وضعیت ریسک عملیاتی در شرکت های بیمه

محمد ابراهیم امین رییس کل بیمه مرکزی با تاکید بر این نکته که مدیران عهده دار اداره شرکت باید اصول، چارچوب، ضوابط و مقررات بنگاهداری را رعایت کنند، تصریح کرد: مشکلات شرکت های بیمه در حوزه پرداخت خسارات پیش از آنکه ریشه در ریسک های سیاسی و مقرراتی داشته باشد مربوط به ریسک عملیاتی است.

به گزارش بیدبرگ و نقل از اداره کل روابط عمومی بیمه مرکزی، محمد ابراهیم امین در جمع مدیران عامل شرکت های بیمه با بیان این مطلب افزود: در حالت مطلوب دغدغه نهاد ناظر تنها کنترل حاشیه توانگری شرکت های بیمه است تا در هر مقطع زمانی، توانایی ایفای تعهدات آنها را زیر نظر داشته باشند. وی افزود ریسک عملیاتی در شرکت های بیمه می تواند بحران آفرین باشد و مشکلاتی برای بیمه گذاران، دولت، جامعه و مملکت پدید آورد.
امین با اشاره به این که یک شرکت بیمه در هنگام ارزیابی ریسک در چارچوب ضوابط شناخته شده بین المللی باید حق بیمه ها را بین خسارت های دوره و ذخایر آتیه تقسیم کند و ذخایر کافی را در چارچوب مقررات وضع شده در صورت های مالی خود لحاظ کند، اظهار داشت: اگر مدیران یک شرکت بیمه ای بدون رعایت مقررات و ضوابط شورای عالی بیمه و گرفتن ذخایر کافی، صورت های مالی خود را آرایش کنند در واقع تعهدات آتی و درآمدهای آتی خود را پیش خور کرده اند.
وی با تشریح این فرآیند غلط، تصریح کرد: این شرکت ها منابعی که باید به صورت ذخایر در صورت های مالی مطرح شود به عنوان هزینه لحاظ نمی کنند و در نهایت سود موهوم توزیع می کنند.
امین با انتقاد از مدیرانی که منابع ناشی از دریافت حق بیمه ها را به شکل غیر اصولی از شرکت بیمه خارج می کنند و در زمان ایفای تعهدات دچار مشکل می شوند، گفت: صورت های مالی باید براساس اصول و مقرراتی که نهاد ناظر تعیین کرده تنظیم شود و اگر این اتفاق نیفتد، یا تصمیم گیرندگان آن شرکت به مقررات و ضوابط آگاهی ندارند و درک شان از پیامدهای عدم ذخیره گیری نقص دارد یا قصدشان، تامین منافع فردی و شخصی به بهای از میان بردن منافع بیمه گذاران است.
رییس کل بیمه مرکزی اظهار کرد: حقوق مردم وقتی ایفا می شود که شرکت توانگری مالی و مدیریتی داشته باشد و مدیریتی که به مشتری مداری بها ندهد و پرداخت خسارت را برای خود یک فاجعه بداند طبیعتا از ریسک عملیاتی رنج می برد.
امین با بیان این مطلب که حیات صنعت بیمه و تداوم فعالیت شرکت های بیمه در گرو اعتماد مردم و بیمه گذاران است و این اعتماد نباید خدشه دار شود، افزود: بیشترین رویارویی شرکت های بیمه با مردم، زمان پرداخت خسارت است و در این مرحله است که شرکت بیمه، واقعیت خود را نشان می دهد.
رییس کل بیمه مرکزی، نگرفتن حق بیمه واقعی را دلیل اصلی نپرداختن خسارت واقعی دانست و گفت: مدیری که تحلیل هزینه فایده ندارد، در تک تک و همچنین مجموع پرتفوها فقط دنبال سهم بازار است و به هر قیمت می خواهد بیمه بفروشد. این فرآیند نه تنها بنیان شرکت و آینده ی پرداخت خسارت را متزلزل می کند بلکه به اعتماد مردم و مسوولان به صنعت بیمه هم صدمه می زند.
محمد ابراهیم امین، عمق نظارت بیمه مرکزی را متناسب با بلوغ شرکت های بیمه ارزیابی کرد و گفت: برای مثال وقتی شرکت های بیمه قرارداد فی مابین خود و نمایندگان را با چارچوب آیین نامه های شورای عالی بیمه تطبیق نمی دهند بیمه مرکزی باید ورود کند تا وضعیت را به سامان برساند.
امین با اشاره به این موضوع که نیروهای کارشناسی بیمه مرکزی آنقدر نیستند که بتوانند در تمام مسایل ریز و درشت شرکت های بیمه وارد شوند، به اولویت های نظارتی اشاره کرد و گفت: اولویت بندی ما در نظارت مالی و رصد حاشیه توانگری است و ما بر این اصل حرفه ای پافشاری می کنیم که دارایی های شرکت های بیمه باید نقد شونده و در دسترس باشد و باید قابلیت پرداخت خسارت را داشته باشد.
وی از موضوع “نگهداری ریسک” به عنوان یکی دیگر از اولویت های نظارتی بیمه مرکزی یاد کرد و افزود : تعیین مجموعه ریسکهای شرکت های بیمه در دست بررسی است و این طرح را به زودی به شورای عالی بیمه می بریم و ابلاغ می کنیم تا از این بابت هم خیال نهاد ناظر راحت باشد که یک شرکت بیمه بیش از ظرفیتش ریسک نگهداری نمی کند.
امین، از سامانه سنهاب به عنوان ابزار اصلی برای کنترل ظرفیت نگهداری ریسک شرکت های بیمه نام برد و گفت: نظارت بیمه مرکزی معنای دخالت ندارد اما تا بازار بیمه ای کشور به بلوغ کافی نرسد، عمق و سطح نظارت بیمه مرکزی باید به اندازه ای باشد که بیمه گذاران متضرر نشوند.
رییس کل بیمه مرکزی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع بیمه های تکمیلی اشاره کرد و گفت: در حال حاضر بیمه های تکمیلی برای صنعت بیمه به یک معضل تبدیل شده و بیمارستان های خصوصی با سوء استفاده از نفوذ و اعتبار خود، بر علیه شرکت های بیمه جوسازی می کنند.
وی گفت: اگر بتوانیم با چارچوب سازی در بیمارستان های دولتی و اعمال تخفیفات و همچنین کنترل های جدی برای بیمارستان های خصوصی رقیب بسازیم، طبعا بیمه های بازرگانی نیز منتفع خواهند شد. وی با اشاره به تفاهمی که بین وزارت بهداشت و بیمه مرکزی ایجاد شده از سندیکا درخواست کرد که این تفاهم را پیگیری و اجرا کند.
محمدابراهیم امین در پایان از مدیران و اعضای سندیکای بیمه گران خواست در مواجهه با رسانه ها، اصول حرفه ای را رعایت کنند و با شفاف سازی و ارائه اطلاعات صحیح، به ارتقای این صنعت کمک کنند.

Leave a Reply