به تعویق افتادن انتشار قوانین سرمایه گذاری بیمه در جهان

"فلیکس هوفلد" رئیس کمیته اجرایی انجمن بین المللی ناظران بیمه گفت که ارائه نخستین و دومین نسخه قوانین سرمایه گذاری برای استفاده ۴۵ بیمه گر جهانی تا سال ۲۰۱۷ و ۲۰۱۹ میلادی به تعویق خواهد افتاد.

به گزارش بیدبرگ و نقل از صنعت بیمه، انجمن بین المللی ناظران بیمه که در زمینه اتخاذ قوانین سرمایه گذاری برای بیمه گران جهانی فعالیت می کند، اعلام کرد که به مدت یک سال برای بررسی جوانب و اثرات آخرین قوانین اتخاذ شده برای صنعت بیمه،‌ تعیین هر نوع قوانین جدید و دشوار را به تعویق می اندازد.

طبق این گزارش، در سال گذشته میلادی رایزنی های عمومی به عنوان نخستین گام در روند چندساله به منظور تدوین و نهایی کردن استاندارد سرمایه بیمه در جهان انجام شده است.

این در حالی است که انجمن بین المللی ناظران بیمه در نظر دارد تا استانداردهای سرمایه گذاری در صنعت بیمه را در سال ۲۰۱۶ میلادی به زودی منتشر کند.

“فلیکس هوفلد” رئیس کمیته اجرایی این سازمان بین‌المللی گفت که ارائه نخستین و دومین نسخه قوانین سرمایه گذاری برای استفاده ۴۵ بیمه گر جهانی تا سال ۲۰۱۷ و ۲۰۱۹ میلادی به تعویق خواهد افتاد.

او افزود: انجمن بین المللی ناظران بیمه به عنوان تنظیم کننده استاندارد بیمه جهان متعهد است تا بازخوردهای جهانی نسبت به مسائل بین المللی را ارزیابی کند. این رایزنی عمومی نه تنها تعهد ما نسبت به ارائه راهکارهایی مرتبط با بیمه نامه‌های جهان را نشان می دهد بلکه این طرح برای بخش بیمه سودمندترین روش است و بر بازخورد تمامی سهام ‌داران مبتنی خواهد بود.

این انجمن در سال ۲۰۱۳ میلادی استاندارد مبتنی بر ریسک سرمایه در صنعت بیمه را برای بیمه‌گران فعال بین المللی تعیین کردند که به طور اصلی و کامل در سال ۲۰۱۶ منتشر می شود.

فلیکس هوفلد ادامه داد: اصلی ترین تمرکز ما بر تجارت بیمه گران سنتی است چرا که ما به عنوان قانونگذار بر این باوریم که گونه ای از تجارت سنتی در صنعت بیمه، ریسکی را خلق نمی کند.

Leave a Reply