تاخیر بیمه‌ها در پرداخت مطالبات داروخانه‌ها

آقای رسول دیناروند رییس سازمان غذا و دارو با اشاره به مشکلات اعتباری بیمه‌ها و تاخیر بیش از شش ماهه در پرداخت مطالبات داروخانه‌ها، تاکید کرد که پیگیر راه حل‌های دیگری نیز در وزارت بهداشت هستیم تا زنجیره تامین دارو به دلیل مسائل مالی دچار خدشه نشود.

به گزارش بیدبرگ و نقل از بنکر، معاون وزیر بهداشت، رسول دیناروند در پاسخ به سوالی درباره تاخیر بیمه‌ها در پرداخت مطالبات داروخانه‌ها و خودداری برخی داروخانه‌ها از ارایه داروهای مهم به بیماران به بهانه عدم دریافت مطالبات‌شان، گفت: داروخانه‌ها نمی‌توانند به بهانه اینکه بیمه پول نمی‌دهد، دارو ندهند. این امر به هیچ عنوان مورد تایید نیست.
وی افزود: داروخانه‌ها بویژه آن دسته از داروخانه‌هایی که منتخب یا دولتی هستند، حتما باید همکاری کنند. البته ما نگران وضعیت پرداخت سازمان‌های بیمه‌گر هستیم. بیمه‌ها در سال گذشته اقدامات خوبی انجام دادند و مطالبات بیمارستان‌ها و داروخانه ها را بسیار کم کرده بودند و تقریبا به سه ماه رسانده بودند. اما مجددا دوره‌های پرداخت بیمه‌ها درحال کند شدن است و چند ماهی عقب افتاده‌اند.
به گفته آقای دیناروند بیمه‌ها در پرداخت مطالبات داروخانه‌ها بیش از شش ماه عقب هستند.
معاون وزیر بهداشت در عین حال افزود: در این میان نگران اعتبارات بیمه‌ها نیز هستیم‌. امیدواریم مسایل اعتباری بیمه‌ها نیز حل شود و به دنبال آن داروخانه‌ها و بیمارستان‌ها نیز بتوانند در زمان مقرر مطالبات‌شان را از سازمان‌های بیمه‌گر دریافت کنند.
ایشان همچنین در ادمه گفتند: البته پیگیر راه حل‌های دیگری نیز در وزارت بهداشت هستیم تا زنجیره تامین دارو به دلیل مسائل مالی دچار خدشه نشود؛ به عنوان مثال امکانات بانکی و همچنین راه‌حل‌هایی در درون خود دولت وجود دارد و در این زمینه‌ها بررسی‌هایی نجام می‌دهیم تا بتوانیم روش‌های جایگزین را پیدا کنیم.

Leave a Reply