تعیین روش بهینه سیستم پاداش و جریمه بیمه شخص ثالث

نشریه گزارش موردی شماره ۲۶ خود را به انتشار پژوهشی تحت عنوان تعیین روش بهینه سیستم پاداش- جریمه بیمه شخص ثالث اختصاص داد.

به گزارش بیدبرگ و نقل از روابط عمومی پژوهشکده بیمه، در این تحقیق ابتدا ۵ سیستم پاداش – جریمه موجود در بیمه شخص ثالث کشورهای بلژیک، برزیل، ژاپن، آلمان و ایران با سطوح مختلف معرفی شده است و در گام بعدی بر اساس ۵معیار سادگی، جذابیت، طبقه بندی صحیح، سرعت همگرایی و احتمال ورشکستگی این ۵ سیستم پاداش-جریمه با یکدیگر مقایسه و مناسبترین سیستم انتخاب می شود و با استفاده از توزیع پیشین عوامل موثر بر تصادفات حق بیمه باورمندی سیستم پاداش-جریمه بهینه بر اساس رویکرد زنجیره های مارکف مورد بررسی و تحلیل قرار می گیرد.
این پژوهش نشان می دهد سیستم پاداش و جریمه فعلی در کشورمان متکی بر وسیله و نه راننده آن وسیله است که با واگذاری وسیله نقلیه به فردی دیگر، عملا تمام سابقه بیمه ای به خودرو جدید منتقل می شود و این امر با ماهیت اهداف سیستم پاداش جریمه در تناقض است.
لذا برای رفع این نقیصه پیشنهاد شده است این سیستم همانند پلاک اتومبیل به فرد نسبت داده شود نه وسیله نقلیه او.
نتایج این طرح پژوهشی حاکی از آن است که حدود ۷/۹ درصد از وسایل نقلیه موجود در سیستم پاداش- جریمه فعلی هیچگونه سابقه بیمه ای ندارند و از سطح ۹ وارد این سیستم می شوند و هرگز به این سطح باز نمی گردند مگر آنکه وسیله نقلیه خود را تعویض کنند. از این رو در پژوهش حاضر پیشنهادهای لازم برای برون رفت از این وضعیت نیز ارائه گردیده است.
از دیگر مواردی که در این تحقیق بدان اشاره شده است، موضوع گرایش به عدم گزارش خسارت های جدی است. به عبارت دیگر افراد با ارائه کوچکترین خسارت، کل سابقه بیمه ای خود را از دست می دهند. بنابر این به سمت عدم گزارش خسارت های جزیی خود سوق داده می شوند.
پژوهشگر با طرح این موضوع یادآورر شده است که از دید شرکت های بیمه ممکن است این امر چندان ناپسند نباشد، اما موضوع حرص به دریافت پاداش سوابق بیمه ای در بلند مدت خسارت های غیر قابل جبرانی به شرکت های بیمه وارد می کند. لذا برای اجتناب از این امر، توصیه می شود برای خسارت های جزیی میزان جریمه نیز جزیی باشد ، نه اینکه فرد تمامی سابقه بیمه ای خود را از دست بدهد.
گفتنی است این تحقیق توسط دکتر امیر تیمور پاینده ، عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی انجام شده است.
علاقه‌مندان جهت تهیه این نشریه می‌توانند به پژوهشکده بیمه واقع در سعادت‌آباد- میدان کاج- خیابان سرو غربی نرسیده به میدان قیصر امین‌پور(شهرداری سابق) مراجعه نمایند. همچنین امکان خرید مجازی از طریق مراجعه به آدرسbookstore.irc.ac.ir امکان پذیر است

Leave a Reply