مزیتهای بیمه زندگی نسبت به پس انداز بانکی

اگر دقت کنید متوجه می شوید که مردم پول را برای رفع نیازهای فعلی و احتیاجات احتمالی آینده می خواهند. علت پس انداز هم برای رفع همین احتیاجات از قبیل پیری ، عدم قدرت کار ، موارد ضروری فوری، بیماری ها ، تامین آینده فرزندان ، آسایش خاطر و رفع هر گونه نیاز آتی و .... است.

 

اینک می توانید هر پس اندازی از جمله پس اندار در بانک ها را با بیمه زندگی مقایسه کنید:

۱- پس انداز باید طوری باشد که بتوان آن را فوری و هر وقت خواستیم خرج کنیم .پس اندازدر بانک چنین حالتی را دارد. هیچ کس مانع برداشت پول نمی شود و این موضوع از نظر کسی که نقشه ای برای آینده دارد خوب نیست.

۲- همیشه باید یک فشار خارجی برای کاستن از هزینه های مصرفی غیر ضروری و ادامه پس انداز باشد و گرنه پس انداز کننده طبق برنامه منظمی پس انداز نخواهد کرد و در بیمه زندگی چنین خاصیتی وجود دارد.

۳- پس انداز کننده علاقه مند است که پس اندازهایش در جای مطمئن باشد .تجربه نشان داده است که در دوران بحرانی حتی بعضی بانک ها ورشکست شده اند ولی شرکت های بیمه زندگی قدرت مالی خود را حفظ کرده اند.

۴- بهره پس انداز همیشه ثابت نیست و بستگی به وضع اقتصادی کشور دارد در صورتیکه بهره در بیمه زندگی در طول مدت مشخص ثابت است و این خود اطمینان بخش است.

۵- طلب کار در صورت از کار افتادگی کلی پس انداز کننده حق دارد از سپرده های بانکی طبق مقرارات قانون ،‌طلبش را وصول کند در صورتیکه در بیمه زندگی که نام استفاده کننده ذکر شده است طلبکار چنین حقی را ندارد

۶- در روش پس انداز در صورت از کارافتادگی کلی پس انداز کننده و کاهش درآمد وی روند پس انداز کردن متوقف می شود ولی در بیمه زندگی در صورت از کارافتادگی دائم و کلی بیمه شده ،‌بیمه گذار از پرداخت حق بیمه معاف می شود و شرکت بیمه به ایفای تعهدات مندرج در بیمه نامه الزام دارد .

۷- از محل اندوخته ریاضی بیمه زندگی در صورت درخواست بیمه گذار در کوتاهترین زمان ممکن و در همان روز درخواست جهت تامین نیازهای فوری وام بدون اخذ ضامن داده می شود .

۸- هیچ پس اندازی خاصیت اصلی و ممتاز بیمه زندگی را که پرداخت سرمایه در صورت فوت پس انداز کننده است را ندارد . متخصصین در مقایسه انواع پس انداز ها با توجه به جمیع عوامل به بیمه زندگی نمره ۶۸ و به پس انداز بانکی نمره ۳۴ داده اند .

 

منبع: بیمه پاسارگارد

Leave a Reply