محاسبه حق بیمه تامین اجتماعی برای کارگاه های خانوادگی و ماده ۸۰

کارگاه های خانوادگی

به کارگاهی گفته می شود که بیمه شدگان آن، فرزندان کارفرما بوده که در این صورت ۳٪ بیمه بیکاری به آنها تعلق نمی گیرد.

چنانچه بیمه شده ای به این کارگاه اضافه شود که جزء فرزندان کارفرما نباشد، آنگاه ۳٪ بیمه بیکاری به تمامی بیمه شدگان (اعم از فرزندان کارفرما) تعلق می گیرد.

کارگاه های مشمول کمک دولت تا ۵ نفر کارگر (معافیت ۲۰٪ سهم کارفرما)

برخی از کارگاه های تولیدی بمانند کشاورزی/دامداری که سهم کارفرما از اعتبارات بودجه دولتی تامین شده و کارفرما از پرداخت ۲۰٪ سهم خود معاف است.

در زمان تنظیم لیست این قبیل کارگاه ها، می بایست مقدار سهم کارفرما صفر منظور شود.

موضوع کارگاه های خانوادگی برای این نوع کارگاه ها نیز برقرار است.

چنانچه کارگاهی بیش از ۵ نفر کارگر داشته باشد، آنگاه کارفرما موظف است مبلغی را به عنوان سهم کارفرما که طبق فرمول زیر محاسبه می شود به عنوان ۲۰٪ سهم خود در لیست درج نماید

فرمول محاسبه حق بیمه در کارگاه های خانوادگی

مجموع دستمزد ماهانه و مزایای مشمول * ۲۰٪ * تعداد مازاد بر ۵ نفر ÷ تعداد کل بیمه شدگان

مثال: چنانچه کارگاهی شامل ۷ بیمه شده باشد که حقوق و مزایای پرداختی به تمامی بیمه شدگان A ریال باشد آنگاه سهم کارفرما مطابق محاسبه زیر بدست خواهد آمد:

A * %20 * 2 ÷ ۷

کارگاه های مشمول بند «و» ماده ۸۰

به کارگاه هایی گفته می شود که بیمه شدگان آن از سوی مراجع ذی صلاح و دفاتر کاریابی معرفی شده و کارفرما می تواند از این مزایا در سهم خود بهره مند شود.

استفاده از این مزایا برای کارگاه های خانوادگی مستثنی می باشد.

سهم کارفرما در کارگاه های مشمول بند «و» ماده ۸۰ متفاوت از دیگر کارگاه ها است. بدین صورت که سهم کارفرما برای مشمولین ماده ۸۰ برای سال ۱۳۹۴، ۱۰٪ و برای غیرمشمولین به صورت ۲۰% محاسبه می شود.

فرمول محاسبه حق بیمه سهم کارفرما:

مجموع دستمزد ماهانه و مزایای متعلقه برای بیمه شدگان غیرمشمول ماده ۸۰ = Z

مجموع دستمزد ماهانه و مزایای متعلقه برای بیمه شدگان مشمول ماده ۸۰ = Y

[Z * %20] + [Y * %10] = سهم کارفرما

سازمان بیمه تامین اجتماعی

ستاری
  • خیلی مفید بود ممنون
    (۵)
بررسی کاربر
۰ (۰ رای)
در حال ارسال

ارسال یک پاسخ

اسکرول به بالا