دسته: بیمه مهندسی

رقابت قیمتی

افسانه سهم بازار یکی از پیش فرض های غلطی که باعث می شود شرکت ها به رقابت قیمتی بپردازند، موضوعی است که در ادبیات قیمت گذاری به آن افسانه …

منتخب روز: پرداخت خسارت ۹ ماهه اول۹۴ صنعت بیمه ، اموال مجاور چیست،سوالات مربوط بیمه مسوولیت و آتش سوزی

بیمه مرکزی اعلام کرد: پرداخت خسارت ۹۳.۲ هزار میلیارد ریالی صنعت بیمه در ۹ ماهه اول۹۴ شرکت‌های بیمه در ۹ ماهه اول ۱۳۹۴ حدود۹۳.۲ هزار میلیارد ریال خسارت به …