کیک بیمه کشور بزرگ تر با نوآوری

یکی از اقداماتی که برای فعالان صنعت بیمه جای تبریک دارد، پیروی این صنعت از سیاست های جمعیتی کشور و افزایش روزافزون تعداد خانواده بیمه از طریق افزایش تعداد شرکت ها، نمایندگان حقیقی و حقوقی، کارگزاران رسمی، ارزیابان خسارت، مشاوران، بازاریابان و سایر می باشد.

این در حالی است که اندازه کیک معروف بیمه که متشکل از خدمات بیمه ای فروش رفته و حق بیمه های تولیدی بوده و منبع ارتزاق اعضای خانواده فعالان بیمه کشور می باشد، فرق چندانی نکرده و حداقل متناسب با افزایش جمعیت خانواده فعالان بیمه کشور بزرگ نشده است. کیک کوچک و جمعیت زیاد باعث شده است اعضای خانواده در رقابتی نفس گیر بر سر بردن سهمی بیشتر از این کیک با هم درگیر شوند و بعضی وقتها خواسته و ناخواسته از کوره در بروند و به شکل خصمانه ای به جان هم بیافتند. در نتیجه این نوع کار و کاسبی اصل داستان که ارائه خدمات متنوع تر و گسترده تر و رضایت بخش تر به بیمه گزاران بوده است از سوی خانواده فعالان بیمه کشور به فراموشی سپرده شده است.

به عنوان عضوی از خانواده بیمه کشور که از یک طرف فرصت های بیشماری برای نفوذ بیشتر خدمات بیمه در بخش های مختلف جامعه و ظرفیت های بالایی برای بزرگ تر کردن کیک بیمه می بیند و از طرف دیگر از عارضه یکنواختی و عدم تنوع در خدمات بیمه و کشمکش های اعضای خانواده بر سر سهم از کیک کوچک رنج می برد، بر آن شدم تا راه حل های عملی برای هم خانواده های خود پیشنهاد کنم، انشاالله که قبول افتد و کارساز شود.

رسیدن به این راه حل بسیار ساده است. یک دوربین دیده بانی با لنز مثلثی را دست بگیرید به راه حلی که دنبالش هستیم می رسیم. در یک ضلع مثلث این لنز بازار بیمه کشورهایی را می بینیم که کیک بیمه شان بسیار بزرگ است مثل هند و مالزی؛ در ضلع دیگر مثلث این لنز مشتریان و بیمه گزاران بالقوه کشورمان را می بینیم تامین کنندگان مواد کیک بیمه هستند و فی نفسه بسیار علاقمند به دریافت خدمات بیمه هستند مثل منازل و واحدهای صنعتی متعددی که می توانند تحت پوشش بیمه های آتش سوزی قرار گیرند؛ در ضلع سوم مثلث این لنز اعضای خانواده فعالان صنعت بیمه یعنی خودمان را می بینیم که به سهم کم از کیک کوچک که به سختی هم به دست می آوریم قناعت کرده ایم.

حال به شما پیشنهاد می کنم در هر موقعیتی که در خانواده فعالان بیمه کشور هستید به عنوان یک فرمانده یا افسر کسب و کار بیمه دوربینی که از آن صحبت کردیم را جلوی چشمان خود قرار داده به میدان بازار بیمه بنگرید تا بر پایه شناختی که به دست می آورید و تدبیری که می اندیشید راه  حلی مناسب بیابید.

من که این کار را کردم از خود پرسیدم این کشورهایی که کیک بیمه شان بزرگ است چه کرده اند، دریافتم آنها خدمات بیمه شان را متناسب با سلیقه و خواست بیمه گزاران بالقوه شان به شکل متنوعی طراحی و ارائه کرده اند و در این باب اطلاع رسانی و فرهنگ سازی گسترده و مناسبی هم انجام داده اند. در سوالی دیگر از خود پرسیدم هم خانواده ای های ما بایستی چه بکنند، دریافتم که بایستی در فضایی مصالمت آمیز و سازنده با خدمات و روش های ابتکاری در نظر بیمه گزاران از همدیگر متمایز شوند؛ در سوالی دیگر از خود پرسیدم با بیمه گزاران بالقوه کشورمان چه می توانیم بکنیم، متوجه شدم که آنها علاقمند و مستعد به استفاده از خدمات گسترده بیمه ای هستند و فقط کافی است ما اعضای خانواده بیمه دست به دست هم دهیم تا با خدمات بیمه ای متنوع و در حرکتی جمعی آنها را از وجود، مزایا و تنوع خدمات بیمه ای مطلع نموده و واقعا هم خدمات شایسته ای به آنها ارائه کنیم.

واقعا راه حل بزرگ تر کردن کیک بیمه کشور به همین سادگی است، از طریق ایجاد تمایز رقابتی مبتنی بر نوآوری. در این صورت تدبیر ما الگو گرفتن از بازار بیمه کشورهای با کیک بزرگتر؛ ارائه خدمات بیمه نوآورانه و رقابت مسالمت آمیز از سوی اعضای خانواده بیمه؛ و رواج دادن استفاده از خدمات بیمه در بین بیمه گزاران بالقوه. نتیجه این راه حل بزرگ تر شدن کیک بیمه کشور و خرسندی اعضای خانواده بیمه کشور خواهد بود. به امید آن روز خوب.

منبع: insurancebusiness.ir

 

Leave a Reply