فرآیند کلی کار با سایت مالیات بر حقوق (اعم از ارسال لیست مالیات حقوق جدید، افزودن حقوق بگیر جدید و …. )

سایت لیست حقوق

برای ورود به سامانه لیست مالیات حقوق می تونید به بر روی دکمه زیر کلیک نمایید:

در صورتیکه برای لیست حقوق، مالیات عملکرد، مالیات ارزش افزوده، حسابداری و دیگر موضوعات مربوط به مالیات و امور مالی نیاز به مشاوره با متخصص را دارید می توانید بیدبرگ را به عنوان مشاور خود انتخاب کنید تا به صورت تخصصی در حوزه مالیات و امور مالی مشاوره دریافت کنید.

برای ورود به سامانه لیست مالیات حقوق  ، مستلزم داشتن نام کاربری و کلمه عبور، کد اقتصادی جدید می باشد. در صورت عدم در اختیار داشتن این اطلاعات ، باید در سامانه کد اقتصادی جدید (tax.gov.ir) ثبت نام نمایید.

سایت لیست حقوق
تذکر :

در صورتی که برای اولین بار به سامانه مالیات بر حقوق وارد شوید صفحه زیر نمایان میشود .

که کارفرمای محترم بعد از مطالعه آن حتما باید تیک موارد باﻻ را خوانده ام و با آن موافقم را زده و دکمه ثبت را بزنند تا بتوانند به مرحله بعد وارد گردد .

نرم افزار حقوق و دستمزد

خطا های احتمالی در این مرحله از سامانه لیست مالیات حقوق

بعد از اصلاح خطاهای ذکر شده گزینه ذخیره را کلیک نمایید که به صفحه ورود سایت برمی گردید و می توانید دوباره وارد سایت شوید.
ارسال لیست بیمه حقوق

معرفی قسمت های مختلف سامانه مالیات بر حقوق

منو اصلی سایت سامانه مالیات حقوق
راهنمای ارسال لیست حقوق
در تمام صفحات سایت این منو را می بینید که در ذیل به تفصیل توضیح داده شده است.

گزینه صفحه شخصی

در صورت کلیک بروی گزینه صفحه شخصی ، صفحه زیر را مشاهده می نمایید.
ارسال لیست بیمه حقوق
صفحه شخصی شامل ۳ بخش می شود:

 1.  منوی باﻻی صفحه که شامل صفحه شخصی ، فهرست حقوق ، حقوق بگیران ، خروج و نام شرکت یا کارفرما.
 2. مشخصات کارفرما : شامل اطلاعات کارفرما می باشد.
 3. مشخصات آخرین لیست ها : ۵ لیست آخری که مودی ارسال نموده است را نشان میدهد.

گزینه نام شرکت در  منو اصلی
ارسال لیست مالیات حقوق

گزینه فهرست حقوق

در صورت کلیک بروی گزینه فهرست حقوق گزینه های زیر دیده می شود.

سامانه اطلاعات مالیات بر درآمد حقوق

 

 1. فهرست حقوق جدید : در این قسمت میتوان یک فهرست حقوق جدید ( لیست حقوق جدید ) ایجاد کرد.
 2. فهرست فایل های ارسالی : فهرست فایل هایی که تاکنون ارسال نموده اید را نشان میدهد .
 3. تبصره ماده ۸۶
 4. فهرست قبض ها : فهرست لیست هایی که مودی ارسال نموده را نشان می دهد.

گزینه حقوق بگیران

در صورتی که بروی گزینه حقوق بگیران کلیک نمایید گزینه های زیر دیده می شود .

راهنمای نرم افزار مالیات حقوق

 1. حقوق بگیر جدید : اگر مودی بصورت آنلاین اطلاعات خود را ارسال کند در این قسمت می تواند حقوق بگیر جدید را در داخل سایت معرفی نماید.
 2. فهرست حقوق بگیران : بعداز معرفی حقوق بگیر در قسمت حقوق بگیر جدید می توان فهرست حقوق بگیرانی که در سایت ثبت نام نموده ایم را مشاهده نمایید.
 3.  خطاهای فایل پرسنل

گزارش خطا

مودیان محترم درصورت ایجاد خطا در سایت مالیات بر درآمد حقوق می توانند با ارسال عکس یا پیام مسولین این سامانه را در حل مشکلات یاری نمایند.

آموزش نرم افزار مالیات بر حقوق

گزینه راهنما و گزینه خروج

آموزش تصویری مالیات بر حقوق
برای خروج از برنامه بر روی دکمه خروج کلیک نمایید ، در این صورت به صفحه ورودی سایت سامانه مالیات حقوق هدایت می شوید.

معرفی گزینه صفحه شخصی ( مشخصات کارفرما ) در سامانه مالیات بر حقوق

در صفحه شخصی می توانید اطلاعات هویتی که در سامانه ثبت نام کد اقتصادی در سامانه سازمان امور مالیاتی ثبت شده است رامشاهده نمایید.
این صفحه مشخصات پنچ لیست آخر ثبت شده را نمایش می دهد .

درصورت مشاهده هرگونه مغایرت دراطلاعات می توانید با رفتن به لینک ویرایش اطلاعات نسبت به اصلاح آن اقدام نمایید درصورتی که دیگراطلاعات شما مانند نام یا نوع مودی اصلی اشتباه بود مشکل از پیش ثبت نام کد اقتصادی شما و مربوط به واحد مالیاتی می باشد.

آموزش تصویری نرم افزار مالیات بر حقوق

گزینه فهرست حقوق جدید ( برای ارسال لیست مالیات حقوق جدید)

آموزش نرم افزار مالیات بر حقوق

 1. در بخش فهرست حقوق جدید می توانید یک لیست حقوق جدید را اضافه کنید.
 2. نام لیست یک نام دلخواه از طرف مودی می باشد و هیچ محدودیتی در نام گذاری نمی باشد.
 3. سال به صورت پیش فرض سال جاری می باشد.

دانلود نرم افزار مالیات حقوق برای ویندوز

لیست مالیات اصلاحی و الحاقی و کپی از ماه های قبل :

سامانه اطلاعات مالیات بر درآمد حقوق
نحوه ثبت لیست مالیات حقوق جدید

ارسال لیست مالیات حقوق

 1. بدون ارسال فایل : در صورتی که این گزینه انتخاب گردد بعد از زدن دکمه ثبت لیست ، باید به قسمت عملیات لیست ایجاد شده رفته و کارمندان خود را درر فهرست پرسنل اضافه نموده و سپس خلاصه لیست خود را ایجاد نمایند .
 2.  ارسال فایل متنی بدون پرسنل : در صورتی که قبلا پرسنل خود را ارسال نموده ایید و در این ماه پرسنلی کم یا زیاد نشده باشند دیگر نیازی به ارسال فایل (WP) نیست .
 3. ارسال فایل متنی با پرسنل : در صورتی که قبلا فایل پرسنل خود را ارسال ننموده ایید و یا در این ماه پرسنلی کم یا زیاد شده باشند باید فایل (WP) ارسال گردد .
 4. ارسال فایل فشرده : فایل های خود را می توان به صورت فشرده ارسال نمایید .
 5. کپی از ماه های قبل : می توانید از ماه های قبل خود کپی گرفته و بعد از تشکیل لیست ، لیست جدید را ویرایش نمایید .

تبصره ماده ۸۶ در منو فهرست حقوق

تبصره ماده 86 چیست
تبصره ماده ۸۶ : پرداخت هایی که کارفرمایان به اشخاص حقیقی غیر از کارکنان خود که مشمول پرداخت کسورات بازنشستگی یا بیمه نمی باشند ، با عنوان حق المشاوره ، حق حضور در جلسات ، حق التدریس ، حق التحقیق و حق پژوهش پرداخت می کنند ، بدون رعایت معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون مشمول مالیات مقطوع به نرخ ده درصد(%۱۰ ) می باشد . کارفرمایان موظفند در موقع پرداخت یا تخصیص ، مالیات متعلقه را کسر و ظرف مدت تعیین شده در ماده (۸۶) این قانون با اعلام مشخصات دریافت کنندگان مطابق فرم نمونه اعلام شده توسط سازمان امور مالیاتی کشور به اداره امور مالیاتی پرداخت کنند و در صورت تخلف ، مسوول پرداخت مالیات و جرایم متعلق خواهند بود .

تبصره ماده 86 قانون مالیاتهای مستقیم جدید

نحوه ثبت حقوق بگیر جدید در سامانه مالیات بر حقوق

از این گزینه می توانید یک کارمند را بصورت آنلاین تعریف نمایید.

تذکر:

 1. در ویرایش فقط توسط کارفرمای اصلی یعنی کسی که این کارمند را به صورت اصلی تعریف کرده باشد ، قابل تغییر است.
 2.  درصورتی که کارمند به صورت غیر اصلی تعریف شود ، در زمان ویرایش فقط اطلاعات شغلی قابل تغییر است.
 3. در صورتی که نوع بیمه سایر انتخاب شود حتما نام بیمه باید نوشته شود.
 4.  در صورتی که حقوق بگیر بیمه نباشد یا بازنشسته باشد نوع بیمه را بیمه نشده انتخاب کنید.

ثبت حقوق بگیر جدید در مالیات

گزینه فایل های ارسالی

از گزینه “فهرست حقوق” >> “فهرست فایل های ارسالی” می توان فهرست فایل های ارسال شده را مشاهده نمود.

آموزش تصویری مالیات بر حقوق

گزینه لیست های ارسالی

از گزینه ” فهرست حقوق” >> ” فهرست” >> “فهرست لیست ها”  قابل دیدن می باشد.

از گزینه خلاصه لیست می توانید خلاصه لیست را ثبت کنید و از گزینه عملیات می توانید به عملیات لیست (حذف ، ویرایش، ارسال لیست و…) دسترسی داشته باشید .همچنین می توانید یک لیست جدید ایجاد کنید.

 

راهنمای ارسال لیست حقوق

خطای فایل پرسنل

کلیه خطا هایی که در هنگام پردازش فایل پرسنل پیش آمده است را می توانید در این قسمت مشاهده نموده و نسبت به رفﻊ آنها اقدامم نمایید .
آموزش تصویری مالیات بر حقوق

خلاصه لیست مالیات

در قسمت خلاصه لیست می توانید خلاصه لیست را ثبت کنید و از قسمت عملیات می توانید به عملیات لیست (حذف ، ویرایش، ارسال لیست و…) دسترسی داشته باشید .
سامانه اطلاعات مالیات بر درآمد حقوق

فیلد های اطلاعاتی در خلاصه لیست مالیات

صفحه عملیات

فهرست عملیات مربوط به یک لیست را نمایش می دهد و از این قسمت می توانید مواردی مثل “ویرایش”، ” قبض بانک” و غیره را دریافت کنید.

ارسال لیست حقوق به دارایی

انتقال به نام کاربری دیگر :

آن دسته از مودیانی که دارای دو یا چند شغل می باشند و اطلاعات لیست مالیات بر درآمد حقوق آنها جابجا شده یا کلا لیست مالیات بر درآمد حقوق آنها در یک نام کاربری قرار گرفته است میتوانند در این قسمت لیست های خود را به نام کاربری مورد نظر خود ارسال نمایند

ویرایش لیست مالیات

در این قسمت می توانید نام لیست و سال و ماه را تغییر داده و آن را ثبت کنید. در صورت ارسال قطعی این امکان دیگر وجود ندارد.

آموزش تصویری نرم افزار مالیات بر حقوق 96
حذف لیست مالیات بر حقوق

در صورتی که می خواهید لیست خود را حذف کنید به قسمت حذف رفته و دکمه حذف را بزنید، در صورت حذف لیست امکان برگشت آن وجود ندارد و لیستت های ارسال شده امکان حذف ندارند.

آموزش نرم افزار مالیات بر حقوق سال 96

مشاهده خطاهای لیست ارسالی مالیات حقوق

در لینک خطاهای فایل ها می توانید اگر خطایی در لیست یا فایل داشته باشید مشاهده می کنید.

ارسال لیست مالیات حقوق

کپی لیست مالیات

اگر لیست های شما تغییری نکرده است می توانید از ماه های قبل آنها را کپی کرده و دیگر اطلاعات را ارسال یا وارد نکنید .

نرم افزار مالیات حقوق

فهرست پرسنل

به شما امکان اضافه کردن یک کارمند به لیست جاری را می دهد.

سامانه اطلاعات مالیات بر درآمد حقوق

تایید نهایی لیست مالیات حقوق

لیست را به سازمان ارسال میکند برای این کار باید قبلا خلاصه لیست مربوط به این لیست را درست کرده باشید در غیر اینصورت لیست ارسال نمی گردد .

توجه :

خطا هایی که در ارسال نهایی لیست مالیات حقوق ممکن است ایجاد شود

 1. خلاصه لیست ندارد یعنی ممکن است فایل خلاصه لیست را ارسال نکرده اید ، فایل خلاصه لیست شما هنوز پردازش نشده است یا خلاصه لیست خطا دارد
 2. تعداد پرسنل صفر باشد یعنی ممکن است فایل اطلاعات حقوق بگیران را ارسال نکرده اید ، فایل اطلاعات حقوق بگیران شما هنوز پردازش نشده است یا فایل اطلاعات حقوق بگیران خطا دارد
 3. خطا دوباره سعی نمایید یعنی خطایی ناشناخته رخ داده دوباره ارسال نهایی نمایید درصورت تکرار مجدد این خطا با پشتیبانی سامانه تماس حاصل نمایید.

سامانه مالیاتدریافت قبض مالیات حقوق

در این قسمت می توانید قبض بانک خود را دریافت کرده و آن را به صورت نقدی در شعب مختلف بانک ملی ایران پرداخت کنید ، اگر نحوه پرداخت شما غیر نقدی می باشد باید اول لیست خود را ثبت کرده و مبلغ غیر نقدی (چک) خود را به واحد مالیاتی تقدیم کرده و رسید دریافت چک را تحویل بگیرید .

سامانه اطلاعات مالیات بر درآمد حقوق

توجه : اگر کارفرما اشخاص حقیقی باشد گزینه های مشخصات کارفرما خالی می باشد و کارفرما باید بصورت دستی اطلاعات خود را وارد نماید بجز کد اقتصادی (کد اقتصادی را خالی بگذارید ) ، سپس گزینه صدور قبض را کلیک نماید.

گزینه حقوق بگیر

آموزش نرم افزار مالیات بر حقوق
* درصورتی که کارمند را بصورت اصلی تعریف کنید می توانید از معافیت ساﻻنه آن استفاده نمایید.

فیلد های اطلاعاتی در گزینه حقوق بگیر

 1. کد ملی یا کد اتباع خارجی حقوق بگیر : شماره ۱۰ رقمی بدون خط تیره می باشد.
 2. نام حقوق بگیر :حداکثر ۵۰ حرف می باشد.
 3. نام خانوادگی حقوق بگیر : حداکثر ۵۰ حرف می باشد.
 4. نام پدر : حداکثر ۵۰ حرف می باشد.
 5. کدپستی حقوق بگیر : کد پستی محل سکونت حقوق بگیر که یک کد ۱۰ رقمی و بدون خط تیره باشد.
 6. شماره شناسنامه : طول آن حداکثر ۱۰ رقم می باشد.
 7. تاریخ تولد : عبارتست از (روز / ماه / سال) مثل : ۱۳۹۲/۰۱/۰۱
 8. محل تولد : حداکثر ۵۰ حرف می باشد.
 9. محل صدور : حداکثر ۵۰۰ حرف می باشد.
 10. مدرک تحصیلی : بر اساس لیست موجود یک گزینه را انتخاب کنید.
 11. نام کشور : حداکثر حاوی ۱۸ حرف می باشد.
 12. شماره بیمه : شماره ایی حد اکثر ۱۲ رقمی می باشد.
 13. نوع بیمه : نوع بیمه خود را از لیست موجود انتخاب کنید در صورتی که اسم بیمه شما موجود نیست ، “سایر” را انتخاب کنید. در صورتی که سایر را وارد کنید در نوع بیمه، نام بیمه حتما باید وارد شود.
 14. نام بیمه : نام بیمه ای که در آن بیمه شما ارسال می شود را وارد کنید.
 15. رسته : رسته کاری خود را از لیست موجود انتخاب کنید.
 16. سمت : سمت کارمند در شرکت را وارد کنید مثلا “کارشناس .
 17. کد شخص معاف : اگر از معافیت استفاده می کنید از لیست موجود انتخاب کنید در غیر اینصورت عدم معافیت را انتخاب کنید.
 18.  سابقه : عبارت است از سالهای سابقه خدمت حقوق بگیر از بدو استخدام تاکنون که یک عدد حداکثر دو رقمی می باشد.
 19. نوع استخدام : از لیست موجود یک گزینه را انتخاب کنید.
 20. تاریخ شروع به کار : تاریخی که کارمند در اداره یا شرکت شما استخدام شده را وارد کنید.
 21. تاریخ پایان کار : تاریخ اتمام قراداد کاری ،پایان کار کارمند یا کارگر خود را وارد کنید.
 22.  نحوه همکاری : به صورت اصلی و غیر اصلی می باشد که اگر کارمند شما در سازمان دیگری کارمند باشد و کد ملی آن ثبت شده باشد شما می توانید آن را بصورت نحوه همکاری غیر اصلی تعریف کنید که در این صورت شما دیگر از معافیت ساﻻنه این کارمند استفاده نمی نماید.

خطاهای احتمالی در ثبت کد ملی در ثبت کارمند جدید

 1. شما این کد ملی را قبلا ثبت کرده اید در قسمت فهرست حقوق بگیران قابل مشاهده است ، اگر این کد ملی را در قسمت فهرست حقوق بگیران مشاهده نمی کنید با مرکز پشتیبانی تماس بگیرید.
 2. اگر پیغام زیر را دریافت کرده اید ، به این معنا است که این کد ملی توسط یک شرکت دیگر استفاده شده است و شما تنها میتوانید این کارمند را در قسمتت ثبت کارمند به صورت غیر اصلی تعریف نمایید .

لیست حقوق بگیران

در گزینه حقوق بگیران ، گزینه ” فهرست حقوق بگیر” می توانید لیست حقوق بگیران را مشاهده کنید. به ۲ روش می توانید کارکنان را تعریف کنید.

 1. بصورت آنلاین
 2. بصورت آفلاین : فایلی که از برنامه های حقوق و دستمزد خود به صورت فایل متنی است (همان فایلی که به صورت CD به حوزه مالیاتی تحویل می شد) را ارسال کنید و در این لیست می توانید مشخصات پرسنل را ببینید و یا به اصلاح آنها بپردازید.

دانلود نرم افزار حقوق و دستمزد

توجه : برای اعلام پایان کار کارمند خود ، روی قسمت ویرایش کلیک نموده و در صفحه ای که باز می شود در قسمت پایان کار ، تاریخ پایان کار کارمند خود راا وارد نمایید.

حقوق بگیران >> فهرست حقوق بگیران >> عملیات :

توجه : درصورت وارد کردن تاریخ بازنشستگی یا پایان کار ثبت آن حقوق بگیر از فهرست حقوق بگیران حذف میگردد.

گزینه تبدیل به کارمند اصلی : در این قسمت می توانید کارمندان را به کارمند اصلی تبدیل نمایید .

آموزش تصویری نرم افزار مالیات بر حقوق
حقوق بگیران >> فهرست حقوق بگیران >> ویرایش :

در صورتیکه برای لیست حقوق، مالیات عملکرد، مالیات ارزش افزوده، حسابداری و دیگر موضوعات مربوط به مالیات و امور مالی نیاز به مشاوره با متخصص را دارید می توانید بیدبرگ را به عنوان مشاور خود انتخاب کنید تا به صورت تخصصی در حوزه مالیات و امور مالی مشاوره دریافت کنید.

توجه :

دانلود نرم افزار مالیات حقوق برای ویندوز

بروز رسانی اطلاعات

در صورتی اطلاعات شما در کد اقتصادی تغییر داشته است بـروی دکمـه “ نمایش اطلاعات ” کلیک کرده و با زدن کلمه عبور خود می توانید در قسمت جدید اطلاعات خود در کد اقتصادی جدید را مشاهده نمایید.

در صورتی که اطلاعات خود را می خواهید بروز نمایید بروی دکمه ” به روز رسانی اطلاعات ” کلیک نمایید.

تذکر : در صورتی که سه قلم داده ایی ” کد اقتصادی ” ، ” کد اداره کل ” و ” حوزه ” در قسمت جدید خالی باشد نمی توانید “بروز رسانی” را انجام دهید . اگر می خواهید مقدار ها خالی نباشد باید ثبت نام کد اقتصادی جدید خود را اصلاح نماید.

دریافت کد اقتصادی شرکت از طریق اینترنت

مقاله مرتبط :
آموزش گام به گام تهیه لیست بیمه تامین اجتماعی

5 پاسخ

  1. سلام
   در صورتی که سوالی در زمینه لیست بیمه یا مالیات دارید می تونید درخواست مشاوره خود را از طریق لینک زیر ثبت نمایید تا مشاور متخصص به صورت تلفنی شما را راهنمایی نمایند:

   دریافت مشاوره تلفنی بیمه یا مالیات

 1. بازتاب: روش جدید رد کردن و ارسال لیست بیمه تامین اجتماعی 1401 با سایت یا نرم افزار تامین اجتماعی

دیدگاهتان را بنویسید