مشاوره تلفنی 24 ساعته 02170703024

همه چیز در مورد معافیت‌ در پرداخت بیمه تامین اجتماعی

در این نوشتار سعی می‌کنیم به برخی از این معافیت‌ بیمه و همچنین مواردی که دولت متعهد به پرداخت تمام یا بخشی از حق‌بیمه کارفرمایان شده، اشاره کنیم:

کارفرمایان در صورت استخدام فارغ‌التحصیلان دانشگاهی از پرداخت حق بیمه معاف می‌شوند

در برنامه ششم توسعه، برای ترغیب کارفرمایان و کارآفرینان بخش خصوصی و تعاونی به جذب نیروی کار جوان نسبت به جذب فارغ‌التحصیلان دانشگاهی با مدرک حداقل کارشناسی به صورت کارورزی اقدام نمایند، از پرداخت سهم بیمه کارفرما برای مدت ۲ سال از تاریخ شروع به کار معاف هستند.

معافیت بیمه در کارگاه های کمتر از ۵ کارگر

معافیت حق‌بیمه سهم کارفرما طبق قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایانی که حداکثر ۵ نفر کارگر دارند (مصوب ۱۶/۱۲/۶۱ مجلس شورای اسلامی):

 • به منظور حمایت از کارگاه‌های کوچک و جلوگیری از ورشکستگی این کارگاه‌ها، که درآمد چندانی ندارند، این قانون به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و دولت موظف شد بخشی از حق‌بیمه این کارگاه‌ها را به سازمان تامین‌اجتماعی پرداخت کند.
  در این قانون تعدادی از مشاغل تولیدی و فنی، که در حال حاضر تعداد آن‌ها به ۳۹ شغل بالغ می‌شود، از ۲۰ درصد حق‌بیمه سهم کارفرمایی معاف شده‌اند و فقط ۱۰ درصد حق‌بیمه پرداخت می‌کنند.
 • از ۱۰ درصد مذکور ۷ درصد سهم کارگر و ۳ درصد سهم کارفرما بابت حق‌بیمه بیکاری است. به موجب قانون مذکور دولت مکلف است هزینه مورد نیاز سال‌های آتی این مصوبه را در بودجه سال مربوطه پیش‌بینی و منظور کند.
  بر این اساس کارگاه‌های مذکور تا ۵ نفر از پرداخت حق‌ بیمه سهم کارفرما معاف هستند و بیش از ۵ نفر باید حق‌بیمه را به‌طور کامل (۳۰ درصد) پرداخت کنند. این امتیاز فقط شامل کارگاه‌های کوچک تا ۵۰ نفر بیمه‌ شده است و کارگاه‌های بزرگ از شمول این قانون خارج‌اند. همچنین کارخانجات، معادن، پیمانکاران و شرکت‌های خارجی از شمول این قانون مستثنا شده‌اند.

فهرست فعالیتهای تولیدی، صنعتی و فنی مشمول معافیت حق بیمه سهم کارفرما تا میزان ۵

معافیت استخدام کارورز ( موضوع ماده ۷۱ برنامه ششم توسعه)

برای ترغیب کارفرمایان و کارآفرینان بخش خصوصی و تعاونی به جذب نیروی‌ کار جوان، چنانچه طی اجرای قانون برنامه نسبت به جذب فارغ‌التحصیلان دانشگاهی با مدرک حداقل کارشناسی به صورت کارورزی اقدام نمایند، از پرداخت سهم بیمه کارفرما برای مدت دو سال از تاریخ شروع به کار معاف می‌باشند.

 • تبصره- آیین‌نامه‌ اجرائی این ماده شامل شیوه معرفی، زمینه‌‌های کاری اولویت‌دار و نحوه تأمین هزینه به پیشنهاد سازمان، سازمان اداری و استخدامی کشور و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی طبق بودجه سنواتی به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

کلیات قانون لایحه برنامه ششم توسعه + متن کامل + pdf

معافیت بیمه در قرارداد پژوهشی

قراردادهای پژوهشی با شخص حقیقی مشمول پرداخت حق‌بیمه نیست

 • در صورتی که قرارداد پژوهشی با دانشگاه‌ها و مراکز علمی و موسسات تحقیقاتی وابسته به وزارتخانه‌ها منعقد شود و این موسسات فاقد بدهی بابت حق‌ بیمه به سازمان باشند یا کارکنان آن‌ها مشمول قانون تامین‌اجتماعی نباشند، این قراردادها از پرداخت حق‌بیمه معاف هستند.

معافیت بیمه کارگران جانباز و ایثارگر

معافیت حق‌بیمه سهم کارگر در مورد جانبازان و ایثارگران

 • بر اساس این قانون کلیه ایثارگران و جانبازان که از طرف بنیاد شهید و… معرفی می‌شوند از پرداخت حق‌بیمه سهم کارگر (۷ درصد) معاف‌اند.
  در دستور اداری سازمان تامین‌اجتماعی در این زمینه اعلام شده است از آذرماه سال ۱۳۸۴ از حقوق و مزایای مشمول کسر حق‌ بیمه جانبازان و ایثارگران، بابت ۷ درصد بیمه سهم بیمه‌ شدگان مزبور شاغل در کارگاه‌های مشمول قانون تامین‌ اجتماعی، مبلغی کسر نمی‌شود و تنها حق‌ بیمه سهم کارفرمایی آنان محاسبه و به سازمان پرداخت می‌شود.
 • پرداخت ۷ درصد حق‌بیمه سهم بیمه‌شده این افراد، به سهم حق‌بیمه دولت اضافه و در زمره مطالبات سازمان تامین‌اجتماعی از دولت منظور خواهد شد.

معافیت حق بیمه قالی بافی و شاغلان صنایع دستی

 • در اجرای قانون بیمه‌های اجتماعی قالیبافان، بافندگان فرش و شاغلان صنایع‌دستی شناسه‌دار (کددار) مصوب ۱۸/۵/۸۸ مجلس شورای اسلامی و آیین‌نامه اجرایی مربوطه (مصوب ۲۲/۹/۸۸) کارفرمایان کارگاه‌های مشمول قانون مذکور از معافیت برخوردارند و می‌توانند به منظور بهره‌مندی از معافیت حق‌بیمه سهم کارفرمایی (۲۰ درصد) بابت فرد دارای کارت مهارت فنی معتبر، مدارک مربوطه را به باجه دریافت شعبه ذی‌ربط ارائه کنند تا مشمول استفاده از این طرح شوند.
 • حق‌بیمه این کارگاه‌ها همه ماهه راسا توسط بیمه‌شده پرداخت می‌شود و حداکثر مهلت پرداخت تا آخرین روز ماه بعد خواهد بود. بیمه‌شده می‌تواند حتی‌الامکان نسبت به پرداخت حق‌ بیمه سه ماه آتی با توجه به اعتبار کارت مهارت فنی برابر مقررات مربوطه اقدام کند. بر اساس این قانون ۲۰ درصد حق‌بیمه سهم کارفرمایی توسط دولت و ۷ درصد نیز توسط بیمه‌شده پرداخت خواهد شد.

معافیت پرداخت بیمه کارفرما در صورت استخدام معلولان

 • طبق قانون جامع حمایت از حقوق معلولان (مصوب ۱۶/۲/۱۳۸۳) جهت ایجاد فرصت‌های شغلی برای معلولان، دولت موظف شده حق‌بیمه سهم کارفرما (۲۰ درصد) را از طریق سازمان بهزیستی کشور در اختیار کارفرمایانی، که افراد معلول را به کار می‌گیرند، قرار دهد تا مبلغ مذکور به سازمان تامین‌اجتماعی پرداخت شود.

قانون‌گذار برخی افراد یا مشاغل را از امتیاز معافیت پرداخت حق‌بیمه برخوردار کرده است. این اقدام اگرچه ممکن است برای برخی گروه‌ها لازم باشد، ولی توسعه بی‌رویه آن به مشاغل و اقشار گوناگون، اقدام صحیحی نیست و صندوق‌های بیمه‌ای را با بحران مواجه می‌سازد.

به‌ویژه اگر دولت به‌عنوان متولی پرداخت معافیت‌های مذکور از تادیه بدهی‌های خود امتناع کند، یا اصولا توانایی پرداخت آن را نداشته باشد.

معافیت بیمه در بند و  ماده ۸۰

** این موضوع در سال ۹۶ با به اتمام رسیدن برنامه پنجم توسعه ملغی شده است **

بند «و» ماده ۸۰ قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه (معافیت سهم کارفرمایی)

 • به منظور تشویق و ترغیب بنگاه‌های اقتصادی در جذب نیروی کار و ایجاد اشتغال و فرصت‌های جدید شغلی، با تاکید بر تامین بخش عمده‌ای از سهم بیمه کارفرما، موضوع معافیت با اعمال تخفیف پلکانی در برنامه پنجم توسعه و آیین‌نامه مربوطه مورد توجه قرار گرفت.
  مشروط بر آنکه واحد، تازه‌ تاسیس باشد و یا در سال قبل از آن، کاهش نیروی کار نداشته باشد.

معافیت بیمه درصورت جذب کارجو از کاریابی های مجاز

بنگاه‌های اقتصادی که نیروی کار خود را از طریق کاریابی‌های وزارت کار و امور اجتماعی جذب کنند تا پایان برنامه پنجم توسعه از پرداخت بیمه سهم کارفرما معاف خواهند بود.

** این موضوع در سال ۹۶ با به اتمام رسیدن برنامه پنجم توسعه ملغی شده است **

 • طبق ماده ۱۰۳ قانون برنامه چهارم (در برنامه پنجم نیز تنفیذ شده است) تمام بنگاه‌های کوچک، متوسط و بزرگ اگر کارگران و نیروی کار خود را از طریق کاریابی‌های وزارت کار و امور اجتماعی جذب کنند، از پرداخت بیمه سهم کارفرما معاف هستند.
  باید توجه داشت که فقط کارکنان مازاد بر مندرجات جواز تاسیس اشخاص حقوقی شامل حال این ماده می‌شوند. همچنین کارگاه‌هایی که جواز تاسیس دارند تحت پوشش این ماده هستند و کارگاه‌های فاقد جواز تاسیس نمی‌توانند از تسهیلات این ماده استفاده کنند.

در صورتی که در زمینه بیمه تامین اجتماعی یا قانون کار نیاز به مشاوره تلفنی تخصصی دارید از طریق صفحه اصلی سایت بیدبرگ درخواست مشاوره خود را ثبت کنید

سازمان بیمه تامین اجتماعی

کریم
 • آیا کارگران ساختمانی هم مشمول معافیت بیمه میشن
Sending
User Rating ۵ (۱ vote)

One Response

 1. سیمین می 14, 2018

Leave a Reply

Sending