نعمتی مدیر کل فناوری اطلاعات بیمه مرکزی شد

مهدی نوروزی ، مدیر کل فناوری اطلاعات بیمه مرکزی از این سازمان خداحافظی کرد تا رهسپار بانک مرکزی شود و نعمتی معاون واحد فاوا(فناوری اطلاعات بیمه مرکزی) این سمت را برعهده بگیرد.

به گزارش بیدبرگ و نقل از خبرنگار ریسک نیوز، مهدی نوروزی ، مدیر کل فناوری اطلاعات بیمه مرکزی جای خود را به نعمتی معاون واحد فاوا داده است در حال حاضر با حکم رییس کل ، نعمتی مدیریت فاوای بیمه مرکزی را بر عهده گرفته است.

در پی تغییرات مدیریتی که صنعت بیمه طی روز های اخیر شاهد آن بود شنیده ها از یک تغییر دیگر در سطوح مدیریتی در بیمه مرکزی حکایت دارد.

براساس این گزارش مهدی نوروزی ، مدیر کل فناوری اطلاعات بیمه مرکزی جای خود را به نعمتی معاون واحد فاوا داده است و در حال حاضر با حکم رییس کل بیمه مرکزی نعمتی مدیریت فاوای بیمه مرکزی را بر عهده گرفته است.

 نوروزی که پروژه سنهاب و پیاده سازی نظارت آنلاین در بیمه مرکزی را در پرونده کاری خود  دارد به بانک مرکزی نقل مکان می کند تا طبق یک پلن برنامه ریزی شده نظارت آنلاین را در بانک مرکزی نیز کلید بزند.

این گزارش می افزاید ، به زعم کارشناسان مهمترین شاخصه سنهاب برای بیمه مرکزی  جمهوری اسلامی ایران تحقق نظارت آنلاین در صنعت بیمه است که بدون تردید شفافیت در صنعت بیمه و جلوگیری از تخلفات را در پی خواهد داشت که بی تردید بانک مرکزی نیز با وجود سامانه های متعدد بانکی و حجم وسیع داده های مالی نیازمند پیاده سازی نظارت همه جانبه و بر خط است.

Leave a Reply