راه اندازی ۲۱۰ کارگزاری سازمان تامین اجتماعی

laleh
  • از کجا باید کارگزاری بیمه تامین اجتماعی گرفت
۵.۰
Sending
User Rating ۰ (۰ votes)
افزایش روزافزون فعالیت‌های سازمان و جلوگیری از حجیم شدن و بزرگ شدن سازمان، برون سپاری را به عنوان یک اصل مطرح می‌کند،به همین دلیل و به منظور کاهش فشار مراجعین به واحدهای سازمان مجوز ایجاد ۶۰ کارگزاری  حقوقی و ۱۵۰ کارگزاری حقیقی خاص بازرسی از دفاتر قانونی اخذ و مراتب ایجاد و شروع این کارگزاری‌ها در حال انجام است.

به گزارش بیدبرگ و نقل از ریسک نیوز، محمدحسن زدا معاون فنی و درآمد سازمان تامین اجتماعی در تشریح عملکرد حوزه فنی و درآمد تامین اجتماعی، گفت: امکان ارائه لیست صورت مزد و حقوق از طریق اینترنت برای ۱.۵ میلیون کارفرما که موظف هستند هر ماه لیست بیمه کارکنان خود را ارائه دهند از طریق تمامی شعب که مجهز به سیستم دریافت لیست از طریق اینترنت هستند، در سال ۹۳ امکان پذیر شده است.

وی با بیان اینکه دریافت و پرداخت غیر حضوری حق بیمه توسط این سازمان محقق شده است، افزود: حق بیمه ها از طریق اینترنت و دستگاه های ATM و POS دریافت می شود.

محمدحسن زدا با اشاره به دریافت برگ پرداخت و پرداخت غیر حضوری حق بیمه از بیمه های اختیاری، حرف و مشاغل آزاد و بیمه های خاص، اظهار داشت: بیمه شدگان بیمه های اختیاری، حرف و مشاغل آزاد و بیمه های خاص می توانند با مراجعه به سایت رسمی سازمان و استفاده از منوی مربوطه نسبت به اخذ برگ پرداخت و پرداخت حق بیمه دوره مورد نظر خود از طریق اینترنت اقدام کنند و نیازی به مراجعه به شعب یا کارگزاری ندارند.

وی با اشاره به سامانه متمرکز بیمه بیکاری تصریح کرد: در راستای ایجاد بانک های اطلاعات متمرکز و انسجام در مدیریت منابع و مصارف صندوق بیمه بیکاری و کاهش هزینه ها، بهبود فرآیندها، سامانه بیمه بیکاری در سطح ستاد مرکز ایجاد شده و در حال حاضر اطلاعات تمامی مقرری بگیران در ستاد تجمیع و به روز رسانی می شود  و مراحل همپوشانی و پرداخت متمرکز بیمه بیکاری توسط مرکز در حال اجرا و توسعه است.

محمدحسن زدا معاون فنی و درآمد سازمان تامین اجتماعی گفت: با انعقاد تفاهم نامه و تعامل اطلاعات با سازمان ها و نهادها، تعامل اطلاعاتی با سازمان فنی و حرفه ای به منظور استعلام صحت کارت مهارت کارگران ساختمانی، تعامل برخط با سازمان ثبت احوال به منظور دریافت اطلاعات هویتی مخاطبان انجام می شود.

وی افزود: با تشکیل الکترونیکی پرونده های فنی بیمه شدگان، مستمری و درآمد حق بیمه هم زمان با نامنویسی و ورود اطلاعات اولیه در تمامی شعب سراسر کشور با هدف حذف اسناد و مدارک کاغذی و سهولت در گردش اسناد و اطلاعات پروژه پرونده الکترونیک برای بیمه شدگان جدیدالورود طراحی شده که موجب تحول بنیادین در فرآیند های سازمان خواهد شد.

معاون فنی و درآمد سازمان تامین اجتماعی در ادامه با اشاره به طراحی ماتریس همپوشانی های محتمل در سازمان تامین اجتماعی و تبیین راهکار های قانون مربوطه  اظهار داشت: به منظور شناسایی و بررسی روابط بیمه ای متعدد مخاطبان سازمان در یک بازه مشخص و نحوه برخورد با آنها، ابتدا ارتباط آنها با سازمان شناسایی، تدوین و سپس با تنظیم ماتریس همپوشانی تمامی حالات ممکن همپوشانی ( در بیش از ۸۰۰ حالت)بررسی و ارائه طریق شده است.

وی با اشاره به ابلاغ الکترونیکی صورت حساب کارگاه ها، تصریح کرد: جایگزینی مکانیزم ابلاغ الکترونیک احکام مطالباتی به جای ابلاغ دستی به منظور بهبود فرآیندهای پیگیری مطالبات و تحقق وصول به هنگام مطالبات جاری و معوق در سال گذشته توسط این معاونت انجام شده است.

زدا گفت: سامانه متمرکز ارائه فیش و حکم افزایش به منظور ارائه خدمات غیر حضوری به مخاطبان به خصوص مستمری بگیران سازمان طراحی شده و ساخت سامانه های مذکور در دستور کار قرار گرفته و پس از طی مراحل اجرای آزمایشی به بهره برداری رسیده است که در حال حاضر مستمری بگیران می توانند با مراجعه به سایت رسمی سازمان به نشانی www. Tamin.ir  علاوه بر مشاهده فیش مستمری و حکم افزایش سالیانه نسبت به چاپ آن اقدام کنند.

معاون فنی و درآمد سازمان تامین اجتماعی با اشاره به اجرای ماده ۴۵ قانون برنامه پنجم توسعه و صدور بخش نامه مربوطه، افزود: برخورداری ایثارگران و فرزندان شهدا از تسهیلات مربوط به معافیت از پرداخت مابه التفاوت متعلقه ناشی از انتقال کسور بازنشستگی از سایر صندوق های سازمان برای ۱۵ سال سنوات بیمه ای بر اساس اجرای ماده ۴۵ قانون برنامه پنجم توسعه انجام شده است.

وی در رابطه با افزایش تعرفه های اروتز و پروتز بیمه شدگان بعضا تا ۳۰۰ درصد، گفت: بر این اساس هزینه های پرداختی از سوی سازمان برای پروتزها و اروتزهای مورد استفاده بیمه شدگان مشمول و افراد خانواده آنان افزایش چشمگیری یافته است.

زدا با اشاره به حل و فصل مشکل کارگران کشت و صنعت کارون و هفت تپه، افزود: با توجه به بررسی مشکلات چندین ساله مربوط به سوابق کارگران نی بر کشت و صنعت کارون و هفت تپه، با پیشنهاد این معاونت و طرح موضوع در هیأت مدیره سازمان و محاسبات بیمه ای انجام گرفته و پرداخت مبالغ محاسبه شده، مشکل کارگران یاد شده حل شد ودر حال حاضر با احراز شرایط بازنشستگی از تعهدات بلند مدت بازنشستگی برخوردا ر می شوند.

وی در خصوص تقسیط بیمه کارگران ساختمانی تا ۳۶ قسط نیز گفت: که با توجه به اینکه حق بیمه سهم کارفرمایی کارگران ساختمانی از محل ۱۵ درصد مجموع عوارض پروانه ساختمانی تأمین می شود، لذا برای مساعدت به متقاضیان پروانه ساختمانی و پس از محاسبات حق بیمه متعلقه در صورت تقاضای متقاضی پروانه ساختمانی مبنی بر تقسیط حق بیمه ساختمانی، میزان حق بیمه سهم کارفرمایی با توجه به نسبت حق بیمه محاسبه شده قابل تقسیط ماهیانه است.

معاون فنی و درآمد سازمان تامین اجتماعی با اشاره به برون‌سپاری فعالیت‌های غیر حاکمیتی افزود: افزایش روزافزون فعالیت‌های سازمان و جلوگیری از حجیم شدن و بزرگ شدن سازمان، برون سپاری را به عنوان یک اصل مطرح می‌کند،به همین دلیل و به منظور کاهش فشار مراجعین به واحدهای سازمان مجوز ایجاد ۶۰ کارگزاری  حقوقی و ۱۵۰ کارگزاری حقیقی خاص بازرسی از دفاتر قانونی اخذ و مراتب ایجاد و شروع این کارگزاری‌ها در حال انجام است.

معاون فنی و درآمد سازمان تامین اجتماعی اظهار داشت: در اجرای مصوبه هیأت وزیران، از تاریخ ابتدای سال ۹۴ تمامی مستمری های بازنشستگی، ازکارافتادگی و مجموع مستمری بازماندگان که تا پایان سال ۹۳ برقرار شده اند به میزان ۱۵ درصد مستمری آنان در اسفند ماه ۹۳ افزایش یافته است.

وی تصریح کرد: با عنایت به تصمیمات متخذه  توسط شورای عالی کار و افزایش ۱۷ درصدی حداقل دستمزد کارگران در سال ۹۴، حداقل مستمری پرداختی به مستمری بگیران نیز وفق ماده ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی به میزان ۱۷ درصد افزایش یافته است.

زدا گفت: به منظور مساعدت به بیمه شدگان در پرداخت یکجا حق بیمه متعلقه بابت احتساب مدت خدمت نظام وظیفه و حضور داوطلبانه در جبهه ها، امکان پرداخت حق بیمه مزبور (سهم بیمه شده) به صورت تقسیط از بهمن ماه ۹۲ تاکنون فراهم شده است.

وی افزود: براساس تفاهمات انجام گرفته بین وزارتخانه های راه و شهرسازی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان تامین اجتماعی در اجرای مصوبات هیأت وزیران مربوط به مسکن مهر، دستوراداری محاسبه حق بیمه سهم کارفرمایی پروژه های مسکن مهر به واحدهای اجرایی ابلاغ و در حال حاضر مسائل و مشکلات مطروحه پروژه های مسکن مهر حل شده به طوری که با پرداخت حق بیمه تعیین شده مفاصا حساب مربوط به قراردادهای منعقده صادرمی شود و در صورت تداوم پروژه ها، پیمانکاران مربوطه می بایست با رعایت ماده ۲۸ و ۳۹ قانون تامین اجتماعی نسبت به ارسال لیست و پرداخت حق بیمه کارکنان شاغل پروژه اقدام کنند.

زدا اظهار داشت: به منظور ایجاد وحدت رویه و یکسان سازی در نحوه محاسبه حق بیمه قراردادهای تحقیقاتی و پژوهشی منعقده موضوع ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی و همچنین تشخیص قراردادهای تحقیقاتی و پژوهشی منعقده وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت درمان و آموزش پزشکی با تشکیل جلسات مشترک در مجلس شورای اسلامی و وزارتخانه های مزبور تفاهم نامه مربوطه انجام و دستور اداری مربوطه درخصوص نحوه محاسبه حق بیمه قراردادهای مزبور و ارائه مفاصا حساب موضوع ماده ۳۸ به واحدهای اجرایی ابلاغ شده است.

معاون فنی و درآمد سازمان تامین اجتماعی تصریح کرد: برای وصول مطالبات سازمان از شهرداری های مناطق تهران و همچنین نحوه پرداخت مطالبات شهرداری از این سازمان، علاوه بر اینکه شهرداری های مناطق تهران از سال ۹۱ به بعد مسئولیت پرداخت حق بیمه متعلقه سازمان را دارند درخصوص مطالبات معوق قبل از سال ۹۱ و همچنین انجام تهاتر بدهی های متقابل تفاهمات لازم انجام و ضمن اینکه پیگیری های مطالبات نیز در چارچوب مقررات انجام می پذیرد.

وی با اشاره به نامنویسی متمرکز مخاطبین، گفت: تخصیص شماره تامین اجتماعی (SSN)  به یکایک مخاطبان سازمان اعم از اصلی، تبعی و کارفرما، پس از احراز هویت و ضمن ارتباط بر خط با ثبت احوال و بررسی و پالایش روابط بیمه ای از طریق ماتریس همپوشانی و سپس شناسایی ارتباط اطلاعات بیمه ای گذشته مخاطب و شکل گیری حساب انفرادی نیز توسط این معاونت انجام می شود.

زدا با اشاره به سامانه اینترنتی نمایش سوابق پرداخت حق بیمه و رسیدگی و پاسخگویی به اظهارات و اعتراضات مخاطبین، افزود: در راستای ایجاد دولت الکترونیک و ارائه خدمات غیر حضوری مطلوب و همچنین تسهیل در امور جاری، بیمه شدگان محترم می توانند سوابق پرداخت حق بیمه مربوطه را در سامانه اینترنتی سوابق به  نشانی  Savabegh.Tamin.ir مشاهده کرده و در صورت اعتراض به آن با استفاده از لینک «اعتراض» درخواست خود را ثبت و همچنین از طریق منوی پیگیری پاسخ را مشاهده کنند.

وی اظهار داشت: به منظور گسترش پوشش بیمه ای به ایرانیان خارج از کشور که فاقد نظام حمایت تامین اجتماعی هستند، با همکاری سازمان های ذی مدخل امکاناتی فراهم شده است تا هموطنان مذکور بدون نیاز به حضور در کشور نسبت به بیمه پردازی خود نزد سازمان تامین اجتماعی اقدام کنند.


آموزش دریافت فیش پرداخت حق بیمه ، بیمه اختیاری و مشاغل آزاد

آموزش پرداخت فیش حق بیمه از طریق دستگاه عابر بانک

آموزش پرداخت فیش حق بیمه از طریق تلفن همراه

پرداخت فیش حق بیمه از طریق اینترنت

مشاهده سابقه بیمه

آموزش ارسال اینترنتی لیست بیمه  

آموزش لیست بیمه تامین اجتماعی


سوالات خود را در رابطه با بیمه عمر ,  بیمه تامین اجتماعی , بیمه سلامت , بیمه درمان تکمیلی ( بیمه تکمیلی ),  بیمه شخص ثالث  و …  را در مرجع سوالات بیمه بپرسید.

برای دریافت مشاوره رایگان خرید بیمه می توانید فرم دریافت مشاوره رایگان خرید بیمه را تکمیل کنید تا نماینده بیمه منتخب با شما تماس بگیرند.

Leave a Reply

Sending