لزوم نگرش بیمه ها در پرداخت حق درمان بیماری سرطان

رئیس بخش آنکولوژی و رادیوتراپی بیمارستان امام خمینی با اشاره به تعیین سقف برای پرداخت کارانه متخصصین آنکولوژی در بیمارستان‌های دولتی گفت: تنها ۶۰ درصد کارانه پزشکان آنکولوژی در بیمارستان‌های دولتی پرداخت می‌شود.

 

به گزارش بیدبرگ و نقل از ریسک نیوز، مهدی عقیلی رئیس بخش رادیوتراپی و آنکولوژی بیمارستان امام خمینی با اشاره به تغییر شیوه درمان سرطان اظهار کرد: در گذشته با توجه به قدیمی بودن دستگاه‌ها و شیوه‌های درمان سرطان، نقش پزشک در درمان این بیماری چندان پررنگ نبود اما امروزه این مسئله تفاوت پیدا کرده و شیوه‌های درمانی متعددی در درمان سرطان وجود دارد.

وی افزود: پرداخت نکردن مناسب کارانه پزشکان آنکولوژی سبب مشغول شدن ذهن این پزشکان شده است، در بخش‌های دولتی برای پرداخت کارانه متخصصین آنکولوژی سقف گذاشتند و تنها ۶۰ درصد کارانه آنها در این بیمارستانها پرداخت می‌شود.

رئیس بخش آنکولوژی و رادیوتراپی بیمارستان امام خمینی بیان کرد: هر چه میزان تعرفه متخصصین آنکولوژی افزایش یابد، میزان پرداختی بیمه‌ ها به این متخصصین کمتر می‌شود  و هنوز بیمه‌ ها نیاز درمان سرطان به شیوه‌های مختلف و متعدد را درک نکرده‌اند و به همین دلیل این مشکلات را برای پزشکان آنکولوژی ایجاد می‌کنند.

عقیلی تصریح کرد: گاهی تومور در نواحی حساس بدن فرد قرار می‌گیرد در این هنگام درمان تومور متفاوت خواهد بود. به عنوان مثال گاهی غدد بزاقی و مفصل فک در سرطان سر و  گردن درگیر می‌شوند در این هنگام پزشک باید ارگان سالم را برای بیمار نگه دارد. بیمه‌ها برای پرداخت حق پزشک، درمان این نوع سرطان را با یک تومور پوستی ساده یکسان قلمداد می‌کنند، تفسیر آنها از درمان بیماری سرطان سبب می‌شود طراحی پزشکان برای درمان سرطان به سمت درمان‌های ساده‌تر برود و این مسئله ذهن پزشکان را در زمینه درمان با کیفیت و بهبود بیمار منحرف می‌کند.

Leave a Reply