موارد شمول و عدم شمول کسرحق بیمه در بیمه تامین اجتماعی

مزایایی که مشمول کسرحق بیمه نیست به شرح زیر است

 • بازخرید ایام مرخصی
 • کمک هزینه اولاد (حداکثر برای دو فرزند و معادل سه برابر حداقل دستمزد سنواتی روزانه برای هر فرزند درماه)
 • هزینه سفر و فوق العاده ماموریت
 • عیدی
 • مابه التفاوت کمک هزینه مسکن و خوار و بار در ایام بیماری
 • حق شیر
 • پاداش نهضت سوادآموزی
 • حق التضمین (کسر صندوق)
 • خسارت اخراج و مزایای پایان کار
 • حق همسر (در اجرای قانون نظام هماهنگ پرداخت و برای کارکنان دولت که مشمول قانون تامین اجتماعی هستند)


مزایایی که مشمول  کسرحق بیمه هستند:

به جز موارد یاد شده فوق، تمام مزایای نقدی تحت هر عنوان که به بیمه شدگان پرداخت می شود (اعم از مزد، حقوق، کارمزد، کارآموزی و …) مشمول  کسرحق بیمه خواهد بود.

حداکثر حقوق و مزایای مشمول  کسرحق بیمه ، هر سال از طرف مراجع ذی ربط اعلام می شود و مازاد بر آن مشمول کسر حق بیمه نیست.


سوالات خود را در رابطه با بیمه عمر ,  بیمه تامین اجتماعی , بیمه سلامت , بیمه درمان تکمیلی ( بیمه تکمیلی),  بیمه شخص ثالث  و …  را در مرجع سوالات بیمه بپرسید.

برای دریافت مشاوره رایگان خرید بیمه می توانید فرم دریافت مشاوره رایگان خرید بیمه را تکمیل کنید تا نماینده بیمه منتخب با شما تماس بگیرند.

شهابی
 • حق مسکن جز این شمول نمیشه
۵.۰
Sending
User Rating ۰ (۰ votes)

ارسال پاسخ