نظارت مهم ترین وظیفه بیمه مرکزی

رئیس کل بیمه مرکزی خطاب به کارکنان اداره کل نظارت بر صلاحیت های حرفه ای گفت:نظارت مهم ترین وظیفه و کارکرد بیمه مرکزی است و باید بتواند مسائل را بخوبی تحلیل کند .

به گزارش بیدبرگ و نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل بیمه مرکزی، رئیس کل بیمه مرکزی با اشاره به ویژگی یک حکمران خوب گفت: تدوین چارچوب نظری روشن اولین گام برای رسیدن به این مهم است تا بتوانیم در قالب این چارچوب نظری، سیاست ها، اهداف و راهکار ها را تعریف کنیم و در نهایت با اجرایی کردن برنامه های عملیاتی، بتوانیم بر مشکلات غلبه کنیم چرا که بدون داشتن چارچوب نظری روشن در هر مسئله ای، نتایج اقدامات مشخص نخواهد بود.
امین افزود: نظام توزیع بیمه با توجه به تجربه کشورهای دنیا و تجربه ای که ما در داخل ایران داریم از پیچیدگی های خاصی برخوردار است بدون آنکه ابتدا این نظام توزیع تعریف شود، قالب بهینه ای در ذهن خود داشته باشیم، هریک از بحث های مطرح شده شاید در حیطه کار بیمه مرکزی قرار نگیرد. این که بیمه مرکزی به عنوان نهاد ناظر تا چه حدی در ساماندهی نظام توزیع بیمه در کشور باید دخالت کند و ورود پیدا کند باید در ابتدا تبیین شود.
وی در خصوص استفاده صنعت بیمه از اصطلاحات رایج بیمه ای گفت: ما این اصطلاحات را ترجمه کرده ایم و کارکردهای تازه ای را برای آنها تعریف کردیم که باعث برخی از مشکلات موجود است. مانند واژه کارگزار که در عرف جهانی به معنای وکیل، مشاور و نماینده بیمه گذار است اما ما در آیین نامه ها برای کارگزاران از طرف بیمه گر کارمزد در نظر گرفته ایم. یعنی بیمه گر به نماینده بیمه گذار که در خدمت بیمه گذار است، دستمزد بدهد.
رئیس کل بیمه مرکزی در ادامه، این اقدام را اولین قدم انحراف دانسته و گفت: واژه کارگزار از تجربیات جهانی گرفته شده اما در ایران کارکرد متفاوتی برای آن در نظر گرفته شده است و آن به عاملی تعریف شده است که جایگاهش معلوم نیست. اگر با بیمه گذار است، چرا کارمزد در نظر گرفته ایم؟ اگر با بیمه گر است که در این صورت تعریف نماینده چیز دیگری است. چون تکیلف خودمان را با تجربیاتی که از دیگر کشور ها گرفته ایم، مشخص نکردیم، مشکلاتی را بوجود آورده ایم که خود در حل آن مانده ایم.
بهترین کار این است که بیمه مرکزی از طریق پژوهشکده بیمه، نظام توزیع را در کشور تعریف کند و با توجه به اینکه ۸۵ درصد فروش توسط نمایندگان و کارگزاران انجام می شود، لذا اهمیت تبیین کارکرد ها و تفکیک حوزه ها بیشتر احساس می شود و پس از آن می توانیم نحوه برخورد بیمه مرکزی را مشخص کنیم.
رئیس کل بیمه مرکزی با اشاره به مشکلات اخیر یک شرکت بیمه گفت: وظیفه بیمه مرکزی نظارت بر عملکرد شرکت های بیمه باید از سرچشمه صورت گیرد، زمانی که به یک مدیر فاقد دانش بیمه ای و مالی اجازه مدیریت یک شرکت بیمه را می دهیم و بعد مجوز جذب هزار نماینده در عرض سه ماه را بدون کنترل ابزار های نظارتی شبکه فروش به آن شرکت می دهیم باید انتظار چنین وضعی را داشته باشیم. ما باید بدانیم که نظارت بر عملیات بیمه گری یک مجموعه بهم پیوسته ای است که از بالا به پایین سرایت می کند و اگر از سرچشمه حضور نداشته باشیم در آخر، هر چقدر هم توانمند ظاهر شویم موثر نخواهد بود و آب آلوده شده است.
امین از افکار عمومی به عنوان موثرترین ابزار برای اعمال نظارت نام برد و گفت: شما موظفید تخلفات شبکه فروش را به شرکت های بیمه مربوط کتبا اعلام کنید و اگر شرکت بیمه تمکین نکرد، آنرا اطلاع رسانی کنید تا افکار عمومی در جریان قرار گیرند.
وی خاطرنشان کرد: متخلفین از هیچ چیز به اندازه افشای تخلفاتشان در برابر افکار عمومی هراس ندارند. برای همین منظور ما آیین نامه شفافیت و افشاگری اطلاعات را تدوین کردیم و آنرا به عنوان یکی از ارکان نظارت بیمه مرکزی قرار داده ایم.
امین با یادآوری این موضوع که صنعت بیمه اعتماد می فروشد و خود باید شایسته اعتماد باشد گفت: پس کسی که اعتماد می فروشد نمی تواند متقلب و متخلف باشد.
رئیس کل بیمه مرکزی خطاب به کارکنان اداره کل نظارت بر صلاحیت های حرفه ای گفت : باید برای حل مسائل نگاهمان امروزی باشد، حل مسائل در دنیای امروز با شیوه های سنتی امکان پذیر نیست، ما باید به دنبال راهکارهای امروزی باشیم.
وی در پایان خاطر نشان کرد: نظارت مهم ترین وظیفه و کارکرد بیمه مرکزی است و باید بتواند مسائل را بخوبی تحلیل کند .
در ابتدای این نشست، حبیب میرزایی معاون نظارت و محمد جواد آقاجری مدیر کل نظارت بر صلاحیت های حرفه ای نیز به ارائه گزارش عملکرد در این حوزه پرداختند.

Leave a Reply