آغاز دوره آموزشی DMII مالزی در پژوهشکده بیمه

دوره آموزشی DMII مالزی چهارمین سرفصل خود را امروز با عنوان بیمه مسئولیت در پژوهشکده بیمه آغاز می کند.

به گزارش بیدبرگ و نقل از پژوهشکده بیمه، این دوره آموزشی شامل ۵ سرفصل تحت عنوان های کسب و کار و فاینانس بیمه، قانون بیمه ، بیمه خودرو، بیمه مسئولیت و بیمه اتکایی می باشد که تا کنون سه سرفصل آن در پژوهشکده بیمه برگزار شده است.

به گزارش روابط عمومی پژوهشکده بیمه، گروه آموزش های آزاد این پژوهشکده با درک جایگاه آموزشی موسسه MII به عنوان متولی استانداردهای آموزشی صنعت بیمه، اقدام به برگزاری دوره آموزشی DMII یا دیپلم موسسه بیمه مالزی نموده است.
این دیپلم توسعه بیمه، یک مدرک حرفه ای و نظارتی است که هدف ایجاد هماهنگی در دانشجویان برای درک عمیق از اصول بیمه را دنبال می کند و انتظار می رود دانش و درک دانش آموختگان در حوزه عملیات در شرکت های بیمه، مفاد قانونی بیمه، فعالیت های بازاریابی، ملزومات مقرراتی در صنعت بیمه، مفاهیم پایه ای انواع مختلف بیمه موجود در بازار و درک روند ادعای خسارت و توانایی عملیاتی آن در موقعیت های ارائه شده، در این دوره آموزشی به نحو چشمگیری ارتقا یابد.
گفتنی است در این دوره ۲۱۰ ساعته که هر سرفصل آن طی ۲۴ ساعت ارائه می شود دانش آموختگانی از بیمه مرکزی و پژوهشکده بیمه حضور دارند .

Leave a Reply