فقر بیمه زندگی در صنعت بیمه

با توجه به سالنامه آماری منتشر شده از سوی بیمه مرکزیسهم بیمه های غیرزندگی در میزان کل بیمه‌های تولیدی تقریبا ۱۲ برابر بیشتر از سهم بیمه‌های زندگی در ایران است. 

به گزارش بیدبرگ به نقل از ایسنا، طبق سالنامه آماری منتشر شده از وضعیت صنعت بیمه در ایران سهم بیمه های غیرزندگی تقریبا ۱۲ برابر بیشتر از سهم <بیمه زندگی در میزان حق بیمه تولیدی است. این آمار در حالی است که در مقایسه با میزان سهم حق بیمه تولیدی جهان میزان سهم بیمه های زندگی تقریبا دوبرابر بیشتر از بیمه های غیرزندگی است. با نگاهی به آمار و ارقام سهم حق بیمه های تولیدی در ایران طی سال های 1391-1382 تداوم افزایش بیش از حد سهم بیمه های غیرزندگی نسبت به بیمه های زندگی، نشان دهنده انحصار نامتعارف بیمه های غیرزندگی است. با توجه به اینکه بیمه های غیرزندگی سایر شاخه های بیمه را چون بیمه مسئولیت مدنی، بیمه شخص ثالث و مازاد دربرمی گیرد در مقایسه با سهمی که از سبد سهام بیمه های تولیدی بازار بیمه در ایران دارد، ناکامی شرکت های بیمه در رشد بیمه های زندگی را پر رنگ تر نشان می دهد.

سهم از بازار بیمه زندگی در جهان

سهم بیمه های غیرزندگی با سهمی بیش از دو برابر از میزان حق بیمه های غیرزندگی در جهان به ۹۰ درصد از سبد سهام صنعت بیمه در ایران رسیده است و طبق آمار انتشار یافته از سوی پژوهشکده بیمه ایران سهم بیمه های غیرزندگی در جهان ۴۰ درصد اعلام شده است
اینکه چرا طی ۱۰ سال رصد میزان حق بیمه های تولیدی سهم بیمه های غیرزندگی به شکل قارچی سبد سهام صنعت ایران را بیش تر از بیمه های زندگی اشغال کرده است به عوامل مختلفی بستگی دارد.
یکی از این عوامل طبق پژوهش‌های صورت گرفته عدم توسعه اقتصادی است. کاهش سطح توسعه اقتصادی از جمله عواملی است که پرداخت حق بیمه از سوی بیمه شده را دشوار می کند.
از این رو روشن است که در نتیجه این شرایط و پایین ماندن سطح درآمد، افراد از خرید بیمه های زندگی چون بیمه های شخصی ناتوان خواهند بود.
از طرفی دیگر عدم وجود نوآوری‌ها در خدمات بیمه زندگی از سوی شرکت های بیمه و هم چنین عدم وجود فرهنگ بیمه زندگی در ایران نیز از جمله عوامل دیگری است که سهم قابل توجهی از این نوع بیمه را به بیمه های غیرزندگی فروخته است.
نا آگاهی شرکت‌های بیمه کشور از طرح های توسعه ای افزایش سهم بیمه های زندگی و تجارب دیگر ملل از موفقیت ها در افزایش سهم این رشته در صنعت بیمه منجر به رشد نامتوازن و معکوس بیمه های غیرزندگی شده است.
تا جاییکه اخیرا دولت چین برای توسعه بیمه زندگی طرح معافیت مالیاتی را برای کارکنان دولتی در صورت خرید بیمه زندگی به اجرا گذاشته است. از این رو توجه به سهم ناچیز بیمه های زندگی که به گفته کارشناسان تأثیر قابل توجهی در کوتاه مدت و بلند مدت در رشد اقتصادی خواهد داشت، ضروری است.
 

  • بیدبرگ
  • با انتخاب بیدبرگ به عنوان مشاور خود، تیمی از مشاوران متخصص را در کنار خود داشته باشید
بررسی کاربر
۰ (۰ رای)
در حال ارسال

ارسال یک پاسخ

اسکرول به بالا