معنی و مفهوم نوبت کاری و میزان فوق العاده آن بر اساس قانون

نوبت کاری، کاری است که در طول ماه گردش دارد به نحوی که نوبت های آن در صبح و عصر یا شب واقع می شود (ماده ۵۵ ). در کار نوبتی ممکن است ساعات کار از ۴۴ ساعت در هفته تجاوز کند. ولی جمع ساعات کار در چهار هفته متوالی نباید از ١٧۶ ساعت تجاوز کند .(ماده ۵٧ )

میزان فوق العاده نوبت کاری افراد به شرح ذیل می باشد

کارگری که در طول ماه به طور نوبتی کار می کند و نوبت های کار وی در صبح و عصر واقع می شود، ١٠ % و چنان که نوبت ها در صبح و عصر و شب قرار گیرد، ۱۵% و در صورتی که نوبت ها در صبح و شب یا عصر و شب باشد ۲۲/۵ % علاوه بر مزد به عنوان فوق العاده نوبت کاری دریافت خواهد کرد.

زمان در کار شیفتی ممکن است از ۸ ساعت در روز و یا ۴۴ ساعت در هفته تجاوز کند، اما در هر حال جمع ساعت های کارکرد در کارهای شیفتی نمی تواند از ۱۷۶ساعت کار در ۴ هفته متوالی بیشتر شود. (ماده ۵۷)در کارهای شیفتی کارگر به واسطه وضعیت کاری از حق فوق العاده نوبت کاری برخوردار است.

اگر کارگری که به کار عادی – و نه نوبتی- اشتغال دارد، به دلایلی موقتا در شب مشغول کار شود، کار او حکم کار نوبتی را نخواهد یافت. اما قانون برای وی حق الزحمه مشخصی را معین کرده است .

براساس ماده ۵۳ قانون کار ، کار روز از ساعت ۶ بامداد تا ۲۲ و کار شب از ساعت ۲۲ تا ۶ بامداد در نظر گرفته می شود

در صورتی که در زمینه بیمه تامین اجتماعی یا قانون کار نیاز به مشاوره تلفنی تخصصی دارید از طریق صفحه اصلی سایت بیدبرگ درخواست مشاوره خود را ثبت کنید

سازمان بیمه تامین اجتماعی

لاری
  • مشاغل سخت هم همین نوبت کاری براشون اعمال میشه ؟
    (۴)
Overall
۴
بررسی کاربر
۵ (۱ رای)
در حال ارسال

ارسال یک پاسخ

در حال ارسال

اسکرول به بالا