وابستگی ۵۳ درصدی صنعت بیمه به خودرو

مقایسه شاخص های ارایه شده در سال ۹۳ نشان می دهد ، سهم بیمه نامه های حوادث راننده ، بدنه اتومبیل و شخص ثالث و مازاد به ترتیب با ۴.۴۵ ، ۶.۵۹ و ۴۲.۲۰ درصد در مجموع ۵۳ درصد از سهم بازار بیمه را به خود اختصاص داده اند که این امر بر وابستگی ۵۳ درصدی صنعت بیمه به خودرو حکایت دارد.

 

به گزارش بیدبرگ  و به نقل از ریسک نیوز، بررسی آمار عملکرد بازار بیمه کشور در سال ۹۳ نشان می دهد،  رشته بیمه ای شخص ثالث و مازاد همچنان در کسب سهم بازار در صنعت بیمه حرف اول را می زند به طوری که با رقمی بالغ بر ۸.۷۱ هزار میلیارد تومان،  رشدی  ۳۲.۶۵ درصدی نسبت به سال ۹۲ را داشته و ۴۲.۲ درصد از حق بیمه های تولیدی را از آن خود کرده است .

بر اساس این گزارش، بیمه نامه درمان نیز در حالیکه به عنوان دومین رشته زیانده صنعت بیمه پس از شخص ثالث شناخته می شود، با رقمی بالغ بر ۴.۱ هزار میلیارد تومان و با رشدی ۳۴.۵۳ درصدی نسبت به سال قبل  ۱۹.۸۲ درصد از حق بیمه های تولیدی را به خود اختصاص داده است.

از آنجا که در سال های اخیر اکثر شرکت های بیمه در تبلیغات و بازار یابی خود بر بیمه نامه های عمر و زندگی و ارایه محصولات نو آورانه تاکید و بر تغییر سیاست ها در راستای تمرکز بر رشته های غیر ثالث تصریح می کنند آمار مقدماتی منتشر شده از سوی بیمه مرکزی نشان می دهد در سال ۹۳ بیمه های عمر و زندگی بارشدی ۴۴.۱۸ درصدی نسبت به  مدت مشابه قبل  ۱۰.۸۸درصد از کل حق بیمه های تولیدی را به خود اختصاص داده به طوریکه شرکت ها  بالغ بر ۲.۲۴ هزار میلیارد تومان بیمه نامه عمر و زندگی فروخته اند.

اما مقایسه آمار عملکرد بیمه در سال ۹۳ نسبت به سال های قبل نشان می دهد وزنه سنگین شخص ثالث در کفه ترازوی صنعت بیمه همچنان سنگینی می کند به طوریکه داده های آماری سال ۹۲ بیانگر آن است که رشته شخص ثالث در سال مذکور رشدی ۱۶.۵ درصدی نسبت به سال قبل از آن داشته است در حالیکه این رشد در سال ۹۳ به ۳۲.۶۵درصد نسبت به سال ۹۲ رسیده است .

این وضعیت در آمار عملکرد بیمه نامه درمان نیز مشاهده می شود به گونه ای که در سال ۹۲ این رشته رشدی ۱۵.۲ درصدی را نسبت به مدت مشابه قبل تجربه کرد در حالیکه در سال ۹۳ این رشد به ۳۴.۵۳ درصد نسبت به سال ۹۲ رسید.

 شاخص ها حاکی از این است که طی سال ۹۲ بیمه های عمر و زندگی ۴۴.۲ درصد نسبت به سال ۹۱ رشد داشته است و در سال ۹۳ این رشته بیمه ای رشدی ۴۴.۱۸درصدی را نسبت به سال ۹۲ به ثبت رسانده است.

به گزارش ریسک نیوز مقایسه شاخص های ارایه شده در سال ۹۳ نشان می دهد ، سهم بیمه نامه های حوادث راننده ، بدنه اتومبیل  و شخص ثالث و مازاد به ترتیب با ۴.۴۵ ، ۶.۵۹ و ۴۲.۲۰ درصد در مجموع ۵۳ درصد از سهم بازار بیمه را به خود اختصاص داده اند که این امر بر وابستگی ۵۳ درصدی صنعت بیمه به خودرو حکایت دارد.

Leave a Reply