مشاوره تلفنی 24 ساعته 02170703024

ماه های حرام در سال ۹۵

دیه در ماه های حرام در سال ۱۳۹۵ مبلغ ۲۵۳.۳۳ میلیون تومان می باشند. اما ماه های حرام چه روزهایی از سال شمسی در سال ۹۵ می باشد:

  1. رجب (۲۱ فرودین تا ۱۸ اردیبهشت)
  2. ذی القعده (۱۴ مرداد تا ۱۲ شهریور)
  3. ذی الحجه (۱۳ شهریور تا ۱۱ مهر)
  4. محرم (۱۲ مهر تا ۱۰ آبان)

در صورتی که در زمینه خرید بیمه و یا دریافت خسارت و دیه از شرکت بیمه نیاز به مشاوره تلفنی تخصصی دارید از طریق صفحه اصلی سایت بیدبرگ درخواست مشاوره خود را ثبت کنید

بیمه خودرو

Leave a Reply