یکسان‌سازی دفترچه‌ بیمه پایه

رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس از یکسان‌سازی دفترچه‌ بیمه پایه خبر داد و گفت: فرانشیز و قدرت دفترچه‌ بیمه پایه یکسان می‌شود.

به گزارش بیدبرگ و نقل از بنکر، حسینعلی شهریاری درباره ارتقای دفترچه‌ های بیمه  اظهار داشت: طی جلساتی که وزیر تعاون و دولت داشتند منوط به این شد که خدمات پایه، یکسان سازی شود و فرانشیز نیز یکسان شود که این مسئله نیز به تصویب رسیده است.
وی با اشاره به اینکه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی قول اجرای یکسان‌سازی دفترچه‌ بیمهدفترچه‌ بیمه پایه را دادند، ادامه داد: براین اساس قدرت دفترچه‌ بیمه یکسان می‌شود و خدمات پایه برای بیمه‌شدگان یکسان خواهد شد.
رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با اشاره به ارتقای اعتبار دفترچه‌ بیمه که در گذشته به اندازه یک دفترچه یادداشت نیز اعتبار نداشتند، گفت: هم اکنون افراد با این دفترچه‌ها به بیمارستان‌های دولتی مراجعه می‌کنند و برای دریافت خدمات سلامت در شهرها فقط ۵ درصد فرانشیز می‌پردازند و روستاییان نیز۳ درصد فرانشیز پرداخت می‌کنند.
شهریاری در پایان خاطرنشان کرد: برای ارتقای خدمات سرپایی نیز با وزیر بهداشت صحبت‌هایی کردیم البته ما موظفیم خدمات در بیمارستان‌های دولتی که افراد مایلند از آن بهره ببرند را فراهم کنیم و اگر افرادی هم می‌خواهند از خدمات بخش خصوصی بهره‌مند شوند این مسئله در اختیار تصمیم خودشان است ولی ما موظفیم خدمات بیمارستان دولت را به طور کامل فراهم کنیم.

منبع: http://banker.ir/news/110177/%DB%8C%DA%A9%D8%B3%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D9%81%D8%AA%D8%B1%DA%86%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D9%87

Leave a Reply