گپ و گفت ۷۹: نکات حقوقی چک و سفته با همکاری کافه ایونت

گپ و گفت ۷۰: نکات حقوقی ثبت شرکت و برند با همکاری فینووا

گپ و گفت ۶۹: نکات حقوقی عقد ازدواج و مهریه با همکاری کافه ایونت

گپ و گفت ۶۵: نکات حقوقی قرارداد سرمایه گذاری در استارتاپ ها و شرکت های نوپا با همکاری خانه نوآوری

گپ و گفت ۶۲: نکات حقوقی جذب سرمایه برای کسب و کارهای نوپا و استارتاپ ها با همکاری کارمانا

گپ و گفت ۶۱: نکات حقوقی مهریه و طلاق با همکاری کافه ایونت

گپ و گفت ۶۰: نکات حقوقی قراردادها با همکاری شتابدهنده فارابی

گپ و گفت ۵۹: نکات حقوقی جذب سرمایه برای کسب و کارهای نوپا و استارتاپ ها با همکاری پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس

گپ و گفت ۴۸: نکات حقوقی عقد ازدواج و مهریه با همکاری کافه ایونت

گپ و گفت ۴۵: اصول برنامه ریزی و مدیریت مالی برای کسب و کارهای نوپا و استارتاپ ها با همکاری شتابدهنده فارابی

گپ و گفت ۳۶: نکات حقوقی جذب سرمایه برای کسب و کارهای نوپا و استارتاپ ها با همکاری مدیریت فناوری و توسعه نوآوری دانشگاه صنعتی امیرکبیر

گپ و گفت ۴۳: نکات حقوقی جذب سرمایه برای کسب و کارهای نوپا و استارتاپ ها با همکاری باشگاه کارآفرینی تیوان

گپ و گفت ۳۴: نکات حقوقی قرارداد کار برای شرکت های نوپا و استارتاپ ها با همکاری شتابدهنده جهش

گپ و گفت ۳۳: مسائل حقوقی فین تک ها با همکاری فیناپ

گپ و گفت ۲۸: مسائل حقوقی استارتاپ ها با همکاری فضای کار اشتراکی زاویه

گپ و گفت ۲۷: مسئولیت های حقوقی مدیران شرکت های بورسی با همکاری نمایشگاه بورس، بانک و بیمه

گپ و گفت ۱۷: نکات حقوقی مشارکت و پیمانکاری ساخت آپارتمان و ملک

گپ و گفت ۱۶: مهاجرت کاری، تحصیلی، توریستی و خوداشتغالی به کانادا

گپ و گفت ۱۴: مسئولیت های حقوقی مدیر ساختمان و شکایت از همسایه

گپ و گفت دهم: کلاهبرداری و مزاحمت تلفنی، اینترنتی، اینستاگرامی و تلگرامی

گپ و گفت ششم: مهاجرت به کانادا