محاسبه آنلاین تعداد ماه قابل دریافت بیمه بیکاری

مدت دریافت بیمه بیکاری به بیمه شدگان واجد شرایط، به سابقه پرداخت حق بیمه از سوی آنان بستگی دارد و در هر حال مدت آن از ۳۶ ماه برای بیمه شدگان مجرد و ۵۰ ماه برای بیمه شدگان متاهل و متکفل بیشتر نیست.

نکاتی در زمینه مدت دریافت بیمه بیکاری

  • برای محاسبه بیمه بیکاری تنها سوابقی مدنظر می باشد که حق بیمه بیکاری آن واریز شده باشد و مورد تایید سازمان تامین اجتماعی رسیده باشد.
  • به بیمه های خویش فرما (بیمه اختیاری ، بیمه مشاغل آزاد ، بیمه قالی بافی ، بیمه کارگران ساختمانی و … ) بیمه بیکاری تعلق نمی گیرد.
  • برای دریافت این مقرری باید شرایط لازم را داشته باشید.
  • مدت دریافت مقرری بیمه بیکاری جزو سوابق پرداخت حق بیمه محسوب می شود.

در صورتی که محاسبه گر را مشاهده نمی کنید ” اینجا کلیک ” نمایید.

بدون دیدگاه

  1. منتخب مقالات بیمه اسفند ۱۶, ۱۳۹۵

نظرات: