کد مشاغل جهت نرم افزار لیست بیمه تامین اجتماعی

در نرم افزار لیست بیمه تامین اجتماعی در قسمت ثبت مشخصات کارکنان می بایست پس از شماره بیمه و نام و نام خانوادگی و … شغل بیمه شده را مشخص نمود. جستجو بر اساس عنوان شغل تا حدودی دشوار و وقتگیر است لذا می توانید مستقیما کد شغل را در قسمت مربوطه وارد نمایید.

در این بخش سعی شده است با توجه به تجربه چند ساله در تنظیم لیست بیمه، کاربردی ترین شغل ها بهمراه کد آنها آورده شود.

کد  ۲۴۰۳۲  کارگر ساده         در اکثر لیست ها، این کد بکار می رود.

کد  ۱۴۰۴۱  سرپرست کارگاه        کد  ۲۸۰۰۵  ناظر              کد  ۲۷۱۵۲  مهندس پروژه
کد  ۲۴۳۹۸  کارفرما               کد  ۲۷۰۷۵  مدیر                    کد ۱۴۰۳۹  سرپرست

کد  ۲۴۰  اموردفتری              کد  ۲۴۰۴۳  کارمند                 کد ۲۷۰۸۴  مسئول

کد  ۲۷۰۷۹  مدیرعامل           کد  ۱۱۰۱۵  رئیس هیئت مدیره     کد  ۲۰۰۱۰  عضو هیئت مدیره

کد  ۲۴۰۱۹  کارشناس           کد  ۲۷۰۸۱  مربی                  کد  ۲۷۰۷۳  مدرس

کد  ۲۷۱۲۲  منشی              کد  ۲۲۰۲۰  فروشنده              کد  ۲۷۰۵۱  متصدی

کد ۳۰۲۱  تکنسین                کد  ۱۳۱ استادکار                   کد  ۲۸۰۲۹  نصاب

کد  ۷۰۰۵  حسابدار              کد  ۱۱۰۰۷  راننده                  کد  ۲۸۰۴۷  نگهبان
کد  ۱۱۰۱۴  رئیس                 کد  ۲۷۱۵۱  مهندس               کد ۲۷۲۷۰  مدیرفروش

کد  ۳۲۸۲۹  کارشناس فنی    کد  ۲۷۰۹۸  مسئول فنی        کد  ۲۴۰۳۶  کارگر فنی
کد  ۱۰۱۸  بازاریاب                کد  ۲۴۰۰۷  کارپرداز                کد  ۸۰۰۹  خدمتگزار

 

 

۴ Comments

  1. ابراهيم مومن مهر ۲۷, ۱۳۹۵
  2. حمید بهمن ۲۶, ۱۳۹۵
  3. zahra اردیبهشت ۵, ۱۳۹۷
    • منتخب مقالات بیمه اردیبهشت ۵, ۱۳۹۷

ارسال پاسخ