Category: فروش

۷ راز موفقیت فروش

۱. جدی باشید : تصمیم بگیرید تمام راه را برای رسیدن به صدر رشته خود بپیمایید. ۲. مهارتی را که در آن قدرت مانور محدودی دارید ، شناسایی کنید …

۲۵ ترفند فروشندگی

۱ – فورا دست به عمل بزنید: وقتی مشتری علاقمندی پیدا کردید، فورا مهیای کار شوید. ۲ – برای فکر کردن، وقت صرف کنید. ۳ – فرصت‌ها را به …