۷۰ درصد اشخاصی که نمایندگی اخد می کنند فاقد تحصیلات بیمه ای هستند

حدود ۷۰ درصد اشخاصی که نمایندگی اخد می کنند فاقد تحصیلات بیمه ای هستند و اینجا وجود فیلتری برای دادن مجوز نیاز می شود که اولویت برای گرفتن مجوز با کسانی باشند که رشته بیمه خواندند.

به گزارش بیدبرگ و نقل از ریسک نیوز، بهروز اسدنژاد، مدیرکل برنامه و بودجه بیمه ایران و فارغ التحصیل دانشگاه علامه در گفتگو باباشگاه خبری علامه طباطبائی(عطنا) در رابطه با بازار کار دانشجویان رشته بیمه گفت: با توجه به اینکه بیمه یک علم کاربردی است، به نظر می رسد دانشگاه هایی که رشته تحصیلی بیمه دارند باید با صنعت بیمه تعامل نزدیکی برقرار کنند و به نوعی دفتر ارتباطی ای بین دانشگاه و صنعت شکل بگیرد که فارغ التحصیلان بتوانند از این مکانیزم آینده شغلی خود را تامین کنند.

مدرس موسسه بیمه اکو دانشگاه علامه طباطبائی با نقد بر روند مجوز دهی برای ثبت نماینده بیمه عنوان کرد: حدود ۷۰ درصد اشخاصی که نمایندگی اخد می کنند فاقد تحصیلات بیمه ای هستند و اینجا وجود فیلتری برای دادن مجوز نیاز می شود که اولویت برای گرفتن مجوز با کسانی باشند که رشته بیمه خواندند.

مدیرکل سابق هماهنگی امور شعب بیمه ایران در رابطه با وضعیت فارغ التحصیلان رشته بیمه دانشگاه علامه افزود:با توجه به برند بودن دانشگاه علامه طباطبائی، دانشجویان از وضعیت خوبی برخوردارند و از شرایط خوب دانشگاه می توانند به خوبی بهره مند شوند اما هنوز آنطور که باید دانشجویان دانشگاه علامه نتوانستند در حد انتظار وارد بازار کار شوند و میزان نفوذشان به صنعت بیمه هنوز کم است.

Leave a Reply