برای بیمه زندگی و سرمایه گذاری،آیا بیمه گذار چکاپ پزشکی می شود؟

چکاپ پزشکی برای بیمه زندگی و سرمایه گذاری

آزمایشات مورد نیاز برای هر بیمه شده به تشخیص پزشک معتمد و بر اساس فاکتورهایی مانند سرمایه فوت، طول مدت بیمه نامه، سن، شرایط سلامت بیمه شده و سوابق خانوادگی وی درخواست می شود.

به گزارش سایت تحلیلی-خبری آیین به نقل از بیدبرگ،کارشناسان صنعت بیمه یکی از علل ضریب نفوذ اندک بیمه در کشور را اطلاعات ناچیز بیمه گذاران و عموم مردم از فعالیت های صنعت بیمه می دانند و پاسخگویی به سوالات بیمه ای را یکی از راهکارهای افزایش ضریب نفوذ مطرح می کنند.

سایت آیین قصد دارد با پاسخگویی به سوالات بیمه ای بیمه گذاران، نسبت به اطلاع رسانی و آگاهی بخشی در این خصوص اقدام کند.

در ادامه سوالی یکی از کاربران سایت آیین درباه بیمه های زندگی و پاسخ سرکارخانم مصلی کارشناس بیمه های زندگی بیمه ملت قابل مشاهده است:

سوال: در چه شرایطی برای صدور بیمه زندگی و سرمایه گذاری، بیمه گذار ملزم به چکاپ پزشکی می شود؟

پاسخ: آزمایشات مورد نیاز برای هر بیمه شده به تشخیص پزشک معتمد و بر اساس فاکتورهایی مانند سرمایه فوت، طول مدت بیمه نامه، سن، شرایط سلامت بیمه شده و سوابق خانوادگی وی درخواست می شود و صدور بیمه نامه منوط به تایید پزشک معتمد پس از رویت آزمایشات می باشد.

هر شرکت بیمه بر اساس حجم پورتفو و سیاست های مدیریت ریسک خود سقف و نوع آزمایشات را مشخص می کند.

لازم به ذکر است که برخی از بیمه نامه در شرایط اختیاری و پوشش های اضافی و با توجه به تمایزات شرکت ها در محصولات بیمه ای از تفاوت هایی برخورداند.

Leave a Reply