مجموعه بنرهای فرهنگ سازی_ پیام بیمه _قسمت دوم

بیدبرگ در راستای ارتقای فرهنگ بیمه در جامعه اقدام به تهیه و انتشار بنرهای فرهنگ سازی بیمه کرده است .

بازنشر مطالب آموزشی و بنرهای فرهنگ سازی بلامانع می باشد.

پیام بیمه – قسمت دوم

امضاء قرارداد یعنی تعهد به تک تک بندها.

با درک صحیح آنها برای خود بند نسازیم

بیمه,بنرهای فرهنگی بیمه,مقالات بیمه,قرارداد,بیمه نامه,شرکت بیمه,ریسک,قانون بیمه,خطر,قانون,حق بیمه,اصول بیمه,مبانی بیمه,فرانشیز

قبل از امضاء هر قراردادی بهتر است با یک مشاور حقوقی مشورت کنیم.

بیمه,بنرهای فرهنگی بیمه,مقالات بیمه,قرارداد,بیمه نامه,شرکت بیمه,ریسک,قانون بیمه,خطر,قانون,حق بیمه,اصول بیمه,مبانی بیمه,فرانشیز

تنها خواندن قرارداد کافی نیست!

درک درست از قرارداد نیز مهم است.

بیمه,بنرهای فرهنگی بیمه,مقالات بیمه,قرارداد,بیمه نامه,شرکت بیمه,ریسک,قانون بیمه,خطر,قانون,حق بیمه,اصول بیمه,مبانی بیمه,فرانشیز

شرکت های بیمه هم خود را بیمه می کنند.

تا در صورت ورشکستی، شرکت بیمه دوم پاسخگو باشد. (بع این نوع بیمه بیمه اتکایی می گویند)

بیمه,بنرهای فرهنگی بیمه,مقالات بیمه,قرارداد,بیمه نامه,شرکت بیمه,ریسک,قانون بیمه,خطر,قانون,حق بیمه,اصول بیمه,مبانی بیمه,فرانشیز

ارسال یک پاسخ

اسکرول به بالا