آمار فروش و خسارت پرداختی بیمه حوادث

به گزارش بیدبرگ به نقل از اداره کل ایمنی و پیشگیری از خسارت، بر اساس بررسی آمارهای موجود در سالنامه آماری صنعت بیمه، در سال ۱۳۹۳ در رشته بیمه حوادث تعداد۱,۶۲۶,۵۰۹ فقره بیمه­ نامه صادر شده است که مجموع کل خسارت پرداختی در این رشته مبلغ ۷۳۵,۲ میلیارد ریال بوده که در مقایسه با سال قبل ۱۸ درصد رشد داشته است.

مطابق آمارهای موجود در سامانه سنهاب، در سال ۱۳۹۳حدود ۷۹ فقره بیمه­ نامه دارای مجموع خسارت بیش از یک میلیارد ریال بوده است که خسارت تجمیعی این بیمه­ نامه­ ها، جمعاً حدود ۲۸۱ میلیارد ریال شده است.

بر اساس همین آمار، همچنین تعداد ۲۲ فقره بیمه ­نامه دارای مجموع خسارت بیش از سه میلیارد ریال بوده است که مجموع مبلغ خسارت پرداختی به آنها بالغ بر ۱۹۹ میلیارد ریال شده است.

 

عملکرد صنعت بیمه در رشته بیمه حوادث در پنج سال اخیر (میلیارد ریال)

سال

حق بیمه ­تولیدی

خسارت پرداختی

تعداد بیمه­ نامه (فقره)

تعداد خسارت (فقره)

۱۳۸۹

۹۳۵.۶

۲۷۹.۳

۱,۶۶۱,۱۶۲

۹۷,۵۹۴

۱۳۹۰

۱,۲۹۴.۴

۳۷۰.۶

۱,۶۶۶,۶۷۰

۸۱,۶۳۱

۱۳۹۱

۱,۵۴۴.۴

۵۳۳.۱

۱,۵۲۷,۳۹۸

۸۴,۳۱۷

۱۳۹۲

۲,۲۰۰.۴

۶۲۳.۲

۱,۶۷۰,۵۱۲

۷۶,۴۵۳

۱۳۹۳

۲,۹۳۴.۷

۷۳۵.۲

۱,۶۲۶,۵۰۹

۷۲,۲۵۵

 

 آمار خسارت­های بیش از ۳ میلیارد ریال بیمه حوادث که در سال ۱۳۹۳ پرداخت شده به این شرح است:

 

شرکت بیمه گر

مبلغ خسارت 
(
به میلیون ریال)

رشته

بیمه گذار

ردیف

بیمه کوثر

۳۴,۵۰۳

حوادث گروهی

بیمه گذار خاص

۱

بیمه پارسیان

۳۰,۱۰۰

حوادث گروهی

بانک ملی ایران (پرسنل بازنشسته و از کارافتاده)

۲

بیمه پاسارگاد

۲۳,۵۷۴

حوادث گروهی

بانک پاسارگاد (حوادث وتکمیلی فوت سپرده گذاران)

۳

بیمه پارسیان

۱۱,۰۳۳

حوادث گروهی

بانک ملی ایران (پرسنل شاغل)

۴

بیمه کوثر

۱۰,۵۶۷

حوادث گروهی

بیمه گذار خاص

۵

بیمه کوثر

۱۰,۲۹۹

حوادث گروهی

بیمه گذار خاص

۶

بیمه معلم

۸,۱۲۸

حوادث دانش آموزی

آموزش و پرورش خراسان رضوی

۷

بیمه کوثر

۶,۷۳۶

حوادث گروهی

بیمه گذار خاص

۸

بیمه کوثر

۶,۶۶۸

حوادث گروهی

بیمه گذار خاص

۹

بیمه میهن

۶,۳۹۵

حوادث گروهی

شرکت مرکزی دفاتر خدماتی زیارتی سراسر ایران (شمسا)

۱۰

بیمه کوثر

۶,۳۳۹

حوادث گروهی

بیمه گذار خاص

۱۱

بیمه کوثر

۶,۲۵۵

حوادث گروهی

بیمه گذار خاص

۱۲

بیمه سینا

۵,۱۳۳

حوادث گروهی

سازمان مرکزی دانشگاه پیام نور

۱۳

بیمه البرز

۴,۴۶۰

حوادث گروهی

شرکت ملی صنایع مس ایران

۱۴

بیمه کوثر

۴,۱۳۴

حوادث گروهی

بیمه گذار خاص

۱۵

بیمه کوثر

۴,۰۹۶

حوادث گروهی

بیمه گذار خاص

۱۶

بیمه کوثر

۳,۹۹۷

حوادث گروهی

بیمه گذار خاص

۱۷

بیمه معلم

۳,۹۱۸

حوادث دانش آموزی

اداره کل آموزش و پرورش استان فارس

۱۸

بیمه توسعه

۳,۴۶۷

حوادث گروهی

شرکت مرکزی دفاترخدمات زیارتی شمسا سراسر ایران

۱۹

بیمه کوثر

۳,۲۹۴

حوادث گروهی

بیمه گذار خاص

۲۰

بیمه پاسارگاد

۳,۱۶۸

حوادث گروهی

بانک پاسارگاد (حوادث وتکمیلی فوت سپرده گذاران)

۲۱

بیمه ایران

۳,۱۱۴

حوادث گروهی

 کارکنان موسسه بیمه امید

۲۲

۱۹۹,۳۷۸

جمع کل

 

 گفتنی است بیمه حوادث از زیر شاخه ­های بیمه اشخاص است و بیمه­ گر در چارچوب مقررات مصوب شورای­عالی بیمه تعهد می کند که غرامت ناشی از حادثه (فوت، نقص عضو و ازکارافتادگی) را به بیمه­ شده پرداخت نماید. در این نوع بیمه­ نامه با توافق و دریافت حق بیمه اضافی، هزینه پزشکی و غرامت روزانه نیز تحت پوشش قرار می­گیرد. منظور از حادثه در این پوشش بیمه ای عبارتست از هر واقعه ناگهانی ناشی از عامل خارجی است که بدون قصد و اراده بیمه ­شده در مدت بیمه رخ دهد و منجر به جرح، نقص عضو، ازکارافتادگی و یا فوت بیمه­ شده گردد.

Leave a Reply