استقرار پرونده الکترونیک بیمه

سیروس نصیری مدیرکل امور بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی آخرین وضعیت استقرار پرونده الکترونیک بیمه برای بیمه‌شدگان تامین اجتماعی را تشریح کرد.

به گزارش بیدبرگ و  نقل از خبرگزاری ایسنا، سیروس نصیری، درباره آخرین وضعیت استقرار پرونده الکترونیک بیمه برای بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی اظهار کرد: پرونده الکترونیک بیمه دارای دو بخش است.در بخش فنی، پرونده الکترونیک فنی، درآمد و مستمری‌ها را داریم که با اولویت پرونده فنی در دستورکار است و دنبال می‌شود.

ایشان با بیان اینکه پرونده فنی نیز دارای دوبخش پرونده جاری و پرونده معوقه است،گفت: بخش معوقه را زمانی می‌توانیم انجام دهیم که پرونده‌های جاری را به مرحله قابل قبولی رسانده باشیم.

آقای نصیری خاطر نشان شد بخش پرونده جاری بیمه شدگان اکنون در مرحله نهایی قرار دارد و پایلوت آن در شعبه ای انجام شده و آن را پس از پایلوت در سطح کشوری نهایی می‌کنیم.

وی با اشاره به اینکه بزرگترین دغدغه بیمه شده این است که وقتی به شعبه مراجعه می‌کند،ممکن است به او بگویند “پرونده کاغذی‌اش نیست” عنوان کرد: وقتی بیمه شده بخواهد هر عملی را که بعد فیزیکی در آن مطرح نیست انجام بدهد، باید پرونده الکترونیک داشته باشد. در حال حاضر به گونه‌ای است که اگر بیمه‌شده‌ای بخواهد به عنوان مثال در رشت امری را پیگیری کند ولی پرونده‌اش در تهران باشد، نمی‌تواند.

مدیرکل امور بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی با بیان این نکته خاطر نشان شد دسترسی الکترونیکی به پرونده بیمه شده در سطح کشور و برای اینکه بتواند امورش را در هر شعبه‌ای انجام دهد، ضروری است.

منبع: http://www.isna.ir/fa/news/94032413194/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%81%D9%86%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87-%D8%B4%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9%DB%8C

Leave a Reply