مرحله دوم برنامه اصلاح نظام تعرفه بازار بیمه

شورای عالی بیمه به استناد مفاد بند (۴) ماده ۱۷ قانون تأسیس بیمه مرکزی ج.ا.ایران و بیمه­گری و در اجرای مرحله دوم «برنامه اصلاح نظام تعرفه بازار بیمه کشور» در جلسات مورخ ۶/۸/۱۳۸۸ و۲۰/۸/ ۱۳۸۸ و ۴/۹/۱۳۸۸، موارد زیر را تصویب نمود:

 

الف- از ابتدای دی­ماه سال ۱۳۸۸، مؤسسات بیمه‌ مجازند نرخ­های حق­بیمه رشته­های بیمه آتش‌سوزی و خطرات تبعی(بجز زلزله) برای ساختمان­های مسکونی و موارد بیمه غیرصنعتی، بیمه بدنه وسایل نقلیه موتوری زمینی و بیمه مهندسی را مشروط به رعایت ضوابط مندرج در این مصوبه،راساً تعیین نمایند.

 

۱. ضوابط مربوط به رشته­های بیمه آتش‌سوزی و خطرات تبعی(بجز زلزله) برای ساختمان­های مسکونی و موارد بیمه غیرصنعتی و بیمه بدنه وسایل نقلیه موتوری زمینی

۱-۱ . موسسه بیمه موظف است شرایط عمومی بیمه­نامه­های رشته­های فوق را طبق آیین­نامه­های مصوب شورای عالی بیمه (آیین­نامه­های شماره ۲۱ و ۵۳ ) و اصلاحات بعدی آنها تنظیم و اجرا نماید.همچنین موسسه مذکور مکلف است سایر شرایط چاپی و فرم­های پیشنهاد بیمه و بیمه­نامه مربوط به این رشته­ها را به تایید بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران برساند.

۲-۱. موسسه بیمه موظف است ضمن تصویب معیارهای تعیین حق­بیمه و نرخ­های حق­بیمه رشته­های فوق در هیات مدیره خود، یک نسخه از مصوبات موضوع این بند را به بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران ارسال نماید.

۳-۱. موسسه بیمه موظف است برای عملیات بیمه هر یک از رشته­های فوق، حداقل یک نفر مسئول فنی که صلاحیت تخصصی و فنی وی برای رشته موردنظر به تایید سندیکای بیمه­گران ایران رسیده باشد، منصوب و ایشان را به بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سندیکای بیمه­گران ایران معرفی نماید.

۴-۱. موسسه بیمه موظف است آمار مربوط به عملیات بیمه رشته­های فوق را در چارچوبی که بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین و اعلام خواهد کرد، نگهداری و ارائه نماید.

 

۲. ضوابط مربوط به رشته بیمه مهندسی

۱-۲. موسسه بیمه موظف است بیمه­نامه­های مهندسی خود را طبق شرایط و کلوزهای استاندارد بین­المللی تنظیم و اجراء نماید.

۲-۲. در مواردی که سرمایه بیمه­نامه بیش از ۷۰۰ میلیارد ریال باشد، موسسه بیمه موظف است یک نسخه ازگزارش کارشناسی ارزیابی ریسک مربوط را قبل از انعقاد قرارداد، به بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران ارسال نماید.

۳-۲. موسسه بیمه موظف است برای عملیات بیمه­ای موضوع این رشته، حداقل یک نفر مسئول فنی که صلاحیت تخصصی و فنی وی برای رشته مهندسی به تایید سندیکای بیمه­گران ایران رسیده باشد، منصوب و ایشان را به بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سندیکای بیمه­گران ایران معرفی نماید.

۴-۲. موسسه بیمه موظف است آمار مربوط به عملیات بیمه مهندسی را در چارچوبی که بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین و اعلام خواهد کرد، نگهداری و ارائه نماید.

 

ب- سندیکای بیمه­گران ایران موظف است ضمن تدوین ضوابط تایید صلاحیت تخصصی و فنی برای مسئولان فنی موسسات بیمه، نسبت به تشکیل کارگروه­های تخصصی برای بررسی صلاحیت افراد به عنوان مسئولان فنی در موسسات مذکور اقدام نماید. در جلسات بررسی صلاحیت مسئولان فنی موسسات بیمه،‌ نماینده بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران به عنوان عضو ناظر (بدون حق رای) شرکت خواهد کرد.

 

ج‌- در صورت استعفاء، عزل یا فوت هر یک از مسئولان فنی تایید صلاحیت شده موسسه بیمه و یا سلب شرایط آنها (به تشخیص هیات عامل بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران)، موسسه بیمه موظف است حداکثر ظرف سه ماه مسئول فنی واجد صلاحیت دیگری را منصوب و به بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سندیکای بیمه­گران ایران معرفی نماید. تا زمان انتصاب مسئول فنی مورد تایید سندیکای بیمه­گران ایران، انجام وظایف وی بر عهده مدیر عامل یا قائم مقام مدیر عامل موسسه بیمه خواهد بود.

 

د‌- در صورت تخلف موسسه بیمه از ضوابط و مقررات مربوط به رشته­های موضوع این مصوبه (به تشخیص هیات عامل بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران) و یا در صورتی که موسسه بیمه به هر علت بیش از سه ماه در هر یک از رشته­های موضوع این مصوبه، فاقد مسئول فنی تایید صلاحیت شده باشد، اختیار تعیین حق­بیمه رشته­های مذکور بطور موقت یا دائم از موسسه بیمه سلب خواهد شد. در صورت سلب اختیار تعیین نرخ حق­بیمه از موسسه بیمه، موسسه مذکور حسب مورد موظف به رعایت تعرفه­های مصوب شورای عالی بیمه و یا استعلام­ نرخ حق­بیمه از بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.

 

هـ – مراحل اجرای «برنامه اصلاح نظام تعرفه بازار بیمه کشور» برای حذف تعرفه رشته­های بیمه به شرح جدول پیوست تعیین گردید.

مراحل حذف تعرفه رشته های بیمه در اجرای

برنامه اصلاح نظام تعرفه بازار بیمه کشور

مرحلهاولمرحله دوممرحله سوممرحله چهارممرحله پنجممرحله ششممرحله هفتم
باربریمهندسیمسئولیت مدنیمسئولیت متصدیان حمل و نقلکشتیعتبار داخلیعمر
کشتی *بدنه اتومبیلپولحوادث شخصیهواپیمااعتبارصادرات کالاشخص ثالث اختیاری
هواپیما **آتش سوزی غیرصنعتی و مسکونیمسئولیت پزشکانآتش سوزی صنعتی ***درمانآتش سوزی صنعتی

 

  • هر کشتی تا مبلغ۳۰ میلیارد ریال و هر ناوگان تا مبلغ ۱۰۰ میلیارد ریال یا معادل ارزی آن

 

** هر هواپیما تا مبلغ ۲۰ میلیارد ریال و هر ناوگان تا مبلغ ۸۰ میلیارد ریال یا معادل ارزی آن

 

*** آتش­سوزی صنعتی تا مبلغ ۱۰۰ میلیارد ریال

 

 

 

منبع: بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران

Leave a Reply