پرداخت خسارت جانی و مالی تصادف رانندگی براساس قوانین

در این مقاله سعی بر این شده که شرایط مختلف در وقوع حوادث از نظر داشتن یا نداشتن گواهینامه و همچنین بیمه نامه بررسی شود

منظور از مقصر حادثه : طرفی هست که به موجب رای پلیس یا مرجع قصایی مقصر حادثه شناخته شده است

منظور از زیان دیده : طرفی هست که به موجب حادثه محتمل زیان شده است

فاقد گواهینامه : منظور نداشتن اعتبار یا نداشتن گواهینامه می باشد

 • مقصر حادثه فاقد گواهینامه معتبر و فاقد بیمه شخص ثالث معتبر می باشد
 • زیان دیده حادثه فاقد گواهی نامه معتبر و فاقد بیمه شخص ثالث معتبر می باشد

در این حالت زیان دیده باید از مقصر در دادگاه شکایت کرده و خسارت وارده را مقصر حادثه می بایست جبران نماید

در صورتی که مقصر حادثه توان مالی لازم را نداشته باشد در خسارت مالی بر اساس حکم دادگاه عمل می شود (توقیف اموال یا زندان یا …) و در خسارت جانی صندوق خسارت های بدنی دیه زیان دیده را پرداخت می کند ولی دیه را از مقصر حادثه مطالبه می نماید

*  برای هر دو راننده فاقد گواهینامه نیز جریمه های رانندگی مربوطه اتخاذ می شود

 

 • مقصر حادثه دارای گواهینامه معتبر و دارای بیمه شخص ثالث معتبر می باشد
 • زیان دیده حادثه فاقد گواهی نامه معتبر و فاقد بیمه شخص ثالث معتبر می باشد

شرکت بیمه خسارت وارده را جبران می نماید ولی زیان دیده به دلیل نداشتن گواهینامه معتبراز طرف پلیس راهنمایی و رانندگی جریمه می شود

*  راننده فاقد بیمه شخص ثالث معتبر می بایست بیمه نامه معتبر شخص ثالث خریداری نماید

 

 • مقصر حادثه فاقد گواهینامه معتبر و فاقد بیمه شخص ثالث معتبر می باشد
 • زیان دیده حادثه دارای گواهی نامه معتبر و دارای بیمه شخص ثالث معتبر می باشد

در این حالت زیان دیده باید از مقصر در دادگاه شکایت کرده و خسارت وارده را مقصر حادثه می بایست جبران نماید

در صورتی که مقصر حادثه توان مالی لازم را نداشته باشد در خسارت مالی بر اساس حکم دادگاه عمل می شود (توقیف اموال یا زندان یا …) و در خسارت جانی صندوق خسارت های بدنی دیه زیان دیده را پرداخت می کند ولی دیه را از مقصر حادثه مطالبه می نماید

*  برای راننده فاقد گواهینامه نیز جریمه های رانندگی مربوطه اتخاذ می شود

 • مقصر حادثه دارای گواهینامه معتبر می باشد ولی  بیمه شخص ثالث معتبر ندارد
 • زیان دیده حادثه فاقد گواهی نامه معتبر می باشد ولی بیمه شخص ثالث معتبر دارد

در این حالت زیان دیده باید از مقصر در دادگاه شکایت کرده و خسارت وارده را مقصر حادثه می بایست جبران نماید

در صورتی که مقصر حادثه توان مالی لازم را نداشته باشد در خسارت مالی بر اساس حکم دادگاه عمل می شود (توقیف اموال یا زندان یا …) و در خسارت جانی صندوق خسارت های بدنی دیه زیان دیده را پرداخت می کند ولی دیه را از مقصر حادثه مطالبه می نماید

*  برای راننده فاقد گواهینامه نیز جریمه های رانندگی مربوطه اتخاذ می شود

 

 • مقصر حادثه فاقد گواهینامه معتبر می باشد ولی  بیمه شخص ثالث معتبر دارد
 • زیان دیده حادثه دارای گواهی نامه معتبر می باشد ولی بیمه شخص ثالث معتبر ندارد

شرکت بیمه خسارت وارده را جبران می نماید ولی مبلغ خسارت را از مقصر حادثه طلب می نماید

* برای راننده فاقد گواهینامه نیز جریمه های رانندگی مربوطه اتخاذ می شود

*راننده فاقد بیمه شخص ثالث معتبر می بایست بیمه نامه معتبر شخص ثالث خریداری نماید

 

 • مقصر حادثه فاقد گواهینامه معتبر می باشد ولی  بیمه شخص ثالث معتبر دارد
 • زیان دیده حادثه فاقد گواهی نامه معتبر می باشد ولی بیمه شخص ثالث معتبر دارد

شرکت بیمه خسارت وارده را جبران می نماید ولی مبلغ خسارت را از مقصر حادثه طلب می نماید

*  برای راننده فاقد گواهینامه نیز جریمه های رانندگی مربوطه اتخاذ می شود

 

 • مقصر حادثه دارای گواهینامه معتبر می باشد ولی بیمه شخص ثالث معتبر ندارد
 • زیان دیده حادثه دارای گواهی نامه معتبر می باشد ولی بیمه شخص ثالث معتبر ندارد

در این حالت زیان دیده باید از مقصر در دادگاه شکایت کرده و خسارت وارده را مقصر حادثه می بایست جبران نماید

در صورتی که مقصر حادثه توان مالی لازم را نداشته باشد در خسارت مالی بر اساس حکم دادگاه عمل می شود (توقیف اموال یا زندان یا …) و در خسارت جانی صندوق خسارت های بدنی دیه زیان دیده را پرداخت می کند ولی دیه را از مقصر حادثه مطالبه می نماید

 

جریمه رانندگی بدون گواهینامه : در حال حاضر رانندگی بدون گواهینامه، برای مرتبه اول به حبس تعزیری تا دو ماه یا جزای نقدی تا یک میلیون ریال یا هر دو مجازات محکومیت دارد و اگر این عمل را تکرار شود دو ماه تا شش ماه حبس در پی دارد

در صورت رانندگی با گواهینامه بدون اعتبار : دارنده آن را در حکم فرد فاقد گواهینامه قرار نمی‌دهد و با پرداخت جریمه مربوطه گواهینامه‌اش تمدید می‌شود.

در صورت رانندگی بدون بیمه شخص ثالث معتبر : حمل و نقل وسایل نقلیه بدون بیمه شخص ثالث معتبر ممنوع بوده و در صورت مشاهده پلیس وسیله نقلیه به پارکینگ منتقل می شود .

فراهانی
 • خیلی مطلب مفیدی بود ممنون
  (۵)
Overall
۵
بررسی کاربر
۵ (۱ رای)
در حال ارسال

ارسال یک پاسخ

در حال ارسال

اسکرول به بالا