نرخ دیه در سال ۹۵

برای مشاهده نرخ دیه در سال ۹۶ می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دیه فوت سال ۹۶ چقدر است ؟

دیه ماه حرام در سال ۹۶ چقدر است

نرخ دیه در سال 95

** نرخ دیه در ماه های حرام معادل مجموع یک سوم نرخ دیه در ماه عادی که با نرخ دیه ماه عادی جمع می شود.

 

 

 

 

ارسال پاسخ