سیر تا پیاز قانون و معافیت های جدید مالیات بر ارزش افزوده ( صدور گواهی | محاسبه جرایم و تخلف )

تعریف مالیات بر ارزش افزوده :

طبق ماده ۳ قانون مالیات بر ارزش افزوده ، تفاوت بین ارزش کالا و خدمات عرضه شده و  ارزش کالا و خدمات خریداری شده در یک دوره معین ارزش افزوده نام دارد که نوعی مالیات بر مصرف است که هم اکنون در بیش از ۱۴۰ کشور جهان انجام می شود.

مالیاتی است که غیر از تولید کننده اصلی؛ هر واسطه ای موظف است یک بار آن را پرداخت و در مرحله بعد آن را از مشتری اش دریافت و به حساب دولت واریز نماید. در واقع مالیاتی است که خریدار ( مصرف کننده) در زمان استفاده از خدمات یا همراه با خرید کالا؛ در طول فرآیند تولید و خدمات می پردازد و دریافت کننده مبلغ؛ بایستی مالیات دریافتی را به دولت پرداخت نماید. این مالیات برای تمامی  کالاها و خدماتی که در برابر پول انجام میشود؛ تعلق می گیرد.

 • کلیه مشمولین مالیات بر ارزش افزوده؛ موظف هستند در پایان هر فصل (هر سه ماه  یکبار)  با فرجه ۱۵ روزه اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده خود را ارایه داده و پرداخت نمایند . در غیر اینصورت با آنها برخورد قانونی خواهد شد.
 • گردشگران که در کشوری در سفر هستند و اقامت دایم ندارند؛ میتوانند «برگه تفکیک بهای خرید و مالیات بر ارزش افزوده» (Export document) را در حین خرید از فروشنده دریافت نمایند؛ این برگه ها بایستی توسط اداره گمرک مرکزی بررسی شده و تایید شود.
 • این برگه ها بایستی حداکثر تا سه ماه پس از خرید به اداره گمرک مرکزی؛ تحویل داده شود. مسافر می تواند طی سفر بعدی از همان فروشنده یا شرکت‌های ویژه مستقر در بخش ترانزیت فرودگاه یا در کشور مقصد، مالیات پرداختی را دریافت نماید.
 • افراد ساکن در کشورهای اتحادیه اروپا، در این اتحادیه؛ امکان دریافت مبلغ را ندارند.
 • فروشگاه های مستقر در سفارت خانه ها؛ یونسکو؛ فایو ؛ سالن ترانزیت فرودگاه ها و سایر مکان های مشابه به این مکان ها که خرید به صورت ویژه ای انجام میشود و” Duty-free shop خرید بدون مالیات” می باشد که مالیات بر ارزش افزوده را از خریدار دریافت نمی کنند.
 • کالاهای وارداتی پس از کسر مبلغی به عنوان مالیات بر ارزش افزوده؛ به کشور وارد می شوند و کالاهای صادراتی از این مالیات معاف هستند.

در صورتی که در زمینه مالیات بر ارزش افزوده نیاز به مشاوره تلفنی تخصصی دارید از طریق صفحه اصلی سایت بیدبرگ درخواست مشاوره خود را ثبت کنید

[button-green url=”https://www.bidbarg.com/?cd=&b=wp-105180″ target=”_blank” rel=”nofollow” position=”center”]دریافت مشاوره تخصصی[/button-green]

محاسبه مالیات بر ارزش افزوده

سطوح محاسبه و سرفصل های ثبت مالیات و عوارض ارزش افزوده

ارزش افزوده در هر یک از سطوح واحد اقتصادی قابل محاسبه است، سطوح شامل: طبقه (متشکل از چند واحد اقتصادی دارای فعالیت مشابه)، گروه (متشکل از چند طبقه) ، بخش (متشکل از چندگروه) ، قسمت (متشکل از چند بخش) و بالاخره کل اقتصاد( شامل کلیه قسمت های اقتصادی)

جهت ثبت موارد مربوط به محاسبات مالیات و عوارض ارزش افزوده باید ۴ سرفصل مجزاء تعریف شود:

 1. حساب مالیات بر ارزش افزوده خرید
 2. حساب مالیات بر ارزش افزوده فروش
 3. حساب عوارض خرید
 4. حساب عوارض فروش

ماده ۱۴ قانون مالیات بر ارزش افزوده : مأخذ محاسبه مالیات ، بهای کالا یا خدمت مندرج در صورتحساب خواهد بود . در مواردی که صورتحساب موجود نباشد و یا از ارائه آن خودداری شود و یا به‌موجب اسناد و مدارک مثبته احراز شود که ارزش مندرج در آنها واقعی نیست ، مأخذ محاسبه مالیات بهای روز کالا یا خدمت به تاریخ روز تعلق مالیات می‌باشد .

تبصره ماده ۱۴ قانون مالیات بر ارزش افزوده :

موارد زیر جزء منابع محاسبه مالیات نمی‌باشد:

 • الف- تخفیفات اعطائی؛
 • ب- مالیات موضوع این قانون که قبلاً توسط عرضه کننده کالا یا خدمت پرداخت شده ‌است؛
 • ج- سایر مالیات های غیرمستقیم و عوارضی که هنگام عرضه کالا یا خدمت به آن تعلق گرفته ‌است .

ماده ۱۵ قانون مالیات بر ارزش افزوده : مالیات واردات کالا ، از ارزش گمرکی کالا (قیمت خرید، هزینه حمل و نقل و حق بیمه) به علاوه حقوق ورودی (حقوق گمرکی و سود بازرگانی) درج شده در اوراق گمرکی محاسبه می شود.

ماده ۱۶ قانون مالیات بر ارزش افزوده : نرخ مالیات بر ارزش افزوده، یک و نیم درصد  می باشد.

تبصره ماده ۱۶ قانون مالیات بر ارزش افزوده : نرخ مالیات بر ارزش افزوده کالاهای خاص به شرح زیر تعیین می گردد:

 1.  انواع سیگار و محصولات دخانی، دوازده درصد (۱۲%) ؛
 2.  انواع بنزین و سوخت هواپیما، بیست درصد (۲۰%)

ماده ۱۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده :

 • تبصره ۱ ماده ۱۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده : در صورتی که مودیان مالیات پرداخت شده توسط مودیان بیشتر از مبلغ اصلی در هر دوره باشند، مبلغ اضافه پرداختی جهت مالیات های دوره بعد محاسبه خواهد شد و در صورت تقاضای مودیان، مبلغ اضافه مالیات پرداخت شده استرداد خواهد شد.
 • تبصره ۲ ماده ۱۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده : در صورتی که موضوع فعالیت مودیان جز موارد معاف از مالیات باشد و یا مشمول مالیات نباشند، مالیات های پرداخت شده بابت این موارد دریافت نمی شود.
 • تبصره ۳ ماده ۱۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده : در صورتی که فعالیت مورد نظر، معاف از مالیات باشد، تنها مالیات فعالیت هایی که مشمول مالیات هستند، منظور خواهد شد.
 • تبصره ۷ ماده ۱۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده : مالیات هایی که زمان خرید کالاها و خدمات، توسط شهرداری ها و دهیاری ها پرداخت می گردد، طبق مقررات این قانون، قابل تهاتر و یا استرداد خواهد بود.

روش های محاسبه مالیات بر ارزش افزوده

محاسبه ارزش افزوده به‌ منظور پرهیز از احتساب مضاعف صورت می‌گیرد . به این معنی که ارزش کالاها و خدماتی که به‌ عنوان داده‌های واسطه یک فعالیت به‌کار گرفته می‌شود به نوبه خود ستانده یک فرآیند تولید بوده و لازم است از ستانده این فعالیت کسر شود تا ارزش افزوده آن به‌ دست آید.

 • ارزش ستانده – ارزش مصرف واسطه = ارزش افزوده ناخالص
 • ارزش افزوده ناخالص  – مصرف سرمایه ثابت = ارزش افزوده خالص

ارزش افزوده ایجاد شده در شرکت بین افرادی‌ که در ایجاد آن سهیم بوده اند توزیع می‌شود به‌ عبارت دیگر ارزش افزوده به‌ صورت دستمزد برای کارکنان ، استهلاک برای سرمایه‌گذاری مجدد تجهیزات ، سود برای شرکت ، مالیات به دولت و… تسهیم می‌شود .

برای محاسبه ارزش افزوده ۳ روش مختلف به ‌شرح زیر وجود دارد:

 • الف) روش تولید یا تفریق
 • ب) روش توزیع یا جمع
 • ج) روش مصرف (هزینه)

شایان ذکر است که روش‌های تولید و توزیع در سطوح مختلف، از واحد اقتصادی تا کل اقتصاد قابل محاسبه می‌باشد ولیکن روش مصرف تنها در سطح اقتصاد کلان قابل اندازه‌گیری می‌باشد. نحوه محاسبه ارزش افزوده در هر یک از روش‌ها به‌صورت تفضیلی در زیر ارایه شده است:

الف) محاسبه ارزش افزوده به روش تولید یا تفریق

مجموع مصارف واسطه بکاررفته درجریان تولید کالاها وخدمات–ارزش ستانده موسسه=ارزش افزوده

(درطول یک دوره مالی)

به عبارت روشن تر :

ارزش مصارف واسطه – ارزش ستانده = ارزش افزوده

 ب) محاسبه ارزش افزوده به روش جمع یا توزیع روش متداول در موسسات

محاسبه ارزش افزوده ازطریق توزیع آن به عوامل تولید است در این روش ارزش افزوده از تجمع هزینه جبران خدمات، هزینه استهلاک، مالیات و مازاد عملیاتی به‌دست می‌آید. در مواردی‌که موسسه علاوه برمالیات مستقیم درارتباط با واحد کالای تولید شده یا خدمت ارایه شده مالیات غیرمستقیم پرداخت می‌کند و یا اینکه برای پایین نگهداشتن سطح قیمت‌ها ازدولت یارانهای دریافت می‌کند ما به التفاوت مالیات‌های غیرمستقیم منهای یارانه باید به چهار عنصر فوق اضافه شود.

 ج) محاسبه  ارزش افزوده به روش هزینه (مصرف)

روش هزینه برای برآورد تولید ناخالص داخلی به تفکیک نوع مصرف نهایی و نه به تفکیک نوع فعالیت اقتصادی تولیدکنندگان به‌کار برده می‌شود.این متضمن انجام برآوردهای مستقلی از مصرف نهایی خانوارها، خدمات دولتی، خدمات خصوصی غیرانتقاعی به خانوارها و افزایش موجودی‌ها، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص و واردات و صادرات می‌باشد.

همچنین ارزش افزوده را به دو طریق تفاضلی  و تجمعی  می‌توان محاسبه کرد

الف) روش تفاضلی :

خدمات و مواد خریداری شده – کل فروش = ارزش افزوده

ب) روش تجمعی :

سایر هزینه‌های توزیع شده + هزینه نیروی انسانی + سود + استهلاک = ارزش افزوده

محاسبه ی ارزش افزوده به روش توزیع (تجمعی) :

در این روش برای محاسبه ارزش افزوده چهار عنصر تشکیل‌دهنده آن یعنی جبران خدمت کارکنان، مصرف سرمایه ثابت (استهلاک) ، سود (زیان) حاصل از عملیات و خالص مالیات‌ با هم جمع می‌شود.

 • خالص مالیات‌ ها + سود (زیان) حاصل از عملیات + استهلاک + جبران خدمات کارکنان = ارزش افزوده
 • مالیات + سایر هزینه‌های توزیع شده + هزینه نیروی انسانی +  استهلاک + سود = ارزش افزوده

پس از اندازه‌گیری ستاده نوبت به اندازه‌گیری نهاده می‌رسد، نهاده‌ ها عبارتند از عوامل تولید مانند نیروی انسانی و سرمایه .

اگر نگاهی کلی و گذرا بر کتب اقتصاد کلان داشته باشیم و بخواهیم که ارزش افزوده را به زبان ساده بیان کنیم و از ورود به مباحث پیچیده مربوط به آن پرهیز کنیم، خواهیم دید که اقتصاددانان ارزش افزوده را چنین تعریف می‌کنند:افزوده عبارت است از ما به التفاوت ستانده و داده.

*** به عبارت ساده تر و در عمل ارزش افزوده یعنی: فروش منهای خرید

در صورتی که در زمینه مالیات بر ارزش افزوده نیاز به مشاوره تلفنی تخصصی دارید از طریق صفحه اصلی سایت بیدبرگ درخواست مشاوره خود را ثبت کنید

[button-green url=”https://www.bidbarg.com/?cd=&b=wp-105180″ target=”_blank” rel=”nofollow” position=”center”]دریافت مشاوره تخصصی[/button-green]

معافیت های مالیات بر ارزش افزوده

ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده : عرضه کالاها و ارائه خدمات زیر و همچنین واردات آنها حسب مورد از پرداخت مالیات معاف می باشد:

 1. محصولات کشاورزی فرآوری نشده
 2. دام و طیور زنده، آبزیان، زنبور عسل و نوغان
 3. انواع کود، سم، بذر و نهال
 4. آرد خبازی، نان، گوشت، قند، شکر، برنج، حبوبات و سویا، شیر، پنیر، روغن نباتی و شیر خشک مخصوص تغذیه کودکان
 5.  کتاب ، مطبوعات ، دفاتر تحریر و انواع کاغذ چاپ، تحریر و مطبوعات ؛
 6. کالاهای اهدایی به صورت بلاعوض به وزارتخانه ها ، موسسات دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی با تأیید هیأت وزیران و حوزه های علمیه با تأیید حوزه گیرنده هدایا
 7. کالاهایی که همراه مسافر و برای استفاده شخصی تا میزان معافیت مقرر طبق مقررات صادرات و واردات ، وارد کشور میشود. مازاد بر آن طبق مقررات این قانون مشمول مالیات خواهد بود
 8. اموال غیر منقول
 9. انواع دارو، لوازم مصرفی درمانی، خدمات درمانی (انسانی، حیوانی و گیاهی ) و خدمات توانبخشی و حمایتی
 10. خدمات مشمول مالیات بر درآمد حقوق، موضوع قانون مالیات های مستقیم
 11. خدمات بانکی و اعتباری بانکها، موسسات و تعاونی های اعتباری و صندوق های قرض الحسنه مجاز و خدمات معاملات و تسویه اوراق بهادار و کالا در بورسها و بازارهای خارج از بورس
 12. خدمات حمل و نقل عمومی مسافری درون و برون شهری جاده ای، ریلی، هوایی و دریایی
 13. فرش دستباف
 14. انواع خدمات پژوهشی و آموزشی که طبق آئین نامه ای که با پیشنهاد مشترک وزارتخانه های علوم تحقیقات و فناوری، امور اقتصادی و دارایی، بهداشت،درمان و آموزش پزشکی، آموزش و پرورش و کار و امور اجتماعی ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون به تصویب هیأت وزیران میرسد
 15. خوراک دام و طیور
 16. رادار و تجهیزات کمک ناوبری هوانوردی ویژه فرودگاهها براساس فهرستی که به پیشنهاد مشترک وزارت راه و ترابری و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون به تصویب هیأت وزیران میرسد؛
 17. اقلام با مصارف صرفاً دفاعی (نظامی و انتظامی) و امنیتی بر اساس فهرستی که به پیشنهاد مشترک وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رس د. فهرست مذکور از اولین دوره مالیاتی پس از تصویب هیأت وزیران قابل اجراء خواهد بود.

ماده ۱۳ قانون مالیات بر ارزش افزوده : صادرات کالا و خدمت به خارج از کشور از طریق مبادی خروجی رسمی، مشمول مالیات موضوع این قانون نمی باشد و مالیات های پرداخت شده بابت آنها با ارائه برگه خروجی صادره توسط گمرک (در مورد کالا) و اسناد و مدارک مثبته، مسترد میگردد.

تبصره ماده ۱۳ قانون مالیات بر ارزش افزوده : مالیات های پرداختی بابت کالاهای همراه مسافران تبعه کشورهای خارجی که از تاریخ خرید آنها تا تاریخ خروج از کشور بیش از دو ماه نگذشته باشد، از محل وصولیهای جاری درآمد مربوط هنگام خروج از کشور در مقابل ارائه اسناد و مدارک مثبته مشمول استرداد خواهد بود.

ضوابط اجرائی این ماده توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می رسد .

در صورتی که در زمینه مالیات بر ارزش افزوده نیاز به مشاوره تلفنی تخصصی دارید از طریق صفحه اصلی سایت بیدبرگ درخواست مشاوره خود را ثبت کنید

[button-green url=”https://www.bidbarg.com/?cd=&b=wp-105180″ target=”_blank” rel=”nofollow” position=”center”]دریافت مشاوره تخصصی[/button-green]

موارد تخلف در قوانین مالیات بر ارزش افزوده و جرایم آن :

موارد تخلف از قوانین مالیات بر ارزش افزوده، مطابق ماده (۲۲) و (۲۳) شامل موارد ذیل می باشد:

ماده ۲۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده : مودیان مالیاتی در صورت انجام ندادن تکالیف مشخص شده و یا در صورت تخلف از مقررات این قانون علاوه بر پرداخت مالیات و جریمه تأخیر ، مشمول جریمه ای به شرح زیر خواهند بود:

 1.  عدم ثبت نام مودیان در مهلت مقرر ( مهلت مقرر جهت ثبت نام مودیان ، پایان انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه اولین دوره مالیاتی که مودی مشمول ثبت نام و اجرای قانون خواهد شد، می باشد. در صورت عدم ثبت نام مودیان در مهلت مزبور، جریمه عدم ثبت نام از تاریخ اولین دوره شمول اجرای قانون تا تاریخ ثبت نام یا شناسایی حسب مورد قابل محاسبه و مطالبه خواهد بود). جریمه عدم ثبت نام مودیان معادل هفتاد و پنج درصد (۷۵%) مالیات متعلق تا تاریخ ثبت نام یا شناسایی حسب مورد.
 2. عدم صدور صورتحساب معادل یک برابر مالیات متعلق
 3. عدم درج صحیح قیمت در صورتحساب معادل یک برابر مابه التفاوت مالیات متعلق
 4. عدم درج و تکمیل اطلاعات صورتحساب طبق نمونه اعلام شده معادل بیست و پنج درصد (۲۵%) مالیات متعلق
 5. عدم تسلیم اظهار نامه از تاریخ ثبت نام یا شناسایی به بعد حسب مورد معادل پنجاه درصد(۵۰%) مالیات متعلق
 6. عدم ارایه دفاتر یا اسناد و مدارک حسب مورد معادل بیست و پنج درصد ( ۲۵%) مالیات متعلق؛ بنابراین در صورتی که مودیان از ارائه دفاتر و اسناد و مدارک خودداری نمایند، مشمول پرداخت جریمه جمعا معادل ۵۰ درصد مالیات متعلق خواهند بود.
 • چنانچه مودی مشمول جریمه عدم ثبت نام موضوع بند ( ۱ ) ماده ( ۲۲ ) قانون گردد، مطالبه جریمه عدم تسلیم اظهارنامه تا تاریخ ثبت نام یا شناسایی حسب مورد منتفی می باشد و مطالبه جریمه عدم تسلیم اظهارنامه صرفاً از تاریخ ثبت نام یا شناسایی حسب مورد موضوعیت دارد، بنابراین مطالبه توأم جرایم بندهای ( ۱ ) و ( ۵ ) ماده مذکور در یک محدوده زمانی معین موضوعیت نخواهد داشت.
 • در صورت عدم صدور صورتحساب موضوع بند ( ۲ ) ماده ( ۲۲ ) قانون، معادل یک برابر مالیات و عوارض متعلق، جریمه محاسبه و مطالبه می گردد. بنابراین مطالبه جرایم بندهای (۳) و (۴) در مورد همان صورتحساب موضوعیت نخواهد داشت
 • در صورتی که مودی در صورتحساب های صادره مالیات و عوارض متعلق که جزء اقلام اطلاعاتی صورتحساب طبق نمونه اعلامی سازمان امور مالیاتی کشور است، را درج ننماید، در این صورت نیر مشمول جریمه ای معادل بیست و پنج درصد(۲۵%) مالیات عوارض متعلق موضوع بند( ۴ ) ماده( ۲۲ ) قانون خواهد بود.
 • به استناد بند ( ۶ ) ماده ( ۲۲ ) ، جریمه عدم ارائه دفاتر معادل ( ۲۵% ) مالیات متعلق و جریمه عدم ارائه اسناد و مدارک نیز معادل ( ۲۵% ) مالیات متعلق خواهد بود. بنابراین در صورتی که مودیان از ارائه دفاتر و اسناد و مدارک خودداری نمایند، مشمول پرداخت جریمه جمعاً معادل(۵۰%) مالیات متعلق می باشند. بدیهی است عدم ارائه صورتحساب، در حکم عدم صدور آن بوده و در صورتی که مودیان از ارائه صورتحساب خودداری، دفاتر و دیگر اسناد و مدارک درخواستی مأمورین مالیاتی را ارائه نمایند وصول جریمه موضوع بند ( ۲ ) ماده( ۲۲ ) کفایت داشته و در این حالت وصول جریمه بند ( ۶ ) موضوعیت نخواهد داشت.

ماده ۲۳ قانون مالیات بر ارزش افزوده :  مأخذ محاسبه جرائم تاخیر موضوع ماده ( ۲۳ ) قانون،مالیات و عوارض متعلق به دوره پس از کسر مالیات و عوارض پرداختی و قابل کسر ( اعتبار مالیاتی ) می باشد تأخیر در پرداخت مالیات های موضوع این قانون در مواعد مقرر ، موجب تعلق جریمه ای به میزان دو درصد ( ۲% ) در ماه ، نسبت به مالیات پرداخت نشده و مدت تأخیر محاسبه و مطالبه می گردد. در صورتی که مدت تأخیر کمتر از یک ماه باشد، به میزان مدت تأخیر کمتر از یک ماه نیز جریمه قابل محاسبه و مطالبه است.

 • مبدأ احتساب جریمه تأخیر موضوع ماده ( ۲۳ ) قانون در مورد مالیات و عوارض پرداخت نشده(اعم از ابرازی مودی یا مطالبه شده) هر دوره مالیاتی، تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی و سر رسید پرداخت مالیات و عوارض دوره مزبور خواهد بود.
 • مبدأ احتساب جریمه موضوع بند ( الف ) تبصره ( ۳ ) ماده ( ۴۲ ) این قانون در مورد مالیات نقل و انتقال انواع خودرو، تاریخ تکمیل و صدور اسناد تنظیمی ( اعم از بیع قطعی ، صلح ، هبه و وکالت فروش ) در دفاتر اسناد رسمی می باشد . مأخذ محاسبه جریمه مزبور ، مالیات متعلق یا ما به التفاوت (در مواردی که مالیات کمتر از میزان مقرر پرداخت شده) پرداخت نشده می باشد که به میزان دو درصد ( ۲%) در ماه نسبت به مدت تأخیر محاسبه و مطالبه خواهد شد ، برای مدت کمتر از یک ماه نیز جریمه قابل محاسبه و مطالبه می باشد . شایان ذکر است که جریمه مذکور غیر قابل بخشودگی است .
 • دو درصد ( ۲% ) خسارت ( جریمه ) تأخیر در پرداخت مبالغ اضافه دریافتی از مودیان موضوع تبصره ( ۶ ) ماده ( ۱۷ ) ، چنانچه ظرف مهلت سه ماه از تاریخ درخواست مودی مطابق ضوابط اجرایی استرداد مسترد نگردد به مأخذ مبلغ اضافه دریافتی احراز شده و نسبت به مدت تأخیر( از تاریخ انقضای مهلت مذکور لغایت تاریخ استرداد مبالغ اضافه دریافتی ) محاسبه و پرداخت می گردد . در صورتی که مدت تأخیر کمتر از یک ماه باشد،به میزان مدت تأخیر کمتر از یک ماه نیز خسارت ( جریمه ) قابل محاسبه و پرداخت می باشد .
 • تاخیر در پرداخت مالیات‌ های موضوع این قانون در مواعد مقرر ، موجب تعلق جریمه ای به میزان دو درصد در ماه ، نسبت به مالیات پرداخت نشده و مدت تاخیر خواهد بود . جریمه تاخیر در پرداخت با توجه به عبارت « نسبت به مالیات پرداخت نشده و مدت تاخیر » به‌ صورت روزشمار قابل محاسبه است . به عبارتی تاخیر کمتر از یک ماه نیز مشمول جریمه خواهد بود .
 • تبصره ماده ۱۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده : عرضه کالا های مشمول مالیات بر ارزش افزوده ، که قوانین و مقررات قید شده در این قانون در آن رعایت نمی شود؛ علاوه بر جریمه، کالای قاچاق محسوب می شود.

گواهی مالیات بر ارزش افزوده

گواهی ارزش افزوده گواهی ای است ، که مودیان پس از ثبت شرکت و اخذ کد اقتصادی میبایست حتما برای اخذ آن اقدام نمایند . گواهی مالیات بر ارزش افزوده به بصورت ۶ ماهه یا یک ساله صادر می شود ( بنا بر تشخیص حوزه مالیات بر ارزش افزوده ) که پس از پایان اعتبار آن ، بایستی نسبت به تمدید اعتبار از حوزه مالیاتی اقدام شود . خریداران موظفند هنگام پرداخت مبلغ مالیات بر ارزش افزوده در صورتحساب فروشندگان، گواهینامه ثبت نام را از آنها درخواست کرده و پس از رویت آن ، و اعتبار تاریخ ، نسبت به پرداخت آن اقدام نمایند .

دستورالعمل صدور گواهینامه ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده

پیرو بخشنامه‌های شماره ۲۸۱۵ مورخ ۱۳۸۸/۲/۵، ۴۹۳۶ مورخ ۱۳۸۸/۲/۳۰ و ۳۰۳۹۲ مورخ ۱۳۸۸/۱۲/۱۸ و با توجه به فراهم آمدن امکان صدور گواهینامه ثبت نام مودیان در نظام مالیات بر ارزش افزوده از طریق سامانه الکترونیک مالیات بر ارزش افزوده به نشانی www.evat.ir ،  از ابتدای سال ۱۳۹۴ صدور گواهینامه مذکور صرفاً از طریق سامانه یاد شده و با رعایت شرایط و نکات ذیل امکان‌پذیر خواهد بود

 شرایط صدور گواهینامه ثبت‌نام

 1. ثبت‌نام نهایی مودی در سامانه عملیات الکترونیکی مالیاتی به نشانی www.tax.gov.ir و تکمیل ثبت‌نام در سامانه مالیات بر ارزش افزوده در نشانی www.evat.ir .
 2. درخواست صدور گواهینامه ثبت ‌نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده توسط مودی در سامانه مالیات بر ارزش افزوده .
 3. راستی آزمایی و تکمیل اطلاعات پرونده مودی مطابق دستورالعمل راستی‌ آزمایی ثبت‌نام به شماره ۴۶۹۷/۲۶۰/د مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۱ .
 4. ارائه کلیه اظهارنامه‌های دوره‌های مشمولیت مودی که تاکنون مورد رسیدگی قرار نگرفته است .
 5. پرداخت یا ترتیب پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده ابرازی و یا قطعی شده .

نحوه صدور گواهینامه ثبت‌نام توسط واحدهای خدمات مودیان

 1. مراجعه به فهرست مودیان متقاضی گواهینامه ثبت‌نام در قسمت مدیریتی سامانه مالیات بر ارزش افزوده به نشانی www.evat.ir/admin در منوی «گواهینامه ثبت‌نام» زیر منوی «صدور گواهینامه ثبت‌نام» توسط کاربران خدمات مودیان
 2. بررسی و تأیید بندهای «۱»، «۳»، «۴» و «۵» قسمت شرایط صدور گواهینامه ثبت‌نام این دستورالعمل توسط کاربران خدمات مودیان
 3. تعیین و پیشنهاد مدت اعتبار گواهینامه ثبت‌نام توسط کاربران خدمات مودیان در سامانه مالیات بر ارزش افزوده در منوی «گواهینامه ثبت‌نام» زیر منوی «صدور گواهینامه ثبت‌نام» و ارسال به کارتابل رئیس امور مالیاتی ذیربط جهت تأیید نهایی
  تذکر: مدت اعتبار گواهینامه برای مودیانی که بدهی مالیاتی خود را پرداخت نموده اند یکسال و برای مودیانی که ترتیب پرداخت آن را داده اند شش ماه خواهد بود .
 4. مراجعه رئیس امور مالیاتی به بخش مدیریت سامانه مالیات بر ارزش افزوده منوی «گواهینامه ثبت‌نام» زیر منوی «تعیین وضعیت گواهینامه ثبت‌نام» و مشاهده فهرست مودیانی که درخواست گواهینامه ثبت‌نام آنان توسط کاربران خدمات مودیان تأیید شده است برای بررسی، کنترل و در صورت لزوم اعمال تغییرات در خصوص زمان اعتبار و تأیید صدور گواهینامه ثبت‌نام یا «رد درخواست» با درج دلایل
  تذکر: تعیین وضعیت گواهینامه ثبت‌نام شامل تأیید، اصلاح و رد درخواست گواهینامه می‌باشد که صرفاً توسط روسای امور مالیاتی ذیربط یا معاون مالیات بر ارزش افزوده ادارات کل امور مالیاتی قابل انجام خواهد‌ بود.
 5. پس از تعیین مدت اعتبار گواهینامه ثبت‌نام و تأیید آن توسط معاون یا رئیس امور مالیاتی ذیربط گواهینامه مودی قابل چاپ خواهد بود و کاربران خدمات مودیان موظفند نسبت به چاپ آن در فرم‌های مخصوص جهت امضاء معاون یا رئیس امور مالیاتی مربوطه اقدام نمایند .
 6. گواهینامه‌های صادره صرفاً از طریق پست سفارشی دو قبضه به نشانی اقامتگاه قانونی/ محل فعالیت مودی که در سامانه مالیات بر ارزش افزوده درج شده است ارسال خواهد شد. در صورت عودت گواهی مزبور توسط پست به هر دلیل و مراجعه و ارائه توضیحات کتبی توسط مودی، چنانچه دلایل ارائه شده به لحاظ راستی آزمایی کافی به مقصود باشد گواهی مذکور می‌بایست مجدداً به آدرس قبلی ارسال شود در غیر اینصورت طبق مقررات اقدام گردد .
 7. در هر مقطع زمانی که توسط مراجع ذیصلاح، نام بنگاه اقتصادی بعنوان مودی ” فاقد اعتبار ” به معاونت مالیات بر ارزش افزوده اعلام و در سامانه اعمال گردد، به صورت سیستمی ثبت‌نام وی غیرفعال و گواهینامه ثبت‌نام صادر شده نیز لغو می‌گردد. همچنین در صورتیکه پس از راستی آزمایی مجدد توسط ادارات کل، وضعیت ثبت‌نام مودی از وضعیت ” تأیید شده ” به وضعیت ” لغو ” تغییر یابد، گواهینامه ثبت‌نام صادره به صورت سیستمی لغو می‌گردد .
 8. مودیان مربوطه می‌توانند با مراجعه به وبسایت سازمان امور مالیاتی کشور بخش ” ثبت نام” گزینه “درخواست صدور گواهینامه ثبت نام” از وضعیت درخواست خود اطلاع حاصل نمایند .
 9. کارفرمایان، خریداران کالا و خدمت و فعالان اقتصادی می‌توانند با مراجعه به سامانه عملیات اینترنتی مالیات بر ارزش افزوده در صفحه اصلی سامانه با انتخاب گزینه “بررسی اعتبار گواهینامه ثبت‌نام مودیان مالیات بر ارزش افزوده” از صدور و اعتبار گواهینامه مودیان کسب اطلاع نمایند .

بدیهی است مسئولیت بررسی و کنترل کلیه موارد فوق به عهده مأموران مالیاتی ذیربط بوده و مدیران کل امور مالیاتی مربوطه نیز نظارت‌های لازم را اعمال خواهند نمود .

مراحل اخذ گواهی مالیات بر ارزش افزوده :

 • مرحله اول : پیش ثبت نام گواهی مالیات بر ارزش افزوده
 • مرحله دوم : اخذ اطلاعات کاربری
 • مرحله سوم : ثبت نام نهایی

مدارک ثبت نام اولیه ارزش افزوده :

 1.  کد اقتصادی
 2.  کپی مدارک اعضای شرکت اعم از شناسنامه و کارت ملی ( بر اساس آخرین تغییرات)
 3. آگهی تاسیس شرکت
 4. آخرین تغییرات شرکت
 5.  وکالتنامه
 6.  آدرس کامل سکونت پیمانکار
 7.  تلفن ثابت و همراه پیمانکار و در صورت امکان مدیر عامل
 8.  کد پستی پیمانکار
 9.  مجوز فعالیت ( گواهی صلاحیت یا نام شرکت در سایت رتبه بندی )
 10.  کد پستی دفتر و یا در صورت نبود کد پستی محل فعالیت یا منزل

مدارک لازم برای مرحله آخر ارزش افزوده :

 1.  نام بانک شرکت
 2. نام شعبه بانک
 3.  کد شعبه
 4. شماره حساب
 5.  تلفن ریس هیات مدیره
 6. کد پستی و آدرس رئیس هیات مدیره
 7. کد اقتصادی
 8. آخرین تغییرات
 9. مدارک آخرین اعضا

بنا به تشخیص حوزه مالیات بر ارزش افزوده، این گواهینامه برای مدت ۶ ماه یا یک سال صادر می‎ گردد که پس از اتمام تاریخ اعتبار، اشخاص حقیقی و حقوقی ملزم به تمدید اعتبار از حوزه مالیاتی خواهند بود.

تمامی خریداران نیز می‎توانند تا در هنگام پرداخت، مبلغ مالیات بر ارزش افزوده در صورتحساب فروشندگان، گواهینامه ثبت نام را از آنها درخواست نمایند و پس از رویت و تاریخ اعتبار آن، نسبت به پرداخت آن اقدام کنند.

در صورتی که در زمینه مالیات بر ارزش افزوده نیاز به مشاوره تلفنی تخصصی دارید از طریق صفحه اصلی سایت بیدبرگ درخواست مشاوره خود را ثبت کنید

[button-green url=”https://www.bidbarg.com/?cd=&b=wp-105180″ target=”_blank” rel=”nofollow” position=”center”]دریافت مشاوره تلفنی[/button-green]

مالیات بر ارزش افزوده

دارابی
 • آیا امکان بخشش جریمه تاخیر مالیات بر ارزش افزوده وجود داره ؟
  (۴.۵)
بررسی کاربر
۰ (۰ رای)
در حال ارسال

ارسال یک پاسخ

در حال ارسال

اسکرول به بالا