آیا نظارت بیمه مرکزی پررنگ تر می شود؟

همگان از نهاد ناظر صنعت بیمه انتظار شفافیت، نظارت قاطع و بدون در نظر گرفتن مصلحت ها را دارند و این مسئولیت بر عهده معاونت نظارت بیمه مرکزی است.

به گزارش بیدبرگ و نقل از آیین ،به قلم ایمان ایزدی مقدم با عنوان «آیا چهره نظارتی بیمه مرکزی پررنگ تر می شود؟»، به شرح ذیل است:
شهریور ۹۲ با حکم رئیس کل بیمه مرکزی دولت تدبیر و امید ، سکان هدایت مهمترین بازوی اجرایی این نهاد عالی بیمه ای کشور به حبیب میرزایی سپرده شد. وی که تا پیش از دریافت حکم معاونت بعنوان مدیر طرح و برنامه بیمه مرکزی فعالیت می نمود با شناخت از حیطه وظایف این معاونت و ساختار صنعت بیمه قدم در راهی گذاشت که فلسفه حاکمیتی و نظارتی بیمه مرکزی در آن خلاصه می شود. با نگاهی به شرح وظایف کلی این معاونت می توان دریافت اجرای بخش عمده ای از وظایف نظارتی بیمه مرکزی در قوانین و مقررات موجود را معاونت نظارت به عهده دارد و همین امر مسئولیت بالاترین مقام مسئول در این معاونت را دو چندان می نماید.
حدود ۲۰ ماه از فعالیت معاونت نظارت بیمه مرکزی در دولت تدبیر و امید می گذرد و در این مدت حوادث متعددی را در صنعت بیمه شاهد بوده ایم و چهره نظارتی بیمه مرکزی بحران بیمه توسعه ، راه اندازی و تکمیل شبکه های نظارتی بیمه مانند سامانه سنهاب و اخطارهای علنی کم سابقه در خصوص تخلفات شرکت های بیمه را پشت سر گذاشته است.
نظارت بر امور مالی، نظارت فنی بر فرآیند بیمه گری و نظارت بر صلاحیت های حرفه ای سه وظیفه اصلی معاونت نظارت بیمه مرکزی بوده که در مدت اخیر در بخش هایی مناسب عمل شده است و در بخشهایی هنوز توسعه نیافته باقی مانده است.
اگر چه راه اندازی سامانه سنهاب و سامانه مقررات و نظارت در مدت اخیر توانسته نظم بهتری به فرآیند بیمه گری بدهد و این شبکه در حال پالایش کاستی ها است و هر روز روند رو به رشد خود را ادامه می دهد اما در بخش هایی بنظر می رسد نظارت بیمه مرکزی سکوت را در دستور کار قرار داده است.
سال ۹۳ در حالی به پایان رسید که برخی شرکت های بیمه که مجاز به فعالیت و صدور بیمه نامه در سرزمین اصلی نبودند بی محابا صدور بیمه نامه را در قلب پایتخت ادامه دادند، برخی شرکت های بیمه بدون داشتن مدیران صلاحیت دار (به استناد پایگاه اطلاع رسانی بیمه مرکزی) اداره شدند، در مقابل برخی شرکت های وابسته به نهادها در حالی که برابر آمار رسمی بیمه مرکزی در وضعیت بحرانی به سر می برند سیاست سکوت اختیار شده است و حتی برخی از همین شرکت های در آستانه تبدیل شدن به بیمه توسعه ای دیگر همچنان در بازار بیمه با دامپینگ، عرضه بیمه شخص ثالث با تخفیفات نامتعارف ادامه مسیر می دهند و هر لحظه باید منتظر فاجعه ای جدید بود و صدها نکته دیگر که خبرگان صنعت بیمه در مورد وجود آن هشدار داده اند.
اگر می گوییم بحران بیمه توسعه متولد غفلت نظارتی بیمه مرکزی در گذشته بوده است، در عصر “تدبیر” انتظار می رود چهره نظارتی بیمه مرکزی پویاتر وارد عمل شود، چهره ای که در سال ۹۴ با اعلام رسانه ای اخطارهایش به شرکت های بیمه دریچه ای جدید در عرصه شفافیت را در صنعت بیمه گشود.
همگان از نهاد ناظر صنعت بیمه انتظار شفافیت، نظارت قاطع و بدون در نظر گرفتن مصلحت ها را دارند و این مسئولیت بر عهده معاونت نظارت بیمه مرکزی است. با فعالیت های ۲۰ ماهه اخیر روشن است که گام های رو به جلو برداشته شده است از این روی امید می رود این روند با جدیت استمرار یابد.

 

Leave a Reply