مجلس تصویب کرد: اجازه تاسیس و فعالیت شعب و نمایندگی شرکت های بیمه خارجی در ایران

نمایندگان مجلس شورای اسلامی مقرر کردند که مشارکت شرکت‌های بیمه خارجی با شرکت‌های بیمه تجاری داخلی با اولویت بخش غیردولتی با رعایت سیاست‌‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و قوانین مربوط مجاز است.

به گزارش بیدبرگ به نقل از ریسک نیوز،نمایندگان مقرر کردند که مشارکت شرکت‌های بیمه خارجی با شرکت‌های بیمه تجاری داخلی با اولویت بخش غیردولتی به منظور ایجاد شرکت بیمه مشترک بازرگانی در ایران، جذب سرمایه خارجی توسط شرکت‌های بیمه داخلی و همچنین تأسیس و فعالیت شعب و نمایندگی شرکت‌های بیمه بازرگانی خارجی و مؤسسات کارگزاری بیمه خارجی و شعب آنها با رعایت سیاست‌‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و قوانین مربوط مجاز است.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز (دوشنبه) پارلمان و در ادامه بررسی جزئیات لایحه دائمی شدن برخی احکام قوانین برنامه‌های پنجساله توسعه جمهوری اسلامی ایران، ماده ۲۸ این لایحه را پس از بحث و بررسی به تصویب رساندند.

به موجب مصوبه مجلس، اداره امور بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر اساس قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه‌گری مصوب ۱۳۵۰ و مصوبات شورایعالی بیمه می‌باشد.

اولویت بندی مشارکت شرکت‌های بیمه خارجی با شرکت‌های بیمه تجاری داخلی

نمایندگان مقرر کردند که مشارکت شرکت‌های بیمه خارجی با شرکت‌های بیمه تجاری داخلی با اولویت بخش غیردولتی به منظور ایجاد شرکت بیمه مشترک بازرگانی در ایران، جذب سرمایه خارجی توسط شرکت‌های بیمه داخلی و همچنین تأسیس و فعالیت شعب و نمایندگی شرکت‌های بیمه بازرگانی خارجی و مؤسسات کارگزاری بیمه خارجی و شعب آنها با رعایت سیاست‌‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و قوانین مربوط مجاز است. بیمه مرکزی ناظر بر حسن اجرای این بند است.

وکلای ملت در تبصره این ماده مصوب کردند صندوق بیمه محصولات کشاورزی مجاز به ایجاد شرکت مشترک بیمه با شرکت‌های بیمه خارجی با رعایت سیاست‌‌های اصل ۴۴ قانون اساسی و قوانین مربوط است.

Leave a Reply