گپ و گفت دوم با موضوع راهکارهای توسعه بیمه زندگی در جامعه

گپ و گفت دوم با موضوع راهکارهای توسعه بیمه زندگی در جامعه با سخنرانی آقایان علی رفعتی، رییس انجمن صنفی کارفرمایی کارگزاران رسمی بیمه، سعید نصیری، معاون مدیرعامل بیمه کارآفرین، محمدرضا فرهادی پور، مدیر برنامه ریزی، آموزش و توسعه بیمه ایران معین، امیر عابدینی، رییس کانون سراسری نمایندگان بیمه پارسیان و حسن مرتضایی نایب رییس هیئت مدیره انجمن کارگزاران استان خراسان رضوی برگزار شد.

به گزارش  بیدبرگ به نقل از ریسک نیوز، دومین نشست گپ و گفت با عنوان بررسی راهکارهای توسعه بیمه زندگی در جامعه با همت سندیکای بیمه گران و شبکه اجتماعی بیدبرگ و با حضورسعید نصیری، معاون مدیر عامل شرکت بیمه کارآفرین، فرهادی پور معاون آموزش و توسعه شرکت ایران معین، حسن مرتضایی، نایب رییس هیئت مدیره انجمن کارگزاران استان خراسان رضوی و امیر عابدینی، رییس کانون سراسری نمایندگان شرکت بیمه پارسیان روز گذشته برگزار شد.

با وجود فقدان زیر ساخت های کلان هم می توان بیمه زندگی را توسعه داد

سعید نصیری،  معاون مدیر عامل شرکت بیمه کارآفرین ، طی این گپ و گفت در حالیکه وضعیت بیمه زندگی را مستقیما با شرایط حاکم بر اقتصاد کلان و چالش های درونی صنعت بیمه مرتبط دانست ، به این نکته نیز اشاره کرد و گفت: متاسفانه زیرساختهای کلان اقتصادی برای رشد بیمه وجود ندارد اما تحت شرایط فعلی نیز می توان با چاره اندیشی مناسب و بهینه بیمه زندگی را توسعه داد.
وی در ادامه رشد بیمه ها زندگی را رشد مورد انتظار ندانست و تاکید کرد: درحال حاضر بیش از ۲ میلیون بیمه نامه زندگی و سرمایه گذاری از نوع جامع و کامل داریم که بدون شک این رشد برای جامعه ۸۰ میلیون نفری کافی نیست.

آقای سعید نصیری، معاون مدیر عامل بیمه کارآفرین

آقای سعید نصیری، معاون مدیر عامل بیمه کارآفرین به بیمه زندگی به شرط فوت ، بیمه زندگی به شرط حیات و بیمه زندگی ترکیبی به عنوان سه شاخه اصلی بیمه زندگی اشاره کرد و اظهارداشت: اخیرا شاخه جدیدی با عنوان بیمه نامه های مستمری نیز در مصوبه های شورای عالی بیمه اضافه شده است .

به گفته وی شرکت های بیمه مدتی است ، طراحی و ارایه بیمه نامه های مستمری را در دستور کار قرار داده اند و در کارگروه بیمه درمان سندیکا نیز مسایل مربوط به این نوع بیمه نامه در حال بررسی است که به زودی پیشنهادات مربوطه  به بیمه مرکزی می رود و امیدواریم شاهد گسترش بیمه زندگی در شرکت های بیمه باشیم.

وی با بیان اینکه بیمه نامه های به شرط فوت درایران اغلب به صورت گروهی صادر می شود ، گفت : بیمه زندگی گروهی اگر چه گسترش یافته ولی به اعتقاد من هنوز بکر است و قابلیت رشد بیشتر را دارد.

نصیری در ادامه به عدم رشد کافی بیمه نامه های به شرط حیات اشاره کرد و گفت:آیین نامه ۶۸ مصوب شورای عالی بیمه به این نوع بیمه نامه اشاره کرده اما احتیاج به کار وسیع و مانور بیشتری دارد.

وی همچنین به گروه سوم بیمه نامه ها  زندگی اشاره کرد و گفت بیمه های ترکیبی که در واقع یک بیمه به شرط حیات و به شرط فوت در هم ادغام شد اند که نمونه مشخص آن بیمه نامه های زندگی و پس انداز است که هر دو جنبه حیات و فوت را پوشش می دهد.

 

عدم باور نمایندگان به بیمه های دراز مدت

امیر عابدینی ، رییس کانون سراسری نمایندگان شرکت بیمه پارسیانامیر عابدینی ، رییس کانون سراسری نمایندگان شرکت بیمه پارسیان نیز در ادامه بر ضرورت تیم سازی در فروش بیمه زندگی اشاره داشت و گفت: اگر نمایندگان می خواهند در بیمه زندگی فعالیت کنند باید بحث تیم سازی و بازار یابی پیشرفته را در دستور کار قرار دهند.

وی همچنین بر این نکته نیز اذعان داشت که ما اموزش دهندگان بیمه زندگی نداریم و این یکی از چالش های گریبانگیر نمایندگان زندگی شرکت های بیمه است.

عابدینی با تاکید براینکه شبکه فروش ، بیمه زندگی را جدی نگرفته اند به فاصله ایران با کشورهای دیگر در زمینه بیمه زندگی اشاره کرد و گفت: ایران در خصوص صدور بیمه نامه های زندگی با هند حدود ۹۰۰ درصد اختلاف دارد این در حالی است که به طور متوسط در هر خانواده هندی دو یا سه بیمه نامه زندگی وجود دارد.

وی عدم باور نمایندگان به بیمه های دراز مدت را چالش دیگر شبکه فروش در رشته بیمه زندگی قلمداد کرد و گفت : اکثر نمایندگان به انتفاع بیمه زندگی باور ندارند.

عابدینی معتقد است ، برای برطرف کردن چالش ها باید از انجمن ها و تشکل های بیمه ای بهره برد همراه با برنامه ریزی و اموزش تخصصی ، انگیزشی و فنی.

کارمزد بیمه زندگی عادلانه نیست

حسن مرتضایی ، نایب رییس هیئت مدیره انجمن کارگزاران استان خراسان رضویحسن مرتضایی ، نایب رییس هیئت مدیره انجمن کارگزاران استان خراسان رضوی ، با بیان اینکه حدود ۴ میلیون بیمه نامه زندگی و سرمایه گذاری داریم که زیبنده کشورنیست ، گفت : اگر از جمعیت ۸۰ میلیونی حدود ۵۰ میلیون را بیمه پذیر بدانیم با این احتساب کمتر از ۱۰ درصد این جمعیت بیمه زندگی دارند.

به گفته وی اگر متوسط فعالیت ۴۰ هزار نماینده را ۴ سال در نظر بگیریم یعنی هر سال ۲۵ عدد بیمه نامه زندگی فروخته شده است .

مرتضایی درحالیکه ناکارامدی شبکه فروش را در عدم ارتقا این رشته بیمه ای موثر می داند ، معتقد است ، اگر چه فرهنگ بیمه در ایران ضعیف است اما عدم اعتقاد مدیران به بیمه زندگی به تنهایی چالش دیگری است که در صنعت به چشم می خورد.

وی در عین حال به گفته های همتی ، رییس کل وقت بیمه مرکزی ، اشاره کرد و گفت : زمانی که ایشان رییس کل بودند صراحتا در گفتگو با رسانه ها اعلام کردندبیمه نامه های زندگی در اقتصاد تورمی ایران مفهومی ندارد ، پس وقتی بسیاری از مدیران چنین دیدگاهی دارند و به صراحت خرید بیمه زندگی را مصلحت نمی دانند پس از جامعه چه انتظاری داریم؟

مرتضایی فرهنگ ضعیف و اقتصاد تورمی را دلیل مناسبی برای عدم ارتقا بیمه زندگی ندانست و گفت : اگر چه که این دلایل در جای خود در عدم رشد بیمه زندگی سهم دارند اما علت اصلی در ضعف ساختار سازمانی و مدیریتی صنعت بیمه است.

وی از عدم انطباق کارمزد نمایندگان با استانداردهای دنیا یاد کرد و خاطر نشان ساخت: در دنیا این کارمزد حداقل ۹۰ درصد است و در همان سال اول پرداخت می کنند و اگر در سال های بعد حق بیمه وصول نشود کارمزد برگشتی دارند اما در ایران اینگونه نیست .

مرتضایی در ادامه از ضعف ساختار تشکیلاتی شرکت های بیمه یاد کرد واذعان داشت: شرکت های بیمه یک معاون بازاریابی که فعالیتش در حیطه رسیدگی به فروشندگان و نمایندگان باشد وجود ندارد اگر چه امور نمایدگان در شرکت های بیمه وجود دارد اما این واحد فرایند جذب شبکه فروش را انجام می دهد .

قبرستان جای خوبی برای فروش بیمه زندگی است

فرهادی پور، معاون آموزش و توسعه شرکت ایران معینفرهادی پور، معاون آموزش و توسعه شرکت ایران معین ، سخنرانی سوم این نشست بود که ضمن اشاره به چالش های عدم توسعه بیمه زندگی د رایران به ضعف های شبکه فروش اشاره کرد و گفت: تحقیقات نشان می دهد ۴۸درصد از نمایندگان پس از اولین تماس دست از مشتری می کشند ،۲۵ درصد پس از تماس دوم و ۱۲ درصد پس از تماس سوم مشتری را رها می کنند و تنها ۵درصد پس از چهارمین تماس دست از مشتری می کشند .

به گفته وی ۹۰ درصد نمایندگان پس از تماس اول تا چهارم مشتری را رها می کنند ؛ اما برد با آن ده درصد باقیمانده ای است که پنجمین تماس را با مشتری می گیرند .

وی همچنین با اشاره به تحقیقی که موسسه سوییس ری در کشور آلمان انجام داده ، عنوان کرد :این تحقیق که در رشته های بیمه زندگی صورت گرفت نشان داد آلمانی ها بیشتر به بیمه نامه های کوتاه مدن زیر ده سال تمایل دارند و علاوه براین برند برای انها بسیار مهم است در این راستا شناسایی نیازهای مشتریان طی تحقیقات میدانی اهمیت بسزایی دارد.

فرهاد پور در ادامه بر این نکته نیز تاکید کرد که رقابت بر سر قیمت تنها اندکی از سهم کیک بازار را نصیب ما می کند پس باید به عوامل دیگری نیز توجه شود .

وی همچنین در خصوص نحوه  فروش بیمه نامه های زندگی به شرط حیات به ارایه یک راهکار پرداخت و گفت: تجربه من نشان می دهد فروش این نوع بیمه نامه ها در قبرستان ها بسیار پاسخ می دهد چرا که افراد را به تامل وا می دارد که بتوانند اندوخته ای برای بازماندگانشان بر جای گذارند.

تبلیغات مکارانه در بیمه زندگی ممنوع

ادامه دومین  نشست گپ و گفت به پرسش و پاسخ اختصاص یافت به طوریکه نصیری در پاسخ به سوالی مبنی بر ارایه ستون نرخ های غیر واقعی از سوی شرکت های بیمه در زمینه بیمه زندگی تصریح کرد: حدود دو ماه پیش این نکته از سوی بیمه گران مطرح شد و بسیاری اعتراض داشتند به طوریکه نرخ های فنی تضمین شده در بیمه زندگی با رقم ۱۸ ، ۱۵ و ۱۰ درصد هر پنج سال است در حالیکه بسیاری از شرکت های بیمه ستون های با بهره های ۲۵ ، ۲۲ و ۲۷ درصد ارایه می دهند و در این جا این سوال مطرح می شود که آیا این سودها تضمین شده است؟ اگر تضمین شده است پس چرا بیمه مرکزی اجازه نمی دهد سایرین هم اینگونه نرخ را تضمین کنند؟

سعید نصیری،  معاون مدیر عامل بیمه کارآفرین اذعان داشت : در جلسات سندیکا نیز در این خصوص تصمیم گیری شد و این نتیجه اتخاذ شد که ارایه این گونه ستون ها به مشتریان نوعی تبلیغات مکارانه است و طبق قانون ، تبلیغات مکارانه در بیمه های بازرگانی ممنوع است در این راستا صورت جلسه ای تنظیم شد مبنی بر اینکه ازین ستون ها استفاده نشود .

نصیری تصریح کرد: اگرچه مشارکت در منافع بیمه زندگی و سرمایه گذاری از مزایای این نوع بیمه نامه محسوب می شود و بیمه گذار باید بر اساس نرخ فنی تضمین شده منافع خود را دریافت کند اما تبلیغات گمراه کننده ممنوع است.

سعید نصیری، رییس پنل گپ و گفت در ادامه تاکید کرد : شرکت های بیمه باید جداول بیمه زندگی را از ارقام صحیح و فنی تهیه کنند که در این راستا در جلسات سندیکا نیز تصریح شد که اگر شرکتی می خواهد روی نرخ مشارکت معینی تبلیغ کند حداکثر مجاز است روی نرخ سود یکسال یا نهایتا سه سال گذشته تبلیغ کند .

وی همچنین به وجود پرونده هایی در محاکم قضایی به دلیل شکایت بیمه گذاران از ارایه این جداول اشاره کرد و یادآور شد : پرونده های موجود حاکی از ان است که بیمه گذار از شرکت بیمه به دلیل وعده های واهی مبنی بر ارایه سود شکایت کرده و پس از بررسی های لازم از سوی دادگاه شرکت بیمه محکوم شده است.

معاون مدیر عامل شرکت بیمه کارافرین تصریح کرد: وقتی سود تضمینی روی ۱۸ است آیا نشان دادن سود تضمینی ۲۵ درصد کار درستی است ؟ آیا این انتظار را برای مشتری ایجاد نمی کند که سود بیشتری باید به وی تعلق گیرد؟

وی با تاکید بر اینکه سندیکا این ستون های تبلیغاتی را مکارانه می داند ، اظهارداشت: شرکت های بیمه مجازند سودی را پیش بینی کنند که حداقل در سال گذشته یا نهایتا سه سل گذشته به ان دست یافته اند پس نباید برای آینده پیش بینی واهی کنند.

به گفته نصیری چگونه شرکتی که طی سه سال گذشته فقط یک درصد بیشتر از ۱۸ درصد سود داده می تواند سود ۲۵درصدی پرداخت کند ؟

نصیری با تاکید بر اینکه این پیش بینی های واهی بازار را آشفته می کند ، گفت : طبق تصمیم گیری در سندیکا، شرکت های بیمه نباید از ستون های پیش بینی استفاده کنند همچنین شرکت ها بایدروی سود یکسال یا حداکثر سه سال تبلیغ کنند.

وی همچنین در پایان ضمن جمع بندی مباحث صورت گفته اظهار داشت : در خصوص ناعادلانه بودن کارمزدهای بیمه زندگی در سندیکا ترتیبی اتخاذ شده که نیازهای نمایندگان بیمه زندگی پوشش داده شود.

Leave a Reply