پرداخت اصولی و سریع خسارت رمز پایداری و پیشرفت شرکت های بیمه

امروزه، در شرکت های بازرگانی و خدماتی فعال در بازارهای رقابتی، مشتری مداری پایه و اساس حرکت و بقای سازمان ها است و به عبارت دیگر تمامی راه های حفظ و بقای یک سازمان و بنگاه اقتصادی، به حفظ و ارتقای وفاداری به مشتریان و مطمئن ساختن آنان از امکان دستیابی شان به خدمات موردنظرشان در کوتاه ترین زمان ممکن و با بهترین کیفیت ختم می شود که این موضوع در خصوص شرکت های بیمه بازرگانی به صورت پرداخت خسارت به بیمه گذاران جلوه می کند.

همان گونه که می دانیم محصول بیمه از آن دسته کالاهای فیزیکی نیست که ماهیت و کیفیت محصول در زمان معامله قابل لمس باشد، بلکه یک محصول تعهدی است؛ یعنی تعهد به انجام عملی: فروش تامین ضمانت پرداخت خسارت در آینده در مقابل تعهد بیمه گذار در زمان حال به پرداخت حق بیمه. بنابراین، اصولا” هدف اصلی رویکرد بیمه گذاران به شرکت های بیمه، دریافت خسارت های متناسب با زیان هایی است که بر اثر حوادث و سوانح گوناگون ناخواسته، نصیب شان می شود و لاجرم مدتی فعالیت هایشان را دچار وقفه می کند که این وقفه در تولید، هرچه طولانی تر باشد، به همان نسبت بر حجم خسارت بیمه گذاران می افزاید. از این رو است که تسریع در پرداخت خسارت بیمه شدگان از سوی شرکت های بیمه، نه تنها محدود به منافع بیمه گذاران بلکه در مجموع از نظر حفظ منافع ملی اهمیت دارد و اصولا” امکان انجام وظایف شرکت های بیمه را در قبال کمک به استمرار فعالیت ها در واحدهای تولیدی و صنعتی کشور از طریق پرداخت خسارت های احتمالی آن ها فراهم می سازد.
بهبود کمی و کیفی روند پرداخت خسارت تنها بیمه گذاران عمده را دربر نمی گیرد، بلکه در خصوص بیمه گذاران جزء که به عبارت روشن تر، آحاد افراد کشورند، نیز اهمیت دارد و در نهایت سبب جلب رضایت خاطر آنان و جذب بیمه گذاران جدید ازاین طریق می شود و توسعه صنعت بیمه در کشور و افزایش ضریب نفوذ آن از جمله دستاوردهای تسریع در پرداخت خسارت بیمه گذاران است.
بدیهی است شرکت های بازگانی و خدماتی به تناسب نوع فعالیت هایشان باید خدمات پس از فروش مطلوب و مورد انتظار مشتریانشان را در اسرع وقت ارائه دهند که این مورد در خصوص شرکت های بیمه بازرگانی، « پرداخت خسارت » است. پرداخت خسارت باید به صورت شفاف و از طریق آموزش و به کارگیری نیروهای کارآمد و متعهد و همچنین ایجاد یک بانک اطلاعات خسارت بیمه گذاران در رشته های گوناگون بیمه ای با ارائه خدمات فراگیر یک پارچه و همگرایی در پرداخت خسارت و نیز کاهش کاغذ بازی معمول اداری صورت گیرد. طبیعتاً مشتری بیمه گذار ما هنگام مراجعه برای دریافت خسارت روحیه یک مشتری عادی را که برای خرید جنسی به مغازه می رود، ندارد و در نظر گرفتن شرایط روحی او از ناحیه بیمه گر ضروری است و نیز از آنجا که انتظار ازجمله فرآیندهای سخت و قدری غیرقابل تحمل در هر امری است ضرورت دارد ضمن کوتاه کردن مدت زمان دریافت خسارت، در ساعات انتظار مشتری در دفاتر بیمه ای نیز از طرف شرکت های بیمه گر دل مشغولی یا سرگرمیهای مناسبی همچون نمایش فیلم یا مطالعه مجله یا پذیرایی از مشتری در نظر گرفته شود.
نکته مهم دیگر این که پرداخت خسارت حتی الامکان بدون تعطیلی و ۲۴ ساعته باشد. همچنان که این موضوع در مجتمع فاطمی بیمه ایران با موفقیت تجربه شده است. یافته های کارشناسان نشان می دهد پرداخت سریع و به موقع خسارت بیمه شدگان و کیفیت بالای خدمات مرتبط با آن، ضمن آنکه به نحو چشمگیری می تواند به افزایش شمار مشتریان شرکت های بیمه کمک کند، قادر است آنان را متقاعد سازد تا بیمه نامه های موردنیازشان را با نرخ بالاتری بخرند و از بابت حق بیمه های بیشتری که می پردازند، در ازای خدمات بهتر و سریع تری که دریافت می دارند، شکوه و شکایتی نداشته باشند. چون اگر حق بیمه ها هر قدر کاهش یابد، اما پرداخت خسارت به بیمه گذاران به شکل و شیوه دلخواه نباشد، ثمره ای به جز نارضایتی مشتریان شرکت های بیمه ندارد و گاه، می تواند زیان های غیرقابل جبرانی را به آن ها وارد کند.
پرداخت به موقع خسارت بیمه گذاران از منظر عدالت اجتماعی هم قابل تامل و بررسی است، چرا که با جبران خسارت مالی و تامین امنیت خاطر اقشار گوناگون مردم، زمینه برای توسعه عدالت اجتماعی مساعد می شود و در عین حال بیمه گذاران از آسیب ها و ضربه های روحی و روانی اقتصادی ناشی از بروز حوادث و بیماری ها در امان می مانند. ناگفته پیدا است حفظ بیمه گذاران موجود مشکل تر از جذب بیمه گذاران جدید است و این در شرایطی است که بیمه گذاران به جای حرف ها و شعارهای شرکت های بیمه، به عملکرد آن ها به ویژه به هنگام پرداخت خسارت توجه دارند. از این روست که اغلب بیمه گذاران در گفت و گو با اقوام و دوستان و همکارانشان، بیمه گرانی را معرفی می کنند که در عمل خسارت هایشان را واقعی تر و در زمان کوتاه تری پرداخت کرده اند. عکس آن نیز صادق است تا آن جا که تبلیغ منفی تنها یک بیمه گذار درباره چگونگی پرداخت خسارت از سوی یک شرکت بیمه می تواند تا ۲۰ مشتری را از مراجعه به آن شرکت بیمه پشیمان و منصرف کند که اگر شمار مشتریان ناراضی یک بیمه گر بسیار باشد، به سرانجام کار آن می توان پی برد.
هرچند شرکت های بیمه بازرگانی در کشورمان در سالیان اخیر دگرگونی هایی را در پرداخت خسارت هایشان ایجاد کرده اند و زمان آن را به شکل قابل ملاحظه ای پایین آورده اند، اما در عین حال نمی توان پذیرفت که وضعیت فعلی پرداخت خسارت با وضعیت دلخواه فاصله ندارد و تمامی سعی و تلاش دست اندرکاران صنعت بیمه باید صرف پر کردن این فاصله شود.
برخی از مسئولان پرداخت خسارت در شرکت های بیمه ممکن است از سر دلسوزی و با انگیزه حفظ منافع شرکت ها در پرداخت خسارت به بیمه گذاران، سختگیری های بی مورد و غیر منطقی اعمال کنند و این گمان را داشته باشند که با این کار، به سودآوری بیشتر شرکت های متبوعشان کمک می کنند، حال آنکه چنین نیست و در نهایت ناراضی ساختن بیمه گذاران به دلیل عدم دریافت حقوق قانونی شان نه تنها به نفع شرکت های بیمه نیست، بلکه به زیان آنها است و به جز لطمه زدن به اعتبار آن ها و کاهش مشتریان و پرتفوی شرکت های بیمه ثمری ندارد.
در شرایط حاضر، کارشناسی و پرداخت خسارت از حساسیت ها و اهمیت بسیاری برخوردار است، چرا که مسئولان واحدهای خسارت شرکت ها ضمن آنکه باید منافع اصولی سازمانشان را تمام و کمال حفظ کنند، ضروری است در اسرع وقت نیز بکوشند که لازمه آن هم برخورداری از توان و دانش حرفه ای کافی، ایمان و وفاداری به سازمان و در عین حال اعتقاد به مشتری مداری و نتایج مثبت آن در حفظ و تداوم فعالیت های شرکت های بیمه است.
ضمن آنکه انتخاب ریسک های مناسب به هنگام صدور بیمه نامه ها و راهنمایی و هدایت بیمه گذاران به سوی خرید بیمه نامه های کامل و متناسب با سرمایه، یک هدف بسیار ضروری است و راه را برای کاشناسی و پرداخت مطلوب خسارت به بیمه گذاران و جلب رضایت آنان هموار می سازد و به تقویت تعامل شرکت های بیمه و بیمه گذاران می انجامد.

منبع: kasbyar.com

Leave a Reply