مقدمات افزایش سرمایه بیمه دانا

 مدیر عامل شرکت بیمه دانا، ازنرخ شکنی شرکت های جدی التاسیس و خصوصی بیمه ای به شدت انتقاد و از آن به عنوان خودزنی یادکرد و گفت که بسیاری از بیمه نامه های درمان شرکت بیمه دانا در سال ۹۳ به دلیل نرخ شکنی شدید و بی رویه سوخت و از بین رفت.

به گزارش بیدبرگ و نقل از بنکر،  مدیر عامل شرکت بیمه دانا، ازنرخ شکنی شرکت های جدی التاسیس و خصوصی بیمه ای به شدت انتقاد و از آن به عنوان خودزنی یادکرد و به نسیم گفت که بسیاری از بیمه نامه های درمان شرکت بیمه دانا در سال ۹۳  به دلیل  نرخ شکنی شدید و بی  رویه سوخت و از بین رفت.
بیژن صادق، علت نرخ شکنی شرکت های بیمه ای مذکور راجذب پرتفو دانست و گفت که این شرکت ها، بیمه نامه های تخفیف دارخود را که با تعداد زیر۱۰ هزار عدد بوده بدون هماهنگی با بیمه مرکزی  به بازار عرضه می کنند.
وی، دراشاره به اجرایی شدن طرح تحول سلامت و افزایش بیش از دویست درصدی هزینه درمان نسبت به گذشته، از ارایه تخفیف های بی رویه و نرخ شکنی شرکت های بیمه ای جدید التاسیس به شدت انتقادکرد.
نایب رئیس هیات مدیره شرکت بیمه دانا، از تحقق کامل ۸۱ ریالی EPS    این شرکت در سال۹۳ سخن گفت و افزود که سرمایه شرکت  بیمه دانا تا پایان سال۹۵ باید به ۴۰۰ میلیارد تومان برسد که البته مقدمات اولیه این امر مهیا شده اما هنوز قطعی نشده است.
وی سهم بیمه ضخص ثالث و درمان در پرتفوی شرکت بیمه دانا را زیر ۶۰ درصدخواند و به نسیم گفت که قرار شده سهم دو بیمه نامه مذکور در سالجاری به ۵۰ درصدپرتفوی شرکت کاهش یابد.
صادق، افزود که باکاهش  یافتن سهم  بیمه شخص ثالث و درمان در پرتفوی  شرکت بیمه دانا نگرانی بابت  کاهش  درآمد این شرکت وجود ندارد و تصریح کرد که قرار است درسالجاری،تمرکز جدی تری برروی  بیمه های  زندگی  و عمر بشود.
او،پیش بینی کرد که حجم پرتفوی شرکت بیمه دانا در سالجاری به  رقم ۲۲۰۰ میلیارد تومان برسد که دراینصورت رشد حق بیمه و پرتفوی شرکت ممکن است به بیش از  ۴۰ درصد برسد.

دیدگاه خود را ثبت کنید: