قرارداد

گپ و گفت

گپ و گفت ۷۱: بیمه پرسنل و مدیران استارتاپ ها و شرکت های نوپا با همکاری پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس – پردیس پژوهش

گپ و گفت ۸۰: بیمه و مالیات کسب و کارهای اینترنتی واسط و پلتفرمی با همکاری باشگاه کارآفرینی تیوان

گپ و گفت ۷۹: نکات حقوقی چک و سفته با همکاری کافه ایونت

گپ و گفت ۷۸: نکات حقوقی قرارداد کار با همکاری پارک علم و فناوری دانشگاه تهران

گپ و گفت ۷۷: نکات حقوقی قوانین سایت با همکاری شتابدهنده جهش

گپ و گفت ۷۵: مالیات ارزش افزوده و اصول صدور فاکتور رسمی با همکاری شتابدهنده فارابی

گپ و گفت ۷۴: قوانین مالیاتی برای اتباع افغانستان در ایران با همکاری کارآفرینی ارزش آفرینان افغانستان

گپ و گفت ۷۲: مالیات شرکت های نوپا و استارتاپ ها با همکاری دانشگاه صنعتی امیرکبیر

گپ و گفت ۷۳: فرایند رسیدگی و دادرسی مالیاتی شرکت ها با همکاری انجمن زنان کارآفرین

گپ و گفت ۷۰: نکات حقوقی ثبت شرکت و برند با همکاری فینووا

گپ و گفت ۶۹: نکات حقوقی عقد ازدواج و مهریه با همکاری کافه ایونت

گپ و گفت ۶۸: نکات حقوقی قرارداد با هم بنیانگذاران و سرمایه گذاران با همکاری مرکز رشد فناوری اطلاعات و ارتباطات جهاد دانشگاهی (رویش)

گپ و گفت ۶۷: اصول برنامه ریزی و مدیریت مالی برای کسب و کارهای نوپا و استارتاپ ها با همکاری پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس

گپ و گفت ۶۶: بیمه پرسنل و مدیران استارتاپ ها و شرکت های نوپا با همکاری پارادایس هاب

گپ و گفت ۶۵: نکات حقوقی قرارداد سرمایه گذاری در استارتاپ ها و شرکت های نوپا با همکاری خانه نوآوری

گپ و گفت ۶۴: فرآیند رسیدگی و دادرسی مالیاتی شرکت های نوپا و استارتاپ ها با همکاری پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس

گپ و گفت ۶۲: نکات حقوقی جذب سرمایه برای کسب و کارهای نوپا و استارتاپ ها با همکاری کارمانا

گپ و گفت ۶۱: نکات حقوقی مهریه و طلاق با همکاری کافه ایونت

گپ و گفت ۶۰: نکات حقوقی قراردادها با همکاری شتابدهنده فارابی

گپ و گفت ۵۹: نکات حقوقی جذب سرمایه برای کسب و کارهای نوپا و استارتاپ ها با همکاری پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس

گپ و گفت ۵۸: نکات حقوقی قرارداد کار با همکاری باشگاه کارآفرینی تیوان

گپ و گفت ۵۷: مالیات شرکت های نوپا و استارتاپ ها با همکاری شتابدهنده جهش

گپ و گفت ۵۶: اظهارنامه مالیاتی با همکاری پارادایس هاب

گپ و گفت ۵۵: مدیریت مالی برای مدیران غیرمالی با همکاری فینووا

گپ و گفت ۵۴: اظهارنامه مالیاتی با همکاری پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس

اسکرول به بالا