ها

هزینه حضور و پذیرایی: ۲۰ هزار تومان
زمان: دوشنبه, ۹ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸، ساعت ۱۶ تا ۱۸ بعدازظهر

مکان: فضای کار اشتراکی زاویه

بیمه و مالیات کسب و کارهای نوپا و استارتاپ ها

بیمه و مالیات کسب و کارهای نوپا و استارتاپ ها

هزینه حضور و پذیرایی: ۲۰ هزار تومان
زمان: چهارشنبه, ۱۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸، ساعت ۱۶ تا ۱۸ بعدازظهر

مکان: باشگاه کارآفرینی تیوان

فرایند رسیدگی و دادرسی مالیاتی شرکتها

فرایند رسیدگی و دادرسی مالیاتی شرکتها

هزینه حضور و پذیرایی: ۲۰ هزار تومان
زمان: پنجشنبه, ۱۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸، ساعت ۱۰ تا ۱۲ صبح

مکان: مرکز نوآوری نصیر

لیست گپ و گفت ها به ترتیب زمان

مسائل حقوقی استارتاپ ها

مسائل حقوقی استارتاپ ها

هزینه حضور و پذیرایی: ۲۰ هزار تومان
زمان: دوشنبه, ۹ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸، ساعت ۱۶ تا ۱۸ بعدازظهر

مکان: فضای کار اشتراکی زاویه

بیمه و مالیات کسب و کارهای نوپا و استارتاپ ها

بیمه و مالیات کسب و کارهای نوپا و استارتاپ ها

هزینه حضور و پذیرایی: ۲۰ هزار تومان
زمان: چهارشنبه, ۱۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸، ساعت ۱۶ تا ۱۸ بعدازظهر

مکان: باشگاه کارآفرینی تیوان

فرایند رسیدگی و دادرسی مالیاتی شرکتها

فرایند رسیدگی و دادرسی مالیاتی شرکتها

هزینه حضور و پذیرایی: ۲۰ هزار تومان
زمان: پنجشنبه, ۱۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸، ساعت ۱۰ تا ۱۲ صبح

مکان: مرکز نوآوری نصیر

نکات حقوقی قرارداد کار

نکات حقوقی قرارداد کار

هزینه حضور و پذیرایی: ۲۰ هزار تومان
زمان: پنجشنبه, ۱۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸، ساعت ۱۳ تا ۱۵ بعدازظهر

مکان: مرکز نوآوری نصیر

فرآیند رسیدگی و دادرسی مالیاتی شرکت های نوپا و استارتاپ ها

فرآیند رسیدگی و دادرسی مالیاتی شرکت های نوپا و استارتاپ ها

هزینه حضور و پذیرایی: ۲۰ هزار تومان
زمان: یکشنبه, ۱۵ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸، ساعت ۱۵ تا ۱۷ بعدازظهر

مکان: فینووا

مسائل حقوقی فین تک ها

مسائل حقوقی فین تک ها

هزینه حضور و پذیرایی: ۲۰ هزار تومان
زمان: چهارشنبه, ۱۸ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸، ساعت ۱۷ تا ۱۹ بعدازظهر

مکان: فیناپ

نکات حقوقی قرارداد کار برای شرکت های نوپا و استارتاپ ها

نکات حقوقی قرارداد کار برای شرکت های نوپا و استارتاپ ها

هزینه حضور و پذیرایی: ۲۰ هزار تومان
زمان: دوشنبه, ۲۳ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸، ساعت ۱۵ تا ۱۷ بعدازظهر

مکان: شتابدهنده فارابی

اظهارنامه مالیاتی

اظهارنامه مالیاتی

هزینه حضور و پذیرایی: ۲۰ هزار تومان
زمان: چهارشنبه, ۲۵ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸، ساعت ۱۵ تا ۱۷ بعدازظهر

مکان: مدیریت کارآفرینی امیرکبیر


برگزارکنندگان و حامیان

بیدبرگ مشاوره بیمه مالیات امور حقوقی
بیدبرگ: مشاوره بیمه، مالیات و امور حقوقی
طنین
موسسه حقوقی طنین
موسسه حقوقی امید رحمت حق
موسسه حقوقی امید رحمت حق
محفل
محفل مدیران روزنامه آسیا
مرکز رشد دانشگاه صنعتی امیرکبیر
مرکز رشد دانشگاه صنعتی امیرکبیر
شتابدهنده فینووا
شتابدهنده فینووا

آلبوم تصاویر گپ و گفت

گپ و گفت بیدبرگ
گپ و گفت بیدبرگ
گپ و گفت بیدبرگ

مشکلات بیمه، مالیات و امور حقوقی از جمله دغدغه های شرکت های تجاری و عموم مردم می باشد. موضوعاتی مانند: بیمه تامین اجتماعی، اعتراض به جریمه های مالیاتی و شکایت های مختلف حقوقی و کیفری حوزه های تخصصی می باشند که همواره شرکت ها و آحاد مردم با این مشکلات درگیر می باشند.

گپ و گفت در یک فضای صمیمی و دوستانه در مرکز رشد، شتابدهنده، پارک علم و فناوری، اتحادیه صنفی، انجمن های صنفی و دیگر سازمان ها برگزار می شود. نحوه برگزاری گپ و گفت به گونه ایست تا حاضرین بتوانند نسبت به یادگیری در مورد مباحث بیمه، مالیات و امور حقوقی به نحوه ای تعاملی بپردازند و در مورد راهکارهای مربوط به موضوع مورد علاقه خود در حوزه بیمه، مالیات و امور حقوقی گفت و گو کنند.


در صورتی که تمایل دارید تا گپ و گفت بیدبرگ برای مخاطبین شما اجرا شود درخواست خود را از طریق دکمه زیر ثبت نمایید: