دسته: کمپین #یک_پیام_دیرتر یک زندگی بیشتر

پیامک‌های قاتل

رانندگانی که حواسشان توسط دستگاه‌های تلفن همراه پرت می‌شود، نسبت به سایر افراد نزدیک به چهار برابر احتمال تصادف بیشتری دارند. امروزه موارد بسیاری وجود دارد که حواس رانندگان …