گپ و گفت ۲۲: نکات حقوقی قرارداد کار

گپ و گفت ۲۳: بیمه و مالیات کسب و کارهای نوپا و استارتاپ ها

گپ و گفت ۲۴: فرآیند رسیدگی و دادرسی مالیاتی شرکت های واسط و پلتفرم

گپ و گفت ۲۴: قرارداد کار دورکاری و فریلنسر برای شرکت های نوپا و استارتاپ ها

گپ و گفت ۲۳: کاهش و معافیت بیمه ای برای شرکت های نوپا و استارتاپ ها

گپ و گفت ۲۲: قرارداد کار و بیمه برای شرکت های نوپا و استارتاپ ها

گپ و گفت ۲۱ : قانون مالیات ها، بایدها و نبایدها

گپ و گفت ۲۰ : بهترین زمان و روش برای ثبت شرکت های نوپا و استارتاپ ها

گپ و گفت ۱۹ با همکاری فینووا : بیمه و مالیات شرکت های نوپا و استارتاپ ها

گپ و گفت ۱۸: نکات حقوقی قرارداد کار

گپ و گفت ۱۷: نکات حقوقی مشارکت و پیمانکاری ساخت آپارتمان و ملک

گپ و گفت ۱۵ : بیمه و مالیات قرارداد های فروش کالا و خدمات برای شرکت های نوپا و استارتاپ ها

گپ و گفت ۱۶: مهاجرت کاری، تحصیلی، توریستی و خوداشتغالی به کانادا

گپ و گفت هشتم با همکاری فینووا : بیمه استارتاپ ها و شرکت های دانش بنیان

گپ و گفت ۱۳: تشخیص مالیات، هیات حل اختلاف مالیاتی ( اعتراض به جریمه های مالیاتی )

گپ و گفت ۱۴: مسئولیت های حقوقی مدیر ساختمان و شکایت از همسایه

گپ و گفت ۱۲: قرارداد کار برای استارتاپ ها و شرکت های نوپا

گپ و گفت ۱۱: مالیات استارتاپ ها و شرکت های دانش بنیان

گپ و گفت دهم: کلاهبرداری و مزاحمت تلفنی، اینترنتی، اینستاگرامی و تلگرامی

گپ و گفت نهم: بیمه بیکاری

گپ و گفت هفتم: اصول کاربردی گزارش معاملات فصلی به اداره مالیات

گپ و گفت پنجم: مفاصا حساب بیمه و حق بیمه قراردادهای پیمانکاری (ماده ۳۸ تامین اجتماعی)

گپ و گفت ششم: مهاجرت به کانادا

گپ و گفت چهارم: تشخیص مالیات و حل اختلاف مالیاتی

خلاصه گپ و گفت اول