در چه شرایطی از کوپن بیمه شخص ثالث استفاده کنیم

در جدول کلی که در همه نمایندگی ها وجود دارد، چند نکته مهم وجود دارد که گاهی اطلاع نداشتن بیمه گزاران از آنها باعث میشود حق بیمه بیشتری بپردازند. به عنوان مثال وقتی کسی یک بار از بیمه برای خسارت بدنی استفاده کرده ۲۰ درصد جریمه میشود، بر اساس این جدول بار دوم استفاده و پرداخت خسارت بدنی موجب جریمه ۴۰ درصدی میشود.

اگر شما هم خودرو شخصی دارید حتما بارها در تصادف های جزیی با این پیشنهاد از سوی دوستان و آشنایانتان برخورده اید که از کوپن بیمه شخص ثالثتان استفاده نکنید و همان جا نقدی با طرف مقابل حساب کنید. این پیشنهاد خیرخواهانه بر اساس این اصل به شما داده میشود که استفاده از بیمه تخفیف های قبلی شما را از بین می برد و در خرید بیمه نامه جدید با جریمه مواجه میشوید اما شاید تا به حال حساب و کتاب درستی نکرده باشید که این جریمه چند درصد است و آیا به صرفه است که به امید گرفتن تخفیف از بیمه تان استفاده نکنید؟ جدای از آن خیلی ها از میزان این جریمه ها خبر ندارند و ممکن است هنگام تمدید بیمه نامه به بهانه جریمه در برخی نمایندگی ها حق بیمه بیشتری از آنها دریافت شود.

جریمه استفاده از کوپن بیمه

این که در صورت استفاده از کوپن در مدت قرارداد بیمه شخص ثالث ، زمان تمدید یا خرید بیمه نامه جدید باید جریمه بپردازید یک اصل قانونی است و برای پوشش ریسک بیمه ها در قانون گنجانده شده است. هر چند هنوز خیلی از مردم با آن موافق نیستند و می گویند وقتی حق بیمه میپردازند شرکت بیمه موظف به جبران خسارت است. اما مسئولان معتقدند حق بیمه در ” بیمه شخص ثالث ” متناسب با نسبت ریسک خسارت جانی و مالی منتقل شده به شرکت بیمه تغییر می کند، بنابراین در مورد وسایل نقلیه با عمر بالا و رانندگانی که بیشتر تخلف کنند و خود و دیگران را بیشتر در معرض خطر قرار دهند، این حق بیمه باید افزایش ‌یابد.

تخفیف هایی که سوخت میشود

البته در مقابل این اصل قانونی در حمایت از بیمه ها یک اصل دیگر هم وجود دارد و در صورتی که مردم از بیمه نامه شان استفاده نکنند، در دوره بعد که میخواهند آن را تمدید کنند از تخفیف بهرهمند خواهند بود. این بند هم برای تشویق راننده های کم خطر در قانون گنجانده شده است. اما یک نکته مهم در این زمینه این است که اگر شما چند سال پشت سر هم از بیمه استفاده نکرده باشید و تخفیف گرفته باشید در اولین استفاده همه این تخفیف ها سوخت میشود…

  نکات مهم در مورد جریمه ها

در جدول کلی که در همه نمایندگی ها وجود دارد، چند نکته مهم وجود دارد که گاهی اطلاع نداشتن بیمه گزاران از آنها باعث میشود حق بیمه بیشتری بپردازند. به عنوان مثال وقتی کسی یک بار از بیمه برای خسارت بدنی استفاده کرده ۲۰ درصد جریمه میشود، بر اساس این جدول بار دوم استفاده و پرداخت خسارت بدنی موجب جریمه ۴۰ درصدی میشود. اما نکته اینجاست که برخی نمایندگی ها یک بار ۲۰ درصد را برای بار اول و بار دیگر ۴۰ درصد را برای بار دوم محاسبه می کنند. یعنی عملا از بیمه گزار ۶۰ درصد جریمه میگیرند. این یک تخلف است. برای محاسبه میزان جریمه آخرین کوپن استفاده شده مالک است. جریمه نسبت به حق بیمه محاسبه میشود نه میزان خسارت نکته دیگری که باید به آن توجه باشید این است که جریمه نسبت به حق بیمه محاسبه میشود و نه میزان خسارت پرداختی، یعنی شما در صورت سه بار استفاده از بیمه باید ۶۰ درصد بیشتر از حق بیمه پایه بپردازید و نه ۶۰ درصد میزان خسارت دریافت شده را. این نکته هنگام تصمیم گیری برای استفاده کردن یا نکردن از کوپن مهم است. خیلی ها با تصور دوم در حالی که استفاده از بیمه به نفعشان است از کندن آن امتناع می کنند. به طور کلی در خسارت های بالای ۳۰۰ هزار تومان در هر صورت استفاده از کوپن بیمه توصیه میشود مگر کسانی که بالای پنج سال تخفیف دارند.

جریمه تاخیر در تمدید بیمه نامه

نکته دیگری که در مورد بیمه شخص ثالث باید به آن توجه داشته باشید این است که با توجه به اجباری بودن بیمه شخص ثالث، جریمه نداشتن بیمه شخص ثالث و تمدید نکردن آن در مهلت مقرر برای تاخیرهای کمتر از یک سال به صورت روزشمار محاسبه و دریافت می شود، اما برای بیشتر از یک سال، حداکثر معادل ۱۰۰ درصد حق بیمه ثالث اجباری، جریمه تعلق خواهد گرفت.

بیمه شخص ثالث کوتاه مدت

بیمه نامه های کوتاه مدت شخص ثالث برای کسانی مناسب است که زیاد از وسیله نقلیه شان استفاده نمی کنند و فقط برای مسافرت رفتن آن را از پارکینگ خانه خارج میکنند. بر این اساس متقاضیان می توانند بیمه شخص ثالث دو، سه یا شش ماهه بخرند. این بیمه نامه در مدت اعتبار خود تعهدات کامل را برعهده میگیرد و به نسبت مدت زمان تعیین شده حق بیمه پایین تری خواهد داشت. اوایل خیلی ها فکر میکردند این بیمه نامه برای پلیس و دیگر نهادها قابل قبول نباشد اما پیگیری های هفت صبح نشان میدهد این بیمه نامه از طرف بیمه مرکزی پذیرفته شده و اگر در مدت زمان اعتبار بیمه نامه خسارتی به دارنده وارد شود، شرکت بیمه آن را پرداخت خواهد کرد. پلیس راهنمایی و رانندگی تا زمان داشتن اعتبار آن را به عنوان بیمه نامه تلقی می کند.

 تخفیف هایتان را به خودرو جدید انتقال دهید

خیلی ها سالها تلاش می کنند که با کمترین استفاده از کوپنه ای بیمه شان تخفیف به دست بیاورند و در تمدید بیمه نامه از آن استفاده کنند اما یکی از مشکلات بزرگ این بود که اگر کسی ماشین اش را میفروخت همراه با واگذاری بیمه نامه تمام تخفیف هایی که به خاطر رانندگی صحیح و کم خطر به دست آمده بود از بین میرفت. کارشناسان همیشه سعی داشتند که بیمه نامه شخص ثالث را وابسته به راننده کنند و در هنگام ریسک سنجی آن در واقع خطر راننده را عامل اصلی قرار دهند. البته نوع خودرو در میزان ریسک تاثیر خواهد داشت. بر اساس اصلاحی که در قانون بیمه شخص ثالث انجام شده از این به بعد در صورت انتقال قطعی مالکیت وسیله نقلیه، انتقال دهنده تا قبل از انقضای مدت اعتبار بیمه نامه میتواند تخفیف وسیله نقلیه منتقل شده را به وسیله نقلیه ازنوع مشابه متعلق به خود یا فامیل های درجه اول خود منتقل کند. در حال حاضر شرکت های بیمه مکلف شده اند سوابق تخفیف وسیله نقلیه منتقل شده را به وسیله نقلیه جایگزین انتقال داده و تخفیف مربوط را با کسر تخفیف مدت باقی مانده وسیله منتقل شده در بیمه نامه وسیله نقلیه جایگزین اعمال کنند. حق بیمه وسیله نقلیه منتقل شده در سررسید بیمه نامه آن بر اساس سوابق بیمه گذار جدید دریافت خواهد شد. شرکت های بیمه هم ساز و کارهای الزام را فراهم کرده و بدون توجه به اینکه از کدام شرکت بیمه، بیمه نامه خریده باشید میتوانید تخفیف ها را به خودرو جدید یا خودرو فامیل های درجه اول خود انتقال دهید. هدف از این قانون تشویق راننده های کم خطر عنوان شده است.

نگذارید در تصادفات سطحی کار به شکایت برسد

تصور اکثر ما این است که هنگام تصادف و وارد آمدن خسارت به خودروهایمان یا هنگام آسیب وارد آمدن خسارت به یک عابر پیاده و موارد مشابه دیگر خسارت دیده و خسارت زننده باید شکایت تنظیم کنند، مرجع قضایی برای رسیدگی به دعوای آنان وارد شود و تنها پس از صدور حکم دادگاه است که خسارت به خسارت دیده از منبع اعتبار خسارت زننده توسط شرکت بیمه پرداخت میشود. این تصور پس از مصوبه بیمه مرکزی تا حدودی اشتباه است. قضیه از این قرار است که شرکت های بیمه و خود بیمه مرکزی به عنوان ناظر این صنعت ظاهرا متوجه این کاستی ها شده اند و راه هایی را برای رفع آن در نظر دارند. در مرحله اول بیمه مرکزی اعلام کرد برای دریافت خسارت از شرکت های بیمه ای دیگر نیازی به حضور فرد مقصر در ادارات بیمه نیست که به نوبه خود در کم کردن بوروکراسی و صرف وقت برای شخص خسارت دیده قابل اهمیت است اما نکته مهم این است که شهروندان هم از این موضوع باخبر باشند و هنگام بروز تصادفات از این رهگذر قانونی استفاده کنند. در مرحله بعد بیمه مرکزی از بی نیاز بودن به رای دادگاه در پرداخت خسارات تا یک سقف خاص خبر داد که این هم در نوع خود جالب بود.

  پرداخت خسارت بدون رای دادگاه

اگر فرد خسارت دیده و خسارت زننده با یکدیگر توافق داشته باشند، شرکت های بیمه بدون مراجعه به دادگاه میتوانند خسارت پرداخت کنند. این موضوع هم مردم را از دردسرهای رفتن به دادگاه و شکایت و.. راحت میکند و هم باری از روی دوش دادگاه ها که راهروهای شعبشان از هر اداره ای شلوغ تر است بر میدارد. ضمن اینکه کلی هم در هزینه های افراد صرفه جویی می شود .قبلا اگر فرد خسارت دیده به دادگاه مراجعه می کرد، شرکت های بیمه تا زمانی که قاضی دادگاه حکمی را صادر نکرده باشد، نمی توانستند مبلغ خسارت را پرداخت کنند اما با اجرای این طرح دیگر نیازی به رای دادگاه نیست. این فقط مختص خسارت به ماشین ها نیست بلکه مثال اگر شخصی در خیابان با سانحه تصادف مواجه شد و مثال پا یا دست و.. او آسیب دید هم دیگر نیازی به مراجعه به دادگاه و شکایت ندارد اما توجه داشته باشید که در صورتی که این حادثه منجر به فوت شود حضور مقام قضایی الزامی است. پس این نکته را به یاد داشته باشید که هنگام مواجهه با تصادفات سطحی اصرار بیخود به کشیدن پای دادگاه و پاسگاه به موضوع نداشته باشید همان جا با طرف مقابل به توافق برسید به شرکت بیمه زنگ بزنید کارشناس شرکت بیمه خواهد آمد و تعیین خسارت میکند و همه چیز با خوبی و خوشی به پایان میرسد.

 چند مرحله تا پرداخت خسارت

اگر از این لحظه به بعد تصمیم گرفتید که از این قانون استفاده و خودتان را از رفتن به دادگاه راحت کنید بهتر است بدانید که هنگام بروز حادثه فقط چند گام ساده تا رسیدن به خسارت کافی است. اگر تصادف اتومبیل با یک اتومبیل دیگر است گام اول این است که یا به توافق برسید که مقصر کیست یا اینکه از افسر رانندگی بخواهید این را مشخص کند. قاعدتا در تصادف با عابر پیاده دیگر نیازی به این مرحله نیست. مرحله دوم زنگ زدن به واحد خسارت بیمه مربوطه است و مرحله سوم هم تکمیل مدارک مورد نیاز شامل دفترچه بیمه کوپن مدارک شناسایی راننده و مدارک ماشین است. به همین راحتی در تصادفات با عمق خسارت کم میتوان خسارت گرفت بدون رفتن به دادگاه.

در صورتی که در زمینه خرید بیمه و یا دریافت خسارت و دیه از شرکت بیمه نیاز به مشاوره تلفنی تخصصی دارید از طریق صفحه اصلی سایت بیدبرگ درخواست مشاوره خود را ثبت کنید

[button-blue url=”https://www.bidbarg.com/?cd=&b=WP-4327″ target=”_blank” rel=”nofollow” position=”center”]مشاوره تلفنی تخصصی >>[/button-blue]

بیمه خودرو

rahman
  • خیلی خیلی مقاله مفیدی بود ممنون و تشکر فراوان
    (۵)
Overall
۵
بررسی کاربر
۵ (۳ رای ها)
در حال ارسال

2 دیدگاه ها

  1. فرامرز شعبانی ژانویه 17, 2017

ارسال یک پاسخ

در حال ارسال

اسکرول به بالا