چگونگی اعتراض به جرایم رانندگی

سرهنگ احمد کرمی اسد رئیس مرکز اجرائیات پلیس راهور درباره اعتراض برخی رانندگان به جرایم رانندگی گفت: اعمال قانون رانندگان متخلف به چند شکل انجام می شود. تخلفات تقاطع ها و خطوط عابر پیاده به صورت مستند توسط دوربین ثبت و اعمال می شود.

امکان خطای سیستمی دوربین های تقاطع ها در اعمال قانون ۵ تا ۷ درصد است.

به گفته رئیس مرکز اجرائیات راهور تخلفات به صورت تسلیمی و دو برگی نیز صادر می شود. اگر خطایی نیز در صدور برگ جریمه وجود داشته باشد مربوط به اعمال قانون های دو برگی است. البته ۹۹ درصد خطا در صدور قبوض جریمه غیر عمدی است.

مراکز رسیدگی اعتراض به جرایم رانندگی

کرمی اسد با بیان اینکه به استناد ماده ۵ آئین نامه تخلفات راهنمایی و رانندگی مراکز رسیدگی به اعتراضات رانندگان در کشور راه اندازی شده است، افزود:در کشور ۲۸۰ مرکز رسیدگی به جرایم رانندگی فعال است و افرادی که به هرنحوی به جرایمشان اعتراض دارند،می توانند با مراجعه به این مراکز اعتراضشان را ثبت کنند. در صورت تائید موضوع این جریمه از سوابق آنها پاک می شود.

وی با بیان اینکه ۳ ساعته به صورت سیستمی به اعتراض رانندگان رسیدگی شده و پاسخ داده می شود، گفت:۹۹ درصد افرادی که به مراکز رسیدگی به اعتراضات جریمه رانندگی مراجعه می کنند درخواست تخفیف دارند و تنها یک درصد برای ثبت اعتراض مراجعه می کنند.

رئیس مرکز اجرائیات پلیس راهور گفت: ۴۳ درصد قبض های جریمه صادر شده در کشور تخلفاتی است که توسط دوربین ها ضبط شده است.

حامدی
  • من ماشینم تو پارکینگ جریمه ۴۰۰ هزار تومان سرعت غیر مجاز داشته ؟؟!!؟؟!؟!؟!
    (۴)
Overall
۴
بررسی کاربر
۰ (۰ رای)
در حال ارسال

ارسال یک پاسخ

اسکرول به بالا